Szentségimádás iskolája - Debrecen


Örömmel adjuk hírül, hogy Debrecenben is indítunk Szentségimádás iskoláját!

A 2020-as Eucharisztikus Kongresszus előkészítéseként február 16-tól „Szentségimádás iskolája” indul
a debreceni Szent László Domonkos Templomban.
Szeretettel hívunk mindenkit, aki vágyik arra, hogy meghallja Isten szavát és szeretne mélyebb kapcsolatot kialakítani Jézussal.
Ezt a 12 alkalomból álló kurzust péntekenként tartjuk a 18 órás szentmisével kezdve, amit tanítás és gyakorlat, azaz rövid szentségimádás követ.
Tanítóink Palánki Ferenc és Bosák Nándor püspökök, a domonkos atyák és a városban élő lelkipásztorok lesznek.
Jelentkezni a plakáton található módon lehet. Hívjuk meg katolikus ismerőseinket!

Hirdetések - Évközi 3. vasárnap


Hirdetések

2018. január 21. – Évközi 3. vasárnap

Az ökumenikus imahét január 21-től 28-ig fog tartani. Az első közös istentisztelet vasárnap 17 órától a Görögkatolikus Székesegyházban lesz. A további debreceni helyszínek a plakáton olvashatók.

27-én, szombaton, templomunk ad helyet az istentiszteletnek, várunk mindenkit! Aki a vendéglátáshoz hozzá tud járulni, kérjük, még ma tegye meg felajánlását a sekrestyében!

Január 22-én, hétfőn 10 órakor baba-mama klub lesz plébániánkon. Szeretettel várjuk az anyukákat és gyermekeiket, különösen azokat, akik még nem vettek részt az alkalmakon!

A Tokodi László atya által vezetett Reformáció katolikus szemmel című felnőtt katekézis következő alkalma egy héttel korábban, január 29 helyett 22-én, hétfőn, 19 órakor lesz. Témája: a tisztítótűz.

A 2020-as Eucharisztikus Kongresszus előkészítéseként február 16-tól„Szentségimádás iskolája” indul templomunkban. Szeretettel hívunk mindenkit, aki vágyik arra, hogy meghallja Isten szavát és szeretne mélyebb kapcsolatot kialakítani Jézussal. Ezt a 12 alkalomból álló kurzust péntekenként tartjuk a 18 órás szentmisével kezdve, amit tanítás és gyakorlat, azaz rövid szentségimádás követ. Tanítóink többek között Palánki Ferenc és Bosák Nándor püspökök, a domonkos atyák és a városban élő lelkipásztorok lesznek. Jelentkezni templomunk sekrestyéjében és irodájában lehet. Hívjuk meg katolikus ismerőseinket!

Gyerekek farsangi mulatsága lesz plébániánkon február 10-én. Tombola felajánlásokat örömmel fogadunk a sekrestyében és az irodában.

Csütörtökön Szent Pál apostol megtérésének ünnepe lesz.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk felajánlani a szentmiséket: Hétfőn 18-kor elhunyt Endre lelki üdvéért. Kedden 18-kor a Közösség kurzusért. Szerdán 7-kor a Gaál és Nagy család élő és elhunyt tagjaiért, 18-kor elhunyt édesanyáért és nagymamáért. Szombaton 7-kor elhunyt Juditért és Szabolcsért, 18-kor a Szent Mónika közösség szándékára. Vasárnap 9.30-kor élő Éváért és elhunyt Pálért.

Felnőtt katekézis - időpontváltozás!


 A Tokodi László atya által vezetett
Reformáció katolikus szemmel című felnőtt katekézis
következő alkalma egy héttel korábban,
január 29 helyett 22-én, hétfőn, 19 órakor lesz.
Témája: a tisztítótűzről.

Hirdetések - Évközi 2. vasárnap


Hirdetések

2018. január 14. – Évközi 2. vasárnap

Január 18-án, csütörtökön, Árpád-házi Szent Margit ünnepén 17 órától engesztelő imaóra, rózsafüzér, majd a szentmise után ünnepi zsolozsma lesz templomunkban. Szeretettel hívunk mindenkit!

Az ökumenikus imahét január 21-től 28-ig fog tartani. 27-én, szombaton, templomunk ad helyet az istentiszteletnek, melyet szokásos módon agapé követ. A vendéglátáshoz a testvérek segítségét kérjük. Aki bármilyen módon (édes vagy sós süteménnyel, üdítővel vagy pénzadománnyal) hozzá tud járulni az alkalomhoz, kérjük, tegye meg felajánlását a sekrestyében január 21-ig.

Katekumen csoport indul plébániánkon. Azok a felnőttek, akik szeretnének keresztségre, elsőáldozásra vagy bérmálásra felkészülni, kérjük, jelentkezzenek Laci atyánál vagy az irodában. A csoport első alkalma február 19-én, hétfőn lesz.

Belső utazás címmel szépirodalmi válogatás jelent meg a Domokos Rend gondozásában. Az emberi vívódás és istenkeresés élményeit megfogalmazó művek gyűjteménye megvásárolható a sekrestyében.

A Domonkos Rendhez kapcsolódó, franciaországi kegyhelyeket végigjáró zarándoklatra hívjuk fel a hívek figyelmét. Az út áprilisban lesz, Szabó Bertalan domonkos atya vezetésével. Részletek a hirdetőtáblán.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk felajánlani a szentmiséket: hétfőn 18-kor elhunyt András halála 8. évfordulója alkalmából. Kedden 18-kor elhunyt Éváért és családtagjaiért. Szerdán 7-kor élő Lórántért és Fanniért, 18-kor elhunyt Veronikáért, élő és elhunyt hozzátartozóiért. Csütörtökön 7-kor beteg Annáért és hozzátartozóiért, 18-kor elhunyt Sára lelki üdvéért. Pénteken 7-kor élő Angéláért és hozzátartozóiért, 18-kor elhunyt Mara lelki üdvéért. Szombaton 7-kor élő Ágnesért, élő és elhunyt hozzátartozóiért, 18-kor elhunyt Kornélia lelki üdvéért. Vasárnap 11-kor elhunyt Saroltáért és Pálért, 18-kor a Brizsák család élő és elhunyt tagjaiért.

IMAHÉT A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT


IMAHÉT A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
2018. JANUÁR 21-28. DEBRECEN


„Jobbod, Uram, dicső az erőtől….”/ „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6)


GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM
Január 21. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés: Kocsis Fülöp gk. érsek-metropolita
Igét hirdet: Asztalos Richárd ev. lelkész
Imaközösséget vezeti: Helyi lelkész


EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Január 22. hétfő, 17.00 óra:

Köszöntés: Asztalos Richárd ev. lelkész
Igét hirdet:Durkó István bapt. lelkész, missziói igazgató
Imaközösséget vezeti: Dr. Krakomperger Zoltán rk. plébános


MESTER UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOM
Január 23. kedd, 17.00 óra:

Köszöntés: Vincze András ref. lelkész
Igét hirdet: Tóth László rk. esperes
Imaközösséget vezeti:Püski Lajos ref. lelkész


SZENT ANNA RÓMAI KATOLIKUS SZÉKESEGYHÁZ
Január 24. szerda, 17.00 óra:

Köszöntés: Palánki Ferenc rk. püspök
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly ref. püspök
Imaközösséget vezeti: Helyi lelkész


SZÉCHENYI KERTI REFORMÁTUS TEMPLOM
Január 25. csütörtök, 17.00 óra:

Köszöntés: Jenei Zoltán ref. lelkész
Igét hirdet: Kocsis Fülöp gk. érsek-metropolita
Imaközösséget vezeti: Dr. Khaled A. László met. szuperintendens


BAPTISTA IMAHÁZ - SZAPPANOS UTCA
Január 26, péntek, 17.00 óra:

Köszöntés: Pető Albert bapt. lelkész
Igét hirdet: Derencsényi István ref. főjegyző
Imaközösséget vezeti: Iszlai-Kovács Mariann ref. lelkész


SZENT LÁSZLÓ RÓMAI KATOLIKUS DOMONKOS TEMPLOM
Január 27. szombat, 17.00 óra:

Köszöntés: Górski Jacek rk. domonkos plébános
Igét hirdet: Vad Zsigmond ref. esperes
Imaközösséget vezeti: Helyi lelkész


REFORMÁTUS NAGYTEMPLOM
Január 28. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés: Dr. Fekete Károly püspök
Igeolvasás: Sípos Barnabás orthodox parókus
Előima: Bereczki Lajos bapt. lelkész, rektorhelyettes
Igét hirdet: Palánki Ferenc rk. püspök
Apostoli Hitvallás: Asztalos Richárd ev. lp.
Záróima, Úri ima: Kocsis Fülöp gk. érsek-metropolita
Hirdetések, áldás: Vad Zsigmond ref. esperes

Az ökumenikus imahét perselyadományát a Debrecen Megyei Jogú Város Karitatív Testület szolgálatának támogatására ajánljuk fel.

Hirdetések - Urunk megkeresztelkedése


Hirdetések

2018. január 7. – Urunk megkeresztelkedése

Képviselőtestületi gyűlés lesz január 8-án, hétfőn, 18.30-kor.

Pius atya bibliaórája lesz január 11-én, csütörtökön, 16 órakor.

Január 14-én, vasárnap, családos szentmise lesz fél 10-kor. A mise után a gyerekeket kézműves foglalkozásra, a felnőtteket pedig a szülősuliba hívjuk, amely alkalom témája: "Minden gyerek érdemel egy családot" - az örökbefogadásról vezet beszélgetést egy örökbefogadó édesanya, Jávorszkyné Ginda Enikő.

Az ökumenikus imahét január 21-től 28-ig fog tartani. Részletek a hirdetőtáblán. 27-én, szombaton, templomunk ad helyet az istentiszteletnek, melyet szokásos módon agapé követ. A vendéglátáshoz a testvérek segítségét kérjük. Aki bármilyen módon (édes vagy sós süteménnyel, üdítővel vagy pénzadománnyal) hozzá tud járulni az alkalomhoz, kérjük, tegye meg felajánlását a sekrestyében január 21-ig.

Katekumen csoport indul plébániánkon. Azok a felnőttek, akik szeretnének keresztségre, elsőáldozásra vagy bérmálásra felkészülni, kérjük, jelentkezzenek Laci atyánál vagy az irodában. A csoport első alkalma február 19-én, hétfőn lesz.

Szeretnénk tájékoztatni a híveket, hogy a karitász csoport adventi gyűjtése során kb. 90 kg tartós élelmiszer gyűlt össze, amelyet 12 rászoruló család és testvér között osztottunk szét. Az ő nevükben is köszönjük szépen nagylelkű adományikat, a gyűjtés során felajánlott pénzösszeggel együtt.  Továbbra is kérjük, hogy jelezzék csoportunk felé azokat a családokat, vagy egyedülálló testvéreket, akik átmeneti vagy tartós nehézségekkel küzdenek, hogy lehetőség szerint segíteni tudjunk nekik.

Kérjük, jelezzék a sekrestyében vagy az irodában, akik házszentelést kérnek.

Böjte Csaba atya gondolatait tartalmazó naptár vásárolható a sekrestyében, mellyel az árva gyermekeket támogathatják.

Belső utazás címmel szépirodalmi válogatás jelent meg a Domokos Rend gondozásában. Az emberi vívódás és istenkeresés élményeit megfogalmazó művek gyűjteménye megvásárolható a sekrestyében.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk felajánlani a szentmiséket: csütörtökön 18-kor elhunyt Dr. Szentgyörgyi Lászlóné, Ancika lelki üdvéért. Szombaton 18-kor beteg Rózsikáért. Vasárnap 9.30-kor a Foltin és Molnár család élő és elhunyt tagjaiért, 11-kor elhunyt Piroska és Károly keresztszülőkért.

Hirdetések - A Szent Család ünnepe


Hirdetések

2017. december 31. – A Szent Család ünnepe

A külföldi diákok nevében köszönjük az apró karácsonyi ajándékokat!

Január 1-jén, hétfőn, Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe lesz, amely parancsolt ünnep. Templomunkban vasárnapi miserend lesz.

Január 6-án, szombaton, Urunk megjelenése, Vízkereszt főünnepe lesz, amely szintén parancsolt ünnep. Templomunkban reggel 7-kor és este 6-kor lesz szentmise, 16-kor angol nyelvű szentmise is lesz. A szentmisék elején vízszentelést végzünk, szenteltvizet a szentmisék után lehet hazavinni.

Január 7-én, vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz.

Februári fatimai zarándoklatra hívjuk a híveket, melynek lelkivezetője Jacek atya lesz. Részletek és jelentkezési mód a plakáton olvasható.

Régi hagyomány a karácsonyi időben, Vízkereszt ünnepe körül a házszentelés. Ez jó alkalom a hívek és a lelkipásztorok közti személyes kapcsolat erősítésére, az egyházközség építésére. Kérjük, jelezzék a sekrestyében, vagy az irodában, akik házszentelést kérnek.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk felajánlani a szentmiséket: hétfőn 18-kor egyházközségünk elhunyt tagjaiért. Kedden 7-kor a Kaszab család elhunyt tagjaiért, 18-kor elhunyt Géza lelki üdvéért. Szerdán 7-kor a Győrfi család elhunyt tagjaiért, 18-kor elhunyt Bódis Zoltán Jánosnéért halála évfordulóján. Szombaton 7-kor a Szűzanya szándékára. Vasárnap 18-kor a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért.

 

Kívánunk mindenkinek kegyelmekben gazdag új évet!

Hírlevél online 2017/7


Szeretettel ajánljuk Hírlevelünk legújabb számát, melyet ITT olvashatnak, illetve a képre kattintva, vagy letölthetik a csatolmányból.

 

Hirdetések - Advent 4. vasárnapja


Hirdetések

2017. december 24. – Advent 4. vasárnapja

Szívből köszönjük mindazoknak a testvéreknek a munkáját, akik segítettek az ünnep előkészítésében. Különösen Pártosné Katinak, aki a roráte szentmise utáni reggeliket készítette. És azoknak is, akik a pásztorjátékra készítették fel a gyerekeket, illetve a szereplőknek.

Az éjféli mise templomunkban éjfélkor, azaz éjjel 12 órakor fog kezdődni.

Holnap, december 25-én, karácsony napján vasárnapi miserend lesz templomunkban. Parancsolt ünnep.

26-án, kedden, Szent István első vértanú ünnepén, szintén vasárnapi miserend lesz.

27-én, szerdán Szent János apostol és evangélista ünnepe lesz.

28-án, csütörtökön, Aprószentek ünnepén 18 órától a lelki adoptálók hálaadó szentmiséje lesz.

30-án, szombaton, a 18 órás misében tartjuk a Hűség ünnepét, azaz a jubiláló házaspárok hálaadását. Kérjük a házaspárokat, hogy részvételi szándékukat a plakáton megadott módon jelezzék a szervezők felé.

31-én, vasárnap, 18 órától szentmisére és év végi hálaadásra hívunk mindenkit.

A karácsonyi idő liturgikus rendje elvihető szórólapon.

Februári fatimai zarándoklatra hívjuk a híveket, melynek lelkivezetője Jacek atya lesz. Részletek és jelentkezési mód a plakáton olvasható.

Három frissen megjelent újságot ajánlunk: a Szeressétek egymást magazint, az Örömhír. egyházmegyénk lapjának új számát és plébániánk hírlevelének karácsonyi kiadását.

Tartalom átvétel