Hírlevél online 2019/2


Szeretettel ajánljuk Hírlevelünk legújabb számát, melyet ITT olvashatnak, illetve a képre kattintva, vagy letölthetik a csatolmányból.

 

Hirdetések - Húsvétvasárnap


Hirdetések

2019. április 21. – Húsvétvasárnap

Hálásan köszönjük azoknak a testvéreknek a munkáját, akik segítettek a nagyheti és a húsvéti liturgia előkészítésében.

Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz templomunkban.

Az Isteni Irgalmasság ünnepe április 28-án, vasárnap, délután fél 3-tól lesz templomunkban.

Az idei év május 24-e különleges nap lesz közösségünk életében, mert Szent Domonkos ereklyéi átvitelének ünnepén templomunk szentélyében elhelyezzük a sorianoi Szent Domonkos csodatévő kegykép másolatát, hogy e kép segítségével Szent Domonkos közbenjárását kérve Istennél, mind több ember megtapasztalhassa Isten csodáit a saját életében! Szent Domonkos közbenjárására számtalan addig gyermektelen szülő részesült a gyermekáldás örömében, és a veszélyeztetett magzatok is egészségesen
világra jöttek. Május 25-én pedig az élet kultúrájának terjesztését elősegítő minden városunkban élő és környékbeli embert hívunk az állatkertbe az Életöröm - Szent Domonkos Családi Fesztiválra, melynek bizonyos programjait május 26-án a Kölcsey Központban megrendezett gyereknapon is folytatjuk! Mindnyájatokat, kedves hívek, várunk szeretettel ezekre az eseményekre!

Keletről keletre címmel lengyelországi buszos zarándoklatot szervezünk Górski Jacek atya vezetésével. Részletek a plakáton olvashatók!

Kegyelemteljes, áldott Húsvétot kívánunk mindenkinek!

Hirdetések - Virágvasárnap


Hirdetések

2019. április 14. – Virágvasárnap

Köszönjük azoknak a testvéreknek a munkáját, akik a szombati templomtakarításban segítettek!

Hálásan köszönjük a testvéreknek a nagyböjti adományokat. Körülbelül 60 kg élelmiszer és 51 ezer forint gyűlt össze, amelyből húsvéti ajándékcsomagokat készítettünk.

A mai napon kezdődik a Nagyhét, amikor az Egyházzal együtt lélekben átéljük Urunk szenvedését és feltámadását.

Debrecen város virágvasárnapi ünnepsége 16 órakor fog kezdődni a Déri téren barkaszenteléssel, melyet városi keresztútjárás követ. 18 órától a Nagytemplomban a Helyőrségi Zenekar zenés áhítata lesz hallható. Részletek a hirdetőtáblán. Buzdítunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be az eseménybe!

Templomunk ünnepi programja részletezve megtalálható a hirdetőtáblákon és szórólapokon. Most nagy vonalakban ismertetjük a szertartások rendjét.

Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel nincsen szentmise. E napokon a szertartások alatt nem lesz gyóntatás. Kérjük, hogy aki még nem végezte el húsvéti szentgyónását, tegye meg azt lehetőleg a nagyhét első felében.

Nagycsütörtököneste 6 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztás lesz éjfélig egy-egy csoport vezetésével.

Nagypénteken8 órakor ünnepi énekelt zsolozsma lesz Jeremiás siralmaival. Délután
3 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás, utána lesz az Isteni Irgalmasság kilencedének megkezdése, melyet egyéni virrasztás követ 21.00 óráig.Kérjük, hogy a hátsó asztalra kitett lapra írja fel a nevét, aki biztosan tud vállalni 1-1 óra virrasztást, hogy a templom ne maradjon őrizetlenül.

Nagyszombatona templomban reggel 8-kor énekelt zsolozsma lesz, a szentsír délig lesz látogatható. A feltámadási liturgia este 20 órakor kezdődik. Kérjük, hogy gyertyát hozzon mindenki magával. A szertartás után a nagyteremben agapé lesz, amelyhez hozzájárulást kérünk, pl. süteményt, üdítőt. Az ókeresztény hagyomány szerint az agapé szeretetvendégséget, együttlétet jelent. Részvételünkkel tegyük teljessé a húsvéti virrasztást. Az ételek megáldása szombaton a szertartás végén, valamint vasárnap a 7.30-as és a fél 10-es szentmise után lesz.

Húsvétvasárnapés Húsvéthétfőnvasárnapi miserend lesz. Vasárnap a fél 10-es szentmise után húsvéti tojáskeresésre hívjuk a gyermekeket.   

Megjelent az Örömhírnek, az egyházmegyénk lapjának legújabb száma.

Áldott felkészülést kívánunk a húsvéti ünnepekre!

Hirdetések - Nagyböjt 5. vasárnapja


Hirdetések

2019. április 7. – Nagyböjt 5. vasárnapja

A kétnyelvű keresztúti ájtatosságot pénteken a külföldi diákok vezetik, a szöveg magyar fordításban is elérhető lesz, a magyar résztvevők közreműködésére is számítunk. A keresztút kivételesen 17 órakor fog kezdődni.

Április 13-án, szombaton templomtakarításra hívjuk a kedves híveket 9-11óráig! Előzetes jelentkezést kérünk a sekrestyében vagy az irodában.

Április 13-án, szombaton, 15-kor lesz a betegek és idősek szentmiséje, amelynek keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. 14.30-tól gyóntatás lesz! Kérjük a híveket, hogy gondoljanak ismerőseikre, akik már nehezen jutnak el a templomba. Akinek segítségre van szüksége az eljutáshoz, jelezze a sekrestyében vagy az irodában. Azoknak a felajánlását is örömmel fogadjuk, akik autóval meg tudnák könnyíteni az idősek el-és hazajutását. A résztvevőket a mise után a Karitász csoport által szervezett agapéra várjuk!

Debrecen város virágvasárnapi ünnepsége 16 órakor fog kezdődni a Déri téren barkaszenteléssel, melyet városi keresztútjárás követ. 18 órától a Nagytemplomban a Helyőrségi Zenekar zenés áhítata lesz hallható. Részletek a hirdetőtáblán. Buzdítunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be az eseménybe!

Templomunk nagyheti rendje részletezve megtalálható a hirdetőtáblákon és szórólapokon.

Nagyböjti lelkigyakorlat hanganyaga 2019


Szenes István pócspetri plébános lelkigyakorlata.

Több infó: http://keti.hu/

1. nap

2. nap

3. nap

 

Hirdetések - Nagyböjt 4. vasárnapja


Hirdetések

2019. március 31. – Nagyböjt 4. vasárnapja

A keresztúti ájtatosság péntekenként 17.20-kor kezdődik. Április 5-én a fiatalok csoportjai vezetik.

Szombaton, április 6-án, a hónap első szombatján, 17 órától engesztelő imaórát tartunk a templomban.

Családos szentmise lesz jövő vasárnap, április 7-én, fél 10-kor. Ez után a gyermekeket játékra várjuk fél 12-ig, a szülőket pedig a „szülősuliba”, ahol a kiengesztelődés szentségéről lesz beszélgetés.

Ugyancsak április 7-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára.

Előre hirdetjük, hogy Virágvasárnap, április 14-én, városi keresztút lesz 15 órakor.

A nagyböjti Karitász gyűjtést egy héttel meghosszabbítottuk. A megfelelő szavatosságú tartós élelmiszereket a kosárba lehet elhelyezni. Pénzadományokat is szívesen fogadunk, amelyeket a sekrestyében, vagy az irodában lehet leadni.

Akik vállaltak lelki adoptálást, de nem tudtak részt venni az ünnepélyes fogadalomtételen, kérjük, adják le email-címüket a sekrestyében.

Kérjük a híveket, hogy szentgyónásukat ne hagyják az utolsó hetekre, hiszen ezzel is készíthetik szívüket a nagyböjti időben. A jó szentgyónáshoz segítségként szórólapokat készítettünk, amelyeket a hátsó asztalról ingyen elvihetnek.

Köszönjük azoknak, akik szombaton segítettek a közösségi termek kitakarításában! Április 13-án, szombaton pedig templomtakarításra hívjuk a kedves híveket 9-11óráig! Előzetes jelentkezést kérünk a sekrestyében vagy az irodában.

Hirdetések - Nagyböjt 3. vasárnapja


Hirdetések

2019. március 24. – Nagyböjt 3. vasárnapja


A keresztúti ájtatosság péntekenként 17.20-kor kezdődik. Március 29-én a képviselőtestület vezetésével.

Nagyböjtben, minden vasárnap, a fél 10-es szentmise után, fél 11-kor, a II. János Pál teremben Szőcs Andor kántor énekpróbát tart a nagyhétre készülve. Várjuk a jelentkezőket, tekintsünk erre szolgálatként az egyházközségünkben.

Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz. Az esti szentmise keretében teszik meg fogadalmukat a lelki adoptálók, akik vállalják, hogy 9 hónapon keresztül imádkoznak egy megfogant életért.

Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy  Karitász csoportunk most is meghirdeti a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést, rászoruló testvéreink javára. A gyűjtés március 31-ig tart. A megfelelő szavatosságú termékeket a szokásos kosárba lehet elhelyezni. Pénzadományokat is szívesen fogadunk, amelyeket a sekrestyében, vagy az irodában lehet leadni.

Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Szenes István atya fogja vezetni, pócspetri plébános, Vianney Szent János szerzetesi közösség vezetője, március 29-31-ig, péntektől vasárnapig, az esti szentmisékben. Bátorítjuk a híveket, hogy nagylelkűen vegyenek részt ebben a fontos eseményben.

Az adóbevallási határidő közeledtével felhívjuk figyelmüket, hogy adójuk kétszer 1%-ával segíthetik a katolikus egyházat. Plébániánk a katolikus egyház mellett kiemelten támogatja a II. János Pál Alapítványt, amely a plébániánkon működő II. János Pál Intézet működését szervezi. Az adószámokat tartalmazó lapok elvihetők a kis asztalról és a hirdetőtábláról is.

 

Tartalom átvétel