Nagyhét képekben


Szeretettel tesszük közzé a Nagyhéten készült fényképeket:

NAGYCSÜTÖRTÖKI KÉPEK

NAGYPÉNTEKI KÉPEK

NAGYSZOMBATI KÉPEK

 

Hirdetések - Húsvétvasárnap


Hirdetések

2018. április 1. – Húsvétvasárnap

Hálásan köszönjük azoknak a testvéreknek a munkáját, akik segítettek a nagyheti és a húsvéti liturgia előkészítésében.

Húsvéthétfőnvasárnapi miserend lesz templomunkban.

Csütörtökön, április 5-én, az esti szentmise és a zsolozsma után imaórát tartunk hazánkért, Magyarországért. Mindenkit szeretettel várunk!

Jövő héten, április 8-án, fél 10-kor családos szentmise lesz. Szeretettel várjuk a gyermekeket az ezt követő foglalkozásra is, a szülőket pedig a szülősuliba hívjuk!

Az Isteni Irgalmasság ünnepe április 8-án, vasárnap, délután fél 3-tól lesz templomunkban.

Papp László atya, egyeki plébános szeretettel várja közösségünket az Isteni Irgalmasság ünnepén, amikor ünnepélyesen elhelyezik templomukban Szt. II. János Pál pápa és Szt. Fausztina nővér ereklyéjét. Az érdeklődők Jacek atyát keressék.

Hűen plébániánk több évtizedes hagyományához, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepétől kezdődően ismét folytathatjuk a "lélekmentést", kilenc hónapon át imádkozva egy-egy anyaméhben életveszélynek kitett magzat megszületéséért. A lelki adoptálás szertartása idén az április 9-i esti szentmise keretében történik majd. Részletek és jelentkezési mód a plakáton.

Megjelent az Örömhírnek, egyházmegyénk lapjának legújabb, húsvéti száma, amiben több cikk is plébániánk programjairól és a domonkos atyákról szól. Szeretettel ajánljuk!

Ezen a héten a szentmiséket a következő szándékokra ajánljuk fel: hétfőn 7-kor a Kaszab család elhunyt tagjaiért, 18-kor egyházközségünk elhunytjaiért. Kedden 7-kor a Győrfi család elhunyt tagjaiért, 18-kor elhunyt István édesapáért. Szerdán 18-kor Magyarországért és a bűnösök megtéréséért. Csütörtökön 18-kor keresztény értékeket valló államférfiakért hazánkban. Pénteken 18-kor hazánk, nemzetünk egységéért. Szombaton 7-kor a Szűzanya szándékára. Vasárnap 9.30-kor Béláért 60. születésnapjára, 18-kor elhunyt Miklósért és élő családjáért.

Kegyelemteljes, áldott Húsvétot kívánunk mindenkinek!

Szentségimádás iskolája - 6.alkalom


Örömmel tesszük közzé az 6. alkalmon készült fotókat és a tanítás hanganyagát, amit Leszkovszky Pál OP atya tartott, témája: Az Atya szeretete.

Képek: IDE KATTINTVA ELÉRHETŐEK

Hanganyag:

Hirdetések - Virágvasárnap


Hirdetések

2018. március 25. – Virágvasárnap

Mai napon a Szentföld javára gyűjtünk a lábon álló perselyben.

A mai napon kezdődik a Nagyhét, amikor az Egyházzal együtt lélekben átéljük Urunk szenvedését és feltámadását. Kísérjük végig Jézust útján a liturgia segítségével, így tehetjük teljessé húsvéti örömünk.

Virágvasárnap délután 4 órakor barkaszentelés és bibliai kort idéző felvonulás indul a Csapó utcáról az Emlékkertbe, amelyet városi keresztútjárás követ.  A nap további gazdag programját a hirdetőtáblán olvashatják.

Az ünnepi program részletezve megtalálható a hirdetőtáblákon és szórólapokon. Most nagy vonalakban ismertetjük a szertartások rendjét.

Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel nincsen szentmise. E napokon a szertartások alatt nem lesz gyóntatás. Kérjük, hogy aki még nem végezte el húsvéti szentgyónását, tegye meg azt lehetőleg a nagyhét első felében.

Nagycsütörtököneste 6 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztás lesz éjfélig egy-egy csoport vezetésével.

Nagypénteken8 órakor ünnepi énekelt zsolozsma lesz Jeremiás siralmaival. Délután
3 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás, utána lesz az Isteni Irgalmasság kilencedének megkezdése, melyet egyéni virrasztás követ 21.00 óráig.Kérjük, hogy a hátsó asztalra kitett lapra írja fel a nevét, aki biztosan tud vállalni 1-1 óra virrasztást, hogy a templom ne maradjon őrizetlenül.

Nagyszombatona templomban reggel 8-kor énekelt zsolozsma lesz, a szentsír délig lesz látogatható. A feltámadási liturgia este 20 órakor kezdődik. Kérjük, hogy gyertyát hozzon mindenki magával. A szertartás után a nagyteremben agapé lesz, amelyhez hozzájárulást kérünk, pl. süteményt, üdítőt. Az ókeresztény hagyomány szerint az agapé szeretetvendégséget, együttlétet jelent. Részvételünkkel tegyük teljessé a húsvéti virrasztást. Az ételek megáldása szombaton a szertartás végén, valamint vasárnap a 7.30-as és a fél 10-es szentmise után lesz.

Húsvétvasárnapés Húsvéthétfőnvasárnapi miserend lesz. Vasárnap a fél 10-es szentmise után húsvéti tojáskeresésre hívjuk a gyermekeket.

Hűen plébániánk több évtizedes hagyományához, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepétől kezdődően ismét folytathatjuk a "lélekmentést", kilenc hónapon át imádkozva egy-egy anyaméhben életveszélynek kitett magzat megszületéséért. A lelki adoptálás szertartása idén az április 9-i esti szentmise keretében történik majd. Részletek és jelentkezési mód a plakáton.

Papp László atya, egyeki plébános szeretettel várja közösségünket az Isteni Irgalmasság ünnepén, amikor ünnepélyesen elhelyezik templomukban Szt. II. János Pál pápa és Szt. Fausztina nővér ereklyéjét. Az érdeklődők Jacek atyát keressék.

Szentségimádás iskolája - 5.alkalom


Örömmel tesszük közzé az 5. alkalmon készült fotókat és a tanítás hanganyagát, amit Tóth László atya tartott, témája: Isten irgalmas szeretete.

Képek: IDE KATTINTVA ELÉRHETŐEK

Hanganyag:

Hirdetések - Nagyböjt 5. vasárnap


Hirdetések

2018. március 18. – Nagyböjt 5. vasárnapja

Képviselőtestületi gyűlés lesz március 19-én, hétfőn, 18.30-tól.

Hétfőn Szent József főünnepe lesz.

A keresztúti ájtatosságot pénteken a családosok fogják vezetni, 17.20-kor.

Jövő hét vasárnap, Virágvasárnap, csak a fél 10-es szentmise kezdetén lesz barkaszentelés.

Szintén ezen a napon 4 órakor barkaszentelés és bibliai kort idéző felvonulás indul a Csapó utcáról az Emlékkertbe, amelyet városi keresztút járás követ.  A nap további gazdag programját a hirdetőtáblán olvashatják.

A nagyheti liturgia rendjét tartalmazó lapok a hátsó asztalról elvihetők.

Kérjük a híveket, hogy szentgyónásukat ne hagyják az utolsó hetekre, hiszen ezzel is készíthetik szívüket a nagyböjti időben.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk felajánlani a szentmiséket: hétfőn 7-kor Gergely szándékára. Kedden 7-kor elhunyt Izabella és József lelki üdvéért. Szerdán 7-kor elhunyt László lelki üdvéért. Csütörtökön 7-kor Gergely hivatásáért, 18-kor elhunyt Endre lelki üdvéért. Pénteken 7-kor élő Gergőért. Szombaton 7-kor elhunyt Miklós lelki üdvéért. Vasárnap 9.30-kor elhunyt Andrásért és Józsefért, 11-kor elhunyt Jánosért, Antalért és Sándorért és élő és elhunyt hozzátartozóikért.

Nagyböjti lelkigyakorlat 2018 - Barsi Balázs atya elmélkedései


Örömmel tesszük közzé Barsi Balázs atya nagyböjti lelkigyakorlatának hangfelvételét. Témája: Te és Én. Kapcsolat az ember és a Szentháromságos Egy Isten között.

Képek: IDE KATTINTVA ELÉRHETŐEK

Hanganyag:

1.nap:

2.nap:

3.nap:

 

Szentségimádás iskolája - 4.alkalom


Örömmel tesszük közzé a 4. alkalmon készült fotókat és a tanítás hanganyagát, amit Törő András atya, püspöki titkár tartott, témája: Imádás, dicsőítés és hálaadás.

Képek: IDE KATTINTVA ELÉRHETŐEK

Hanganyag:

Hirdetések - Nagyböjt 4. vasárnapja


Hirdetések

2018. március 11. – Nagyböjt 4. vasárnapja

Hálásan köszönjük azoknak a szolgálatát, akik segítették az idősek és betegek eljutását a szombati szentmisére!

Vasárnap fél 11-kor Szőcs Andor kántor énekpróbát tart a nagyhétre készülve. Várjuk a jelentkezőket, tekintsünk erre szolgálatként az egyházközségünkben. A liturgiában való részvételünkkel is megvalljuk hitünket a szenvedő és feltámadt Krisztusban.

A keresztúti ájtatosságot pénteken a külföldi diákok vezetik, magyar fordítással. A keresztút kivételesen 17 órakor fog kezdődni.

Plébániánk nagyböjti lelkigyakorlata március 12-13-14-én, az esti szentmisékben lesz, az elmélkedéseket Barsi Balázs ferences atya fogja tartani. Témája: Te és Én. Kapcsolat az ember és a Szentháromságos Egy Isten között. Szeretettel hívunk mindenkit!

Kérjük a híveket, hogy szentgyónásukat ne hagyják az utolsó hetekre, hiszen ezzel is készíthetik szívüket a nagyböjti időben.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk felajánlani a szentmiséket: pénteken 7-kor elhunyt Sándor és Katalin lelki üdvéért. Szombaton 7-kor élő Bálintért és családjáért. Vasárnap 9.30-kor a Bobonka család élő és elhunyt tagjaiért, 11-kor a Csontos család élő és elhunyt tagjaiért, 18-kor elhunyt Lászlóért és elhunyt családtagjaiért.

Szentségimádás iskolája - 3.alkalom


Örömmel tesszük közzé a 3. alkalmon készült fotókat és a tanítás hanganyagát, amit Törő András atya, püspöki titkár tartott, témája: A kérő imádság, a hit és a remény.

Képek: IDE KATTINTVA ELÉRHETŐEK

Hanganyag:

Tartalom átvétel