Hirdetések - Nagyböjt 4. vasárnapja


Hirdetések

2017. március 26. – Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 26-28-ig, vasárnaptól keddig lesz az esti szentmisékben. Az elmélkedéseket Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek fogja tartani. Szeretettel hívunk mindenkit! Imádkozzunk, hogy ez a lelkigyakorlat segítse egyházközségünk lelki megújulását.

A Laci atya által vezetett hétfői felnőtt katekézis a lelkigyakorlat miatt a szentmise után fog elkezdődni.

Pius atya bibliaórája lesz 30-án, csütörtökön, 16 órától.

A keresztúti ájtatosságot pénteken a családos közösség tagjai fogják vezetni.

Családos szentmise lesz április 2-án, vasárnap, fél 10-kor. Szeretettel hívjuk ez után a gyerekeket játékos, kézműves, hittanos foglalkozásra, a szülőket pedig a „szülő suliba”, amely foglalkozáson Velkey Ferenc történész és Velkeyné Balázs Marianna középiskolai tanár vezet beszélgetést a nemzeti ünnepeink a családban és közösségeinkbentémában.

Plébániánk is kapcsolódik a Magyar Karitász által meghirdetett nagyböjti adománygyűjtési akcióhoz, melynek keretében tartós élelmiszert gyűjtünk a rászoruló személyek és családok részére. Arra kérjük a kedves híveket, hogy a nagyböjt folyamán a templomban, az „Irgalmasság kosarában” helyezzék el a felajánlásaikat, melyet a karitász csoportunk tagjai juttatnak el a plébániához tartozó rászorulóknak. A hívek nagylelkűségét előre is köszönjük!

Jövő vasárnap, április 2-án, a szentföld javára fogunk gyűjteni.

Hirdetések - Nagyböjt 3. vasárnapja


Hirdetések

2017. március 19. – Nagyböjt 3. vasárnapja

A keresztúti ájtatosságot pénteken a képviselőtestület fogja vezetni.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén ismét lesz lelki adoptálás templomunkban. Aki szeretné így megmenteni egy veszélyben levő magzat életét - akinek a nevét egyedül Isten ismeri -, és tudna naponta imádkozni érte 9 hónapon át, hogy megszülethessen, csatlakozhat hozzánk a március 25-i, szombat esti szentmise keretében.Előzetesen Nagy Enikőnél vagy a sekrestyében lehet jelentkezni.

A Mária Légió Világ Győzelmes Királynője Curiája aktív és segítő háttérimádkozó tagjainak fogadalomújítása Nagyböjt 4. vasárnapján, március 26-án a 13 órakor kezdődő szentmisén történik majd templomunkban. Kérjük a testvéreket, hogy tesserájukat és rózsafüzérüket hozzák magukkal. A szentmisére, majd az ezt követő agapéra, baráti beszélgetésre szeretettel várjuk az érdeklődőket is.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 26-28-ig, vasárnaptól keddig lesz az esti szentmisékben. Az elmélkedéseket Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek fogja tartani. Hívjuk meg erre a lelkigyakorlatra görögkatolikus testvéreinket is!

Kérjük a kedves testvéreket, hogy a templomunk körüli kéregetőknek ne adjanak pénzt, mivel ez az ő helyzetüket nem oldaná meg. A városban működő szociális intézmények segítségükre tudnak lenni, ahol élelmet és ruházatot is kaphatnak. Kérjük, hogy egységesen cselekedjünk ebben a kérdésben.

Elkészült plébániánk zárszámadása. Megtekinthető az irodában a nyitvatartási idő alatt.

Március 20-án, hétfőn, Szent József; 25-én, szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz.

Szólj be a papnak!


„HA ELEGED VAN A PAPOLÁSBÓL, SZÓLJ BE A PAPNAK”

… olvashattuk a szándékosan provokatív felhívást számos plakáton szerte a városban és az interneten is. Debrecen néhány lelkésze gondolt egy merészet, és vitasorozatot indított a leginkább vitatott, társadalmunkat és személyes életünket közvetlenül és intenzíven érintő témákról. A belváros szívében a színvonalas Bakelit Music Café adott otthont ennek a páratlan kezdeményezésnek, melyre minden olyan érdeklődőt vártak, akik szabadon szeretnék feltenni kérdéseiket gyakorlatilag az Egyházzal és a kereszténységgel kapcsolatos bármilyen témában. Az első alkalmat február 20-án tartották meg, melynek fő témája a jó és a rossz problematikája, valamint a bűn és a megváltás kérdésköre volt.  A program iránti rendkívül nagy érdeklődés nem várt akadályokba ütközött, ugyanis a hangulatos kávéház zsúfolásig megtelt, többnyire fiatal emberekkel, sokaknak csak állóhely jutott, a hivatalos számadat szerint éppen 72-en voltunk, mint Jézus tanítványai. A debreceni keresztény felekezeteket Veres János református lelkipásztor és Asztalos Richárd evangélikus lelkész, valamint Tokodi László domonkos rendi szerzetes, katolikus pap képviselte. A kérdések pedig rendre érkeztek hozzájuk, a fő téma rendkívül sokféle megközelítését hallhatták a résztvevők. Többek között világosabb képet kaphattunk a jó és a rossz kérdéskörében Isten kegyelmének elidegeníthetetlen elsőségéről és mindent meghatározó szerepéről, ugyanakkor fontos megállapítást nyert, hogy az ember, Isten képmására való teremtettségének köszönhetően, az eredendő bűn ellenére igenis képes önszántából jót cselekedni, és szabad akaratából Isten szeretetét közvetíteni, a láthatatlant cselekedetek által láthatóvá tenni a világban. A bátor kérdezőket a házigazda egy pohár finom házi sörrel jutalmazta meg. A beszélgetés moderátor által vezetett és kötött része után lehetőség nyílt az egyházi személyekkel való további kötetlen személyes találkozásra és kérdések feltevésére, melyre órákon keresztül igényt is tartott a hallgatóság. A vitasorozat következő alkalma március 20-án hétfőn 19.00-kor kerül megrendezésre, melynek témája a vendégek szavazatai alapján a szex, szerelem, gyengédség kérdésköre lesz, változatlan helyszínen, a Bakelitben. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak, a korlátozott számú ülőhelyek miatt érdemes időben érkezni!                                                                  

Rónaszéki Balázs

 

Hírlevél online


Szeretettel ajánljuk Hírlevelünk legújabb számát, melyet ITT olvashatnak, illetve a képre kattintva, vagy letölthetik a csatolmányból.

 

Hirdetések - Nagyböjt 2. vasárnapja


Hirdetések

2017. március 12. – Nagyböjt 2. vasárnapja

Március 13-án, hétfőn, egész napos szentségimádás lesz templomunkban, amit az egyházmegyénkért ajánlunk fel.

A keresztúti ájtatosságot pénteken a külföldi diákok vezetik, magyar fordítással. A keresztút kivételesen 17.15-kor fog kezdődni.

Március 18-án, szombaton, 15 órától lesz a betegek és idősek szentmiséje, melynek keretében a betegek szentségét szolgáltatjuk ki. Kérjük a híveket, hogy gondoljanak ismerőseikre, akik már nem, vagy nehezen jutnak el a templomba. Akinek segítségre van szüksége az eljutáshoz, jelezze a sekrestyében vagy az irodában. Azoknak a segítségét is örömmel fogadjuk, akik segíteni tudnák az idősek el-és hazajutását. A szentmise után agapéra hívunk mindenkit!

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén ismét lesz lelki adoptálás templomunkban. Aki szeretné így megmenteni egy veszélyben levő magzat életét - akinek a nevét egyedül Isten ismeri -, és tudna naponta imádkozni érte 9 hónapon át, hogy megszülethessen, csatlakozhat hozzánk a március 25-i, szombat esti szentmise keretében.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 26-28-ig, vasárnaptól keddig lesz az esti szentmisékben. Az elmélkedéseket Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek fogja tartani. Hívjuk meg erre a lelkigyakorlatra görögkatolikus testvéreinket is!

Az adóbevallási határidő közeledtével felhívjuk figyelmüket, hogy adóik kétszer 1%-ával segíthetik a katolikus egyházat. Plébániánk kiemelten támogatja a II. János Pál Alapítványt, mely a plébániánkon működő II. János Pál Intézet működését szervezi. Az adószámokat tartalmazó lapok elvihetők a kis asztalról és a hirdetőtábláról is. Köszönjük korábbi felajánlásaikat is!

Megjelent plébániánk Hírlevelének legújabb száma. Ingyen elvihető a hátsó asztalról és honlapunkról is letölthető.

Idősek és betegek szentmiséje


Március 18-án, szombaton, 15 órától lesz

a betegek és idősek szentmiséje,

melynek keretében a betegek szentségét szolgáltatjuk ki.

Kérjük a híveket, hogy gondoljanak ismerőseikre, akik már nem, vagy nehezen jutnak el a templomba. Akinek segítségre van szüksége az eljutáshoz, jelezze a sekrestyében vagy az irodában.

Azoknak a segítségét is örömmel fogadjuk, akik segíteni tudnák az idősek el-és hazajutását.

Hirdetések - Nagyböjt 1. vasárnapja


Hirdetések

2017. március 5. – Nagyböjt 1. vasárnapja

Képviselőtestületi gyűlés lesz március 6-án, hétfőn, 18.30-tól.

Ferenczi Évi testvérünkért gyászmisét tartunk március 7-én, kedden 18 órától a Megtestesülés templomban.

A keresztúti ájtatosság péntekenként 17.20-kor kezdődik. Ezen a héten a Szent Mónika Közösség és a Világi Domonkosok vezetik az imádságot.

Március 18-án, szombaton, 15 órától lesz a betegek és idősek szentmiséje, melynek keretében a betegek szentségét szolgáltatjuk ki. Kérjük a híveket, hogy gondoljanak ismerőseikre, akik már nem, vagy nehezen jutnak el a templomba. Akinek segítségre van szüksége az eljutáshoz, jelezze a sekrestyében vagy az irodában. Azoknak a segítségét is örömmel fogadjuk, akik segíteni tudnák az idősek el-és hazajutását.

Templomunk kórusa hamarosan megkezdi a felkészülést a nagyheti liturgiára. Szeretettel várják az énekkarba jelentkezőket a sekrestyében.

Az adóbevallási határidő közeledtével felhívjuk figyelmüket, hogy adóik kétszer 1%-ával segíthetik a katolikus egyházat. Plébániánk kiemelten támogatja a II. János Pál Alapítványt, mely a plébániánkon működő II. János Pál Intézet működését szervezi. Az adószámokat tartalmazó lapok elvihetők a kis asztalról és a hirdetőtábláról is.

A múlt héten 32.500 Ft-ot gyűjtöttünk a katolikus iskolák javára. Hálásan köszönjük adományaikat!

Családos szentmise


Családos szentmise lesz március 5-én, vasárnap, fél10-kor.
 
A gyermekeket ezután játékos, hittanos foglalkozásra hívjuk, a szülőket ez alatt a szülősuliba, amely alkalmon vendégünk lesz Berényiné Felszeghy Márta. Az általa vezetett beszélgetés témája a gyász és veszteség a családban. Az érdeklődők figyelmébe ajánl egy témához kapcsolódó filmet, melynek címe „Corrina, Corrina” és megtekinthető az interneten.

Ezen a szentmisén lesz az elsőáldozásra készülő gyermekek bemutatkozása.

 

Indul a KETEG Debrecenben!


Bár a képzés létszáma napok alatt betelt, az előadóterem mindenki számára nyitott.

1. óra: Baritz Laura domonkos nővér, KETEG ötletgazda előadása
a Háromdimenziós, az embert teljes mértékben a középpontba helyező, gazdaságról
 
2016. február 27. 16:00
Agrár főépület, 3. előadó

 

 

Tartalom átvétel