Imaest a tisztaságért


Templomunkban imaestet szervezünk a tiszta szerelemért, melyre a már házasságban élőknek és a még nem házasokat, fiatalokat egyaránt várjuk.

Az estet szentmisével kezdjük, ezt egy rövid elmélkedés követi, ezután tanúságtételeket hallhatunk, majd szentségimádás következik, mely alatt a szexuális tisztaságért fogunk imádkozni.

Az imaest október 18-án, szerdán 18.00-kor kezdődik.

Az imaest alatt gyerekfelügyeletet biztosítunk.

Hirdetések - Évközi 28. vasárnap


Hirdetések

2017. október 15. – Évközi 28. vasárnap

Hálásan köszönjük azoknak a munkáját, akik a szombati plébániai nap szervezésében részt vettek!

Templomunkban imaestet szervezünk a tiszta szerelemért, melyre a már házasságban élőknek és a még nem házasokat, fiatalokat egyaránt várjuk. Az estet szentmisével kezdjük, ezt egy rövid elmélkedés követi, ezután tanúságtételeket hallhatunk, majd szentségimádás következik, mely alatt a szexuális tisztaságért fogunk imádkozni. Az imaest október 18-án, szerdán 18.00-kor kezdődik. Az imaest alatt gyerekfelügyeletet biztosítunk.

A Rózsafüzér Társulat találkozója október 22-én, vasárnap, 16 órától kezdődik Tokodi László atya előadásával, amit agapé, rózsafüzér imádkozás és szentmise követ. Szeretettel hívunk mindenkit!

Novembertől Baba-mama klub indul plébániánkon. Beszélgetés, elmélkedés, ima, ének, zene és persze sok-sok játék a gyerkőcökkel. Várjuk a kismamákat és babáikat kéthetente hétfőnként 10 órakor (már pocaklakókkal is lehet jönni). Első alkalom: november 6, hétfő.

Plébániánk Karitász csoportja új tagokat keres. Mindenkit szeretettel látunk, fiatalabb testvéreink jelentkezését is. Kérjük azt is, hogy figyeljünk oda közösségünk átmenetileg vagy tartósan nehéz anyagi vagy lelki problémákkal küszködő tagjaira. Ezeknek a testvéreinknek a nevét, elérhetőségét jelezzék Jacek atyánál vagy a Karitász csoport új vezetőjénél, Papp Mártánál. Lehetőségeink szerint megpróbálunk segítséget nyújtani nekik. Előre is hálásan köszönjük közreműködésüket!

Az alagsori hittanteremben lévő kanapénk elhasználódott. Ha valakinek van otthon jó állapotú, de feleslegessé vált kanapéja, szívesen fogadjuk.

A hét liturgikus ünnepei: szerdán Szent Lukács evangélista ünnepe lesz.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk tartani a szentmiséket: szombaton 18 órától elhunyt Endréért.

Jövő vasárnap a missziók javára lesz gyűjtés.

Hirdetések - Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnep


Hirdetések

2017. október 8. – Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnep

Képviselőtestületi gyűlés lesz október 9-én, hétfőn, 19 órától.

75 évvel ezelőtt, 1942. október 11-én érkeztek a városba a ferences és a domonkos szerzetesek, s e napon lett megalapítva a Szent István Király Plébánia és a Szent László Domonkos Plébánia.

A domonkosok monumentálisra tervezett templomát és kolostorát Jost Ferenc tervezte és kezdte építeni, amely sajnos nem valósulhatott meg. A róla írt könyv bemutatója október 11-én, 16.30-tól lesz a Méliusz Könyvtárban. Mindenkit buzdítunk a részvételre!

Előre hirdetjük, hogy október 14-én, szombaton, közösségi nappal ünnepeljük plébániánk alapításának 75. évfordulója. A délután programjaiból: templomtörténeti kiállítás megnyitása, tanúságtételek, közösségink bemutatkozása, szentmise és közös vacsora. A napra jelentkezést kérünk, amit a hátsó asztalon elhelyezett, „élő kövekből épülő templomot” ábrázoló lapokon lehet megtenni.

A Rózsafüzér Társulat találkozója október 22-én, vasárnap, 16 órától kezdődik Tokodi László atya előadásával, amit agapé, rózsafüzér imádkozás és szentmise követ. Szeretettel hívunk mindenkit!

Novembertől Baba-Mama Klub indul plébániánkon. Beszélgetés, elmélkedés, ima, ének, zene és persze sok-sok játék a gyerkőcökkel. Várjuk a kismamákat és babáikat kéthetente hétfőnként 10 órakor (már pocaklakókkal is lehet jönni). Első alkalom: november 6, hétfő.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk tartani a szentmiséket: szombaton 18 órakor Ikrekért, szüleikért és az értük imádkozókért.

Plébániai nap


Előre hirdetjük, hogy
október 14-én, szombaton,
közösségi nappal ünnepeljük plébániánk alapításának 75. évfordulója.

A délután programjaiból: templomtörténeti kiállítás megnyitása, 7
5 évesek tanúságtétele, közösségink bemutatkozása, szentmise és közös vacsora.

A napra az étkezés miatt jelentkezést kérünk, amit a hátsó asztalon elhelyezett,
„élő kövekből épülő templomot” ábrázoló lapokon lehet megtenni.

Hirdetések - Évközi 26. vasárnap


Hirdetések

2017. október 1. – Évközi 26. vasárnap

Egy kiállítást ajánlunk a kedves hívek figyelmébe: Bánszki Tamás festőművész, aki a piarista gimnázium rajztanára volt, s aki templomunk oltárképét is festette, 125 éve született. A tiszteletére rendezett kiállítás megnyitója október 3-án, kedden, fél 5-kor lesz a DAB-székházban.

Pius atya bibliaórája október 5-én, csütörtökön, 16 órától kezdődik.

Október 7-én, szombaton, Rózsafüzér Királynőjének ünnepén mind a négy rózsafüzér titkot elimádkozzuk hazánkért. 16 órakor kezdjük az imát. Szeretettel hívunk mindenkit!

Jövő vasárnap, október 8-án, családos szentmise lesz 9.30-tól. Utána szeretettel hívjuk a gyerekeket játékos-hittanos foglalkozásra, a felnőtteket pedig a szülősuliba, amely foglalkozáson Dezse Péter testvér vezet beszélgetést az imádságról.

Előre hirdetjük, hogy október 14-én, szombaton, közösségi nappal ünnepeljük plébániánk alapításának 75. évfordulója. A délután programjaiból: templomtörténeti kiállítás megnyitása, 75 évesek tanúságtétele, közösségink bemutatkozása, szentmise és közös vacsora. A napra az étkezés miatt jelentkezést kérünk, amit a hátsó asztalon elhelyezett, „élő kövekből épülő templomot” ábrázoló lapokon lehet megtenni.

A hét liturgikus ünnepei: szerdán Assisi Szent Ferenc ünnepe, szombaton Rózsafüzér Királynőjének ünnepe, vasárnap Szűz Mária, magyarok Nagyasszonyának főünnepe lesz.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk tartani a szentmiséket: hétfőn 7 órakor a Kaszab család elhunytjaiért, 18-kor egyházközségünk elhunyt tagjaiért, kedden 7-kor a Győrfi család elhunyt tagjaiért, 18-tól elhunyt József élő és elhunyt hozzátartozóiért, szerdán 18-tól a Kiss család elhunyt tagjaiért, vasárnap 9.30-tól elhunyt Kuti István lelki üdvéért.

Családos szentmise - október


Jövő vasárnap, október 8-án, családos szentmise lesz 9.30-tól. Utána szeretettel hívjuk a gyerekeket játékos-hittanos foglalkozásra, a felnőtteket pedig a szülősuliba, amely foglalkozáson Dezse Péter testvér vezet beszélgetést az imádságról.

Palánki Ferenc püspök látogatása


Palánki Ferenc püspök atya a Szent László-év alkalmából 2017. szeptember 24-én meglátogatta a debreceni Szent László egyházközséget és 11 órakor szentmisét mutatott be templomunkban.

 

Szentbeszéde kezdetén elmondta, hogy több eseményre kell most emlékezni, így szólni fog a vasárnapi evangéliumról, Szent Lászlóról és a Szentírásról, mivel e napon volt a Szentírás vasárnapja.

A vasárnapi evangélium (Mt 20,1-16a) a szőlősgazdáról szólt, aki egyforma összeget adott a munkásoknak, annak is, aki csak egy órát dolgozott, de annak is, aki egésznap verejtékes munkával tevékenykedett. Ez a példabeszéd igazságtalannak tűnik számunkra, ha emberi szempontból nézzük. De – emlékeztetett püspök atya – , a példabeszédben az evangéliumi szöveg ezzel kezdődik: „A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda…” Isten országa nem emberi elgondolásaink alapján működik.

Mi az egy dénár? – tette fel a kérdést püspök atya. Ez nem az egy napi bér, hanem maga az Isten, aki nem tud, és nem akar többet adni nekünk, mint saját magát.

Vannak, akik egész életükben Isten országa elnyerésére készülnek, de vannak, akik az utolsó pillanatban térnek meg. Isten országa ajándék számunkra, az igazi boldogságot jelenti, és ezért érdemes minden áldozatot meghozni. Viszont vannak – a példabeszédből is látjuk –, akik irigykednek a többiekre. Vigyázzunk: a rendezetlen vágyak romlásba taszítanak. Az ilyen embernek felszínes istenkapcsolata van vallásossága ellenére.

Szent László király alázatos volt, nem akart király lenni, a koronát is maga előtt vitette. Számára a legnagyobb kincs az ima volt, az Isten szeretete, mindig Istenbe kapaszkodott. Nem irigykedett Salamonra, akit a mogyoródi csata után mint vesztest nem végeztetett ki, csak elzáratta a világtól. Salamon kiszabadulása után elvonultam élt egy dalmáciai remeteségben, bűnbánó életet élve.

Püspök atya elmondta, hogy örömmel hallotta az őt üdvözlő beszédben, hogy plébániánk közössége a több évi kifelé forduló rendezvénysorozat után most belső megújulásra törekszik. Jézus Krisztus szeretete kell, hogy megnyilvánuljon bennünk, és ez hoz majd új megtéréseket – adta jó tanácsul. 

A Szentírás vasárnapja időpontja Szent Jeromos ünnepéhez kötődik. Jeromos beleszentült abba, ahogy 20 éven át fordította a Szentírást héberből és görögből az akkori köznyelvi, a vulgáris latinra. Korábban Damazusz pápa titkáraként működött Rómában, szigorú lelkivezető volt és kiállhatatlan természetű. Majd elment Betlehembe, s remeteségben élt. Ismerte természetét, s tudta, hogy egy oroszlánt könnyebb megszelídíteni, mint saját magának megváltoznia– ezért is ábrázolják mindig egy oroszlánnal. A Szentírás olvasása megváltoztat minket is. Szűz Mária – emlékeztetett püspök atya – el-el gondolkodott az angyal, majd Fia szavain. Ezt tegyük mi is: a Szentírás szavai életünket átformálják, rossz tulajdonságainkat lemetszik. Ne nézzük rossz szemmel a másikat. Isten mindenkihez jó, minden gyermekét üdvözíteni akarja, mindenkinek egy dénárt ad. Az Isten Egy, és mi is egy-egy személy vagyunk. A mi szolgálatunk az, hogy másokért élünk, ezt folytassuk, vagy ha még nem tettük, kezdjük el – fejezte be tanítását püspök atya, aki a szentmise végén megáldotta bibliáinkat.

 

Havas Lászlóné

Szent László Plébánia, Debrecen

Ide kattintva szeretettel ajánlunk megtekintésre néhány képet: https://photos.app.goo.gl/G3QZ32l4AXOOa8533

Hirdetések - A Szentírás vasárnapja


Hirdetések

2017. szeptember 24. – A Szentírás vasárnapja

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben szeretnék, hogy gyermekük elsőáldozó legyen, jelezzék ezt legkésőbb szeptember 24-ig Górski Jacek atyánál személyesen. Előzetes tájékoztató és jelentkezési lap a hátsó asztalról elvihető.

Szeptember 25-én, hétfőn 19 órától újraindul a felnőtt katekézis. A félév témája: Reformáció katolikus szemmel. Szeretettel hívunk mindenkit az első alkalomra, melynek címe: Szükség volt-e reformációra?

Szeptember 25-én, hétfőn ismét önkéntes beteglátogató képzés indul a Megtestesülés Plébánián. Az érdeklődők a plakáton olvashatnak további információkat.

Krakomperger Zoltán atyaIsten Igéjének üdvrendi hatékonysága című könyvének bemutatójaszeptember 26-án, kedden 16.30-tól lesz a Méliusz Könyvtárban. Szeretettel hívnak mindenkit!

Előre hirdetjük, hogy október 14-én, szombaton fogjuk ünnepelni plébániánk alapításának 75. évfordulója. Ez alkalomból plébániai délutánt szervezünk a templomudvaron bográcsos piknikkel, a közösségeink bemutatkozásával és egyéb programokkal. Szeretnénk, ha a plébániánkkal egyidős, tehát 75 éves híveink vállalnák egy rövid tanúságtétel elmondását életükről, hitükről, az egyházközséghez való kötődésükről. A bátor jelentkezők Pártosné Katit keressék.

Várjuk azokat a fiúkat, akik az oltárnál ministránsként szeretnének szolgálni. Jelentkezzenek Jacek atyánál.

Plébániánk Hírlevelének legújabb számából néhány példány még elvihető a hátsó asztalról.

Megjelent az Örömhírnek, egyházmegyénk lapjának legújabb száma. Megvásárolható a hátsó asztalról.

A hét liturgikus ünnepei: pénteken Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe lesz.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk tartani a szentmiséket: hétfőn 7 órától élő Balázsért, 18 órától Bódis Zoltán Jánosné lelki üdvéért. Szerdán 7 órától elhunyt Lászlóért és élő családjáért, 18 órától a Szent Mónika közösség szándékára. Csütörtökön 7 órától Imre áldozópapért és elhunyt Ágnes testvérünkért. Péteken 18 órától a Gaál és Nagy család élő és elhunyt tagjaiért. Szombaton 18 órától elhunyt Idáért és Rezsőért. Vasárnap 18 órától a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért.

Felnőtt katekézis


Szeptember 25-én, hétfőn 19 órától újraindul a felnőtt katekézis.
A félév témája: Reformáció katolikus szemmel. Szeretettel hívunk mindenkit az első alkalomra, melynek címe: Szükség volt-e reformációra?

Tartalom átvétel