Zarándoklat Lengyelországba


„KELETRŐL KELETRE”

Tervezett program

 

1.      nap:  Gyülekező hajnal 4:45-kor a debreceni Interspar parkolójában, indulás 5 órakor. Várható érkezés Lublinba 15-kor. Kései ebéd, majd a szobák elfoglalása a szállásunkon, a ferences missziós nővérek vendégházában. (2-3-4 ágyas szobákat fogunk kapni). Szentmise 17-kor a lublini katedrálisban. Séta a városban, este vacsora.

2.      nap: Reggeli után indulás Wawolnica-ba, a Mária kegyhelyre, 10-kor szentmise. A déli órákban érkezés Kazimierz Dolny-ba, közös látogatás a városban, utána szabad program, ebéd egyénileg. 15-kor indulás Naleczów-ba, a kastélyba, majd vissza Lublinba, ahol 17-kor a katolikus egyetemet látogatjuk meg. Este 19-kor vacsora a szálláson, majd a nővérek missziós múzeumának megtekintése.

3.      nap: Reggeli után látogatást teszünk a lublini várban és a „Szűz Mária, Rózsafüzér Királynője” templomban, ahol szentmisét tartunk.  Találkozás Honti Attila, magyar származású atyával. 13:30-kor közös ebéd, délután a lublini domonkos kolostort nézzük meg, majd városnézés az óvárosban. Este vacsora, majd fakultatív program: énekkarok koncertje a székesegyházban.

4.      nap: Kora reggel szentmise, reggeli, majd indulás Zamosc-ba. Városnézés, dél körül hazaindulás. Este 22 óra körül érkezés Debrecenbe.

 

Fontos tudnivalók:

·        Az utasbiztosításról mindenki egyénileg gondoskodjon, de az EU Taj-kártya is elegendő.

·        Mivel zarándoklaton veszünk részt, aki teheti, hozzon magával Hozsanna énekeskönyvet, rózsafüzért, Adoremus-t. A gitáros énekekhez éneklapokat biztosítunk.

·        Esernyőt, kényelmes vízálló cipőt hozzunk magunkkal.

·        Orvos is utazik velünk a buszon.

·        A napi gyaloglás mértéke nem lesz megterhelő Mivel a legfontosabbakat a részvételi díj tartalmazza, ezért minimális költőpénzre lesz szükség. Érdemes itthon, indulás előtt zloty-t váltani. A lengyelországi árak hasonlóak az itthoniakhoz.

Hírlevél online 2019/2


Szeretettel ajánljuk Hírlevelünk legújabb számát, melyet ITT olvashatnak, illetve a képre kattintva, vagy letölthetik a csatolmányból.

 

Hirdetések - Húsvétvasárnap


Hirdetések

2019. április 21. – Húsvétvasárnap

Hálásan köszönjük azoknak a testvéreknek a munkáját, akik segítettek a nagyheti és a húsvéti liturgia előkészítésében.

Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz templomunkban.

Az Isteni Irgalmasság ünnepe április 28-án, vasárnap, délután fél 3-tól lesz templomunkban.

Az idei év május 24-e különleges nap lesz közösségünk életében, mert Szent Domonkos ereklyéi átvitelének ünnepén templomunk szentélyében elhelyezzük a sorianoi Szent Domonkos csodatévő kegykép másolatát, hogy e kép segítségével Szent Domonkos közbenjárását kérve Istennél, mind több ember megtapasztalhassa Isten csodáit a saját életében! Szent Domonkos közbenjárására számtalan addig gyermektelen szülő részesült a gyermekáldás örömében, és a veszélyeztetett magzatok is egészségesen
világra jöttek. Május 25-én pedig az élet kultúrájának terjesztését elősegítő minden városunkban élő és környékbeli embert hívunk az állatkertbe az Életöröm - Szent Domonkos Családi Fesztiválra, melynek bizonyos programjait május 26-án a Kölcsey Központban megrendezett gyereknapon is folytatjuk! Mindnyájatokat, kedves hívek, várunk szeretettel ezekre az eseményekre!

Keletről keletre címmel lengyelországi buszos zarándoklatot szervezünk Górski Jacek atya vezetésével. Részletek a plakáton olvashatók!

Kegyelemteljes, áldott Húsvétot kívánunk mindenkinek!

Hirdetések - Virágvasárnap


Hirdetések

2019. április 14. – Virágvasárnap

Köszönjük azoknak a testvéreknek a munkáját, akik a szombati templomtakarításban segítettek!

Hálásan köszönjük a testvéreknek a nagyböjti adományokat. Körülbelül 60 kg élelmiszer és 51 ezer forint gyűlt össze, amelyből húsvéti ajándékcsomagokat készítettünk.

A mai napon kezdődik a Nagyhét, amikor az Egyházzal együtt lélekben átéljük Urunk szenvedését és feltámadását.

Debrecen város virágvasárnapi ünnepsége 16 órakor fog kezdődni a Déri téren barkaszenteléssel, melyet városi keresztútjárás követ. 18 órától a Nagytemplomban a Helyőrségi Zenekar zenés áhítata lesz hallható. Részletek a hirdetőtáblán. Buzdítunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be az eseménybe!

Templomunk ünnepi programja részletezve megtalálható a hirdetőtáblákon és szórólapokon. Most nagy vonalakban ismertetjük a szertartások rendjét.

Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel nincsen szentmise. E napokon a szertartások alatt nem lesz gyóntatás. Kérjük, hogy aki még nem végezte el húsvéti szentgyónását, tegye meg azt lehetőleg a nagyhét első felében.

Nagycsütörtököneste 6 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztás lesz éjfélig egy-egy csoport vezetésével.

Nagypénteken8 órakor ünnepi énekelt zsolozsma lesz Jeremiás siralmaival. Délután
3 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás, utána lesz az Isteni Irgalmasság kilencedének megkezdése, melyet egyéni virrasztás követ 21.00 óráig.Kérjük, hogy a hátsó asztalra kitett lapra írja fel a nevét, aki biztosan tud vállalni 1-1 óra virrasztást, hogy a templom ne maradjon őrizetlenül.

Nagyszombatona templomban reggel 8-kor énekelt zsolozsma lesz, a szentsír délig lesz látogatható. A feltámadási liturgia este 20 órakor kezdődik. Kérjük, hogy gyertyát hozzon mindenki magával. A szertartás után a nagyteremben agapé lesz, amelyhez hozzájárulást kérünk, pl. süteményt, üdítőt. Az ókeresztény hagyomány szerint az agapé szeretetvendégséget, együttlétet jelent. Részvételünkkel tegyük teljessé a húsvéti virrasztást. Az ételek megáldása szombaton a szertartás végén, valamint vasárnap a 7.30-as és a fél 10-es szentmise után lesz.

Húsvétvasárnapés Húsvéthétfőnvasárnapi miserend lesz. Vasárnap a fél 10-es szentmise után húsvéti tojáskeresésre hívjuk a gyermekeket.   

Megjelent az Örömhírnek, az egyházmegyénk lapjának legújabb száma.

Áldott felkészülést kívánunk a húsvéti ünnepekre!

Hirdetések - Nagyböjt 5. vasárnapja


Hirdetések

2019. április 7. – Nagyböjt 5. vasárnapja

A kétnyelvű keresztúti ájtatosságot pénteken a külföldi diákok vezetik, a szöveg magyar fordításban is elérhető lesz, a magyar résztvevők közreműködésére is számítunk. A keresztút kivételesen 17 órakor fog kezdődni.

Április 13-án, szombaton templomtakarításra hívjuk a kedves híveket 9-11óráig! Előzetes jelentkezést kérünk a sekrestyében vagy az irodában.

Április 13-án, szombaton, 15-kor lesz a betegek és idősek szentmiséje, amelynek keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. 14.30-tól gyóntatás lesz! Kérjük a híveket, hogy gondoljanak ismerőseikre, akik már nehezen jutnak el a templomba. Akinek segítségre van szüksége az eljutáshoz, jelezze a sekrestyében vagy az irodában. Azoknak a felajánlását is örömmel fogadjuk, akik autóval meg tudnák könnyíteni az idősek el-és hazajutását. A résztvevőket a mise után a Karitász csoport által szervezett agapéra várjuk!

Debrecen város virágvasárnapi ünnepsége 16 órakor fog kezdődni a Déri téren barkaszenteléssel, melyet városi keresztútjárás követ. 18 órától a Nagytemplomban a Helyőrségi Zenekar zenés áhítata lesz hallható. Részletek a hirdetőtáblán. Buzdítunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be az eseménybe!

Templomunk nagyheti rendje részletezve megtalálható a hirdetőtáblákon és szórólapokon.

Tartalom átvétel