Hírlevél online 2017/5


Szeretettel ajánljuk Hírlevelünk legújabb számát, melyet ITT olvashatnak, illetve a képre kattintva, vagy letölthetik a csatolmányból.

 

Hirdetések - Évközi 24. vasárnap


Hirdetések

2017. szeptember 17. – Évközi 24. vasárnap

Minden esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk, negyed 6-tól. Lehetőség van arra, hogy imaszándékokat helyezzenek el a hátsó asztalon lévő kosárban, illetve a plébániánk honlapján található email címre is elküldhetik azokat.

A Szent László-év keretében Palánki Ferenc püspök atya szándéka, hogy az egyházmegyében lévő Szent László titulusú templomokat meglátogatja, így a mi templomunkban is szentmisét mutat be szeptember 24-én, 11 órakor.

Szeptember 24-én, vasárnap a Szentírás vasárnapja lesz. Hozzuk magunkkal Szentírásunkat a templomba, mert a miséken ezek megáldására is sor fog kerülni.

Várjuk azokat a fiúkat, akik az oltárnál ministránsként szeretnének szolgálni. Jelentkezzenek Jacek atyánál.

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben szeretnék, hogy gyermekük elsőáldozó legyen, jelezzék ezt legkésőbb szeptember 24-ig Górski Jacek atyánál személyesen. Előzetes tájékoztató és jelentkezési lap a hátsó asztalról elvihető.

A középiskolás hittan szeptember 22-én, pénteken 18 órától kezdődik az alagsori hittanteremben! A közösség tagjai szeretettel hívják kortársaikat a közösségi alkalmakra!

Szeptember 25-én, hétfőn 19 órától újraindul a felnőtt katekézis. A félév témája: Reformáció katolikus szemmel. Szeretettel hívunk mindenkit az első alkalomra, melynek címe: Szükség volt-e reformációra?

Az új tanév elején kérjük a testvéreket, hogy vigyázzanak a rendre és a tisztaságra a közösségi termekben. Kérjük, jelezzék az atyáknak, ha valami rendellenes történik.

Szeptember 25-én, hétfőn ismét önkéntes beteglátogató képzés indul a Megtestesülés Plébánián. Az érdeklődők a plakáton olvashatnak további információkat.

A hét liturgikus ünnepei: csütörtökön szent Máté apostol ünnepe lesz, szombaton Szent Pió atya emléknapja lesz.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk tartani a szentmiséket: hétfőn 7 órától hálaadó szentmise lesz Irma gyógyulásáért, 18 órától a Kovács család élő és elhunyt hozzátartozóiért, szerdán 7 órától elhunyt Enikőért és élő családjáért, 18 órától elhunyt Julianna testvérünk halának 2. évfordulója alkalmából, csütörtökön 18 órától elhunyt Endre lelki üdvéért, szombaton 7 órától Gaál, Simon és Bába családok élő és elhunyt tagjaiért. Vasárnap 18 órától elhunyt Péter lelki üdvéért.

Hirdetések - Évközi 23. vasárnap


Hirdetések

2017. szeptember 10. – Évközi 23. vasárnap

Minden esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk, negyed 6-tól. Lehetőség van arra, hogy imaszándékokat helyezzenek el a hátsó asztalon álló dobozban, illetve a plébániánk honlapján található email címre is elküldhetik azokat.

A Szent László-év keretében Palánki Ferenc püspök atya szándéka, hogy az egyházmegyében lévő Szent László titulusú templomokat meglátogatja, így a mi templomunkban is szentmisét mutat be szeptember 24-én, 11 órakor.

Két hét múlva, szeptember 24-én, vasárnap, a Szentírás vasárnapja lesz. Hozzuk magunkkal Szentírásunkat a templomba, mert a miséken ezek megáldására is sor fog kerülni.

Az új tanév elején kérjük a testvéreket, hogy vigyázzanak a rendre és a tisztaságra a közösségi termekben. Kérjük, jelezzék az atyáknak, ha valami rendellenes történik!

A hét liturgikus ünnepei: csütörtökön a szent kereszt felmagasztalásának ünnepe lesz.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk tartani a szentmiséket: kedden az esti szentmisén a Demény és Nagykovács család élő és elhunyt tagjaiért, pénteken este a Gaál és Nagy család élő és elhunyt tagjaiért, vasárnap 9.30-kor elhunyt Antalért, 11-kor elhunyt Anna, István és János lelki üdvéért, 18-kor elhunyt Dankócsik Béla és Szuják Róbert lelki üdvéért.

Hirdetések - Évközi 22. vasárnap


Hirdetések

2017. szeptember 3. – Évközi 22. vasárnap

Tudatjuk a hívekkel, hogy a domonkos vikáriátus káptalanja  az elkövetkező  4 évre Kostecki Andrzej  atyát választotta meg a magyarországi domonkosok elöljárójává. Köszönjük a kedves híveknek, hogy imádságukkal kísérték és támogatták a káptalan munkáját.

A debreceni domonkosok közössége szeptembertől új testvérrel bővül Dezse Péter testvér személyében.

Szeptember 4-én, a hónap első hétfőjén az esti szentmisét az urnatemetőben nyugvókért ajánljuk fel.

Képviselő-testületi gyűlés lesz szeptember 4-én, hétfőn, 18.30-tól.

A taizéi csoport első imaórája ebben a félévben  szeptember 5-én, kedden 19 órától lesz, amelyre nagy szeretettel hívnak mindenkit.

Tanévkezdő Veni Sancte szentmise lesz szeptember 10-én, vasárnap fél 10-kor. Kérjük a fiatalokat, hogy hozzák magukkal a szentmisére az iskolatáskájukat, ahol majd megáldjuk azokat. A szentmise után a gyermekeket játékra várjuk fél 12-ig, a szülőket ezalatt a „szülősuliba” hívjuk.

Szeptember 10-től, az új tanév kezdetével, ismét lesznek angol nyelvű szentmisék, minden vasárnap délután 4 órakor. Ezekre minden érdeklődő, angolul tudó vagy tanuló fiatalt szeretettel várjuk, különösen az egyetemistákat. Mindenkit kedves testvérünket kérünk, hogy lehetősége szerint segítsen a városunkban tanuló vagy idelátogató külföldieknek eljutni erre a szentmisére.

Usual English Holy Masses at 4 pm every Sunday will start again with the approaching new academic year on September 10. Please, help all foreigners, students or visitors, to find this service in English for Catholics.

A hét liturgikus ünnepei: kedden Kalkuttai Szent Teréz emléknapja, csütörtökön a kassai vértanúk ünnepe, pénteken pedig Szűz Mária születésének vagy hagyományos nevén Kisboldogasszonynak lesz az ünnepe.

Holy Mass in English


Usual English Holy Masses at 4 pm every Sunday will start again on September 10, with the approaching new academic year. Please, help all foreigners, students or visitors, to find this only English service for Catholics in Debrecen. English speaking Hungarians, especially students or young adults interested are also welcome on these occasions.

Hirdetések - Évközi 21. vasárnap


Hirdetések

2017. augusztus 27. – Évközi 21. vasárnap

Augusztus 27-étől, vasárnaptól, szeptember 1-jéig, péntekig a magyarországi domonkosok káptalanja miatt elmaradnak a hétköznap reggeli szentmisék. Az esti szentmiséket Szenes József atya fogja tartani. Kérjük a híveket, hogy imádkozzanak a káptalan eredményességéért!

Augusztus 31-én, csütörtökön a nagyváradi püspökség által szervezett kerületi találkozó lesz Székelyhídon, ahová elviszik Szent László ereklyéjét. A 18.30-kor kezdődő szentmise főcelebránsa Böcskei László püspök atya lesz. Testvér-közösségünknek erre az ünnepére autóbuszos zarándoklatot szervezünk. Jelentkezésüket várjuk hétfőig a sekrestyében vagy az irodában.

A hét liturgikus ünnepei: hétfőn, augusztus 28.-án Szent Ágoston ünnepe lesz.

Hirdetések - Szent István király ünnepe


Hirdetések

2017. augusztus 20. – Szent István király ünnepe

Ma délután 16.30-kor lesz a Szent István templom búcsúnapi ünnepi szentmiséje.

Szombaton, augusztus 26.-án lesz az édesanyák Szent Mónika közösségének 25. országos találkozója a budapesti Mátyás templomban. A hálaadó szentmisét Erdő Péter bíboros atya mutatja be. Részletes program a hirdetőtáblán olvasható.

Augusztus 31-én, csütörtökön a nagyváradi püspökség által szervezett kerületi találkozó lesz Székelyhídon, ahová elviszik Nagyváradról Szent László ereklyéjét. A 18:30 órakor kezdődő a szentmise főcelebránsa Böcskei László  püspök atya lesz. Testvér-közösségünknek erre az ünnepére autóbuszos zarándoklatot szervezünk. Jelentkezésüket várjuk mihamarabb a sekrestyében vagy az irodában.

Előre hirdetjük, hogy augusztus 27.-től szeptember 1-jéig, a magyarországi domonkosok káptalanja miatt, elmaradnak a hétköznap reggeli szentmisék. Kérjük a híveket, imádsággal támogassák a Rend életének ezt az eseményét. 

A hét liturgikus ünnepei: hétfőn, augusztus 21.-én Szent X. Piusz pápa emléknapja, kedden, augusztus 22.-én a Boldogságos Szűz Máriának, mint királynőnknek emléknapja, szerdán, augusztus 23.-án Limai Szent Róza szűz, világi domonkos nővér emléknapja, csütörtökön, augusztus 24.-én Szent Bertalan apostol ünnepe, pénteken. augusztus 25.-én Szent Lajos király és Kalazanci Szent József áldozópap, a piarista rend alapítója emléknapja lesz.

Hirdetések - Évközi 19. vasárnap


Hirdetések

2017. augusztus 13. – Évközi 19. vasárnap

A szentmise végén, mint minden vasárnap, a Püspöki Konferencia kérésére el fogjuk imádkozni a 2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő imádságát.

Hétfőn, augusztus 14.-én az este 6 órai szentmisétől kezdve másnap reggel 5 óráig ima- és engesztelő virrasztás lesz hazánkért, a magyarság lelki megújulásáért aSzent Család plébániatemplomban, a budapesti Szent István bazilikában ugyanakkor folyó virrasztáshoz kapcsolódva. Idős és beteg testvéreink otthonukban is bekapcsolódhatnak az engesztelésbe, imádságukat és szenvedéseiket felajánlva.

Augusztus 15., kedd, Nagyboldogasszony ünnepe; parancsolt ünnep. Templomunkban 7.00, 9.30 és 18.00 órakor lesz szentmise.

A hét liturgikus emléknapjai: 14.-én, hétfőn Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú, 17.-én, csütörtökön Lengyelországi Szent Jácint áldozópap, 18.-án, pénteken Boldog Mannesz áldozópap (Szent Domonkos Atyánk testvére) és 19.-én, szombaton Szent Bernát apát és egyháztanító emléknapja lesz.

Tartalom átvétel