Hirdetések - Virágvasárnap


Hirdetések

2017. április 9. – Virágvasárnap

A Nagyböjt folyamán tartós élelmiszereket gyűjtünk a Karitász által támogatott rászoruló családok számára. Adományaikat, kérjük, tegyék az Irgalmasság kosarába. Köszönjük az eddigi felajánlásaikat is!

Április 9-én, Virágvasárnap, szeretettel hívunk mindenkita 16 órától kezdődő városi felvonulásra, amely barkaszenteléssel kezdődik a Fórum előtt és ezt követi a városi keresztút. Ezt a keresztutat Palánki Ferenc püspök atya vezeti. Mindenkit buzdítunk a részvételre!

A mai napon kezdődik a Nagyhét, amikor az Egyházzal együtt lélekben átéljük Urunk szenvedését és feltámadását. Kísérjük végig Jézust útján a liturgia segítségével, így tehetjük teljessé húsvéti örömünk. Az ünnepi program részletezve megtalálható a hirdetőtáblákon és szórólapokon. Most nagy vonalakban ismertetjük a szertartások rendjét.

Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel nincsen szentmise. E napokon a szertartások alatt nem lesz gyóntatás. Kérjük, hogy aki még nem végezte el húsvéti szentgyónását, tegye meg azt lehetőleg a nagyhét első felében.

Nagycsütörtökön 10 órától lesz a krizmaszentelési szentmise a Nyíregyházi Társszékesegyházban.

Nagycsütörtökön 18 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztás lesz éjfélig.

Nagypénteken szigorú böjtöt tartunk.Munkaszüneti nappá válása révén reméljük, hogy többen tudnak bekapcsolódni a közös liturgiába. Reggel 8 órától ünnepi énekelt zsolozsma lesz Jeremiás siralmaival. Délután 15 órakor Keresztút, majd az Isteni Irgalmasság kilencedének megkezdése. 18 órakor nagypénteki szertartás. Utána egyéni virrasztás 21 óráig.

Nagyszombaton reggel8-tól énekelt zsolozsma lesz, a szentsír délig lesz látogatható. A feltámadási liturgia este 20 órakor kezdődik. Kérjük, hogy gyertyát hozzon mindenki magával. A szertartás után a nagyteremben agapé lesz, amelyhez hozzájárulást kérünk, pl. süteményt, üdítőt. Az ókeresztény hagyomány szerint az agapé szeretetvendégséget, együttlétet jelent. Részvételünkkel tegyük teljessé a húsvéti virrasztást. Az ételek megáldása szombaton a szertartás végén, valamint vasárnap a 7.30-as és a fél 10-es szentmise után lesz.

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz. Vasárnap a fél 10-es szentmise után húsvéti tojás keresésre hívjuk a gyermekeket. Angol nyelvű szentmise Húsvéthétfőn nem lesz.

Az ünnepre Debrecenben maradó külföldi egyetemistákat szeretnénk húsvétra megajándékozni. Kérjük a híveket, hogy saját kezűleg készítsenek egy-egy kis apróságot, amit leadhatnak a sekrestyében. Előre is köszönjük!

Közösségi tereink sokat épültek-szépültek az utóbbi időben, és ehhez rendre igénybe vettük  a hívek hozzájárulását. Hálásan köszönjük. A mostani két tervünkhöz sikerült jelentős anyagi alapot teremtenünk, de azért a hívek segítségére is számítanunk kell! Szeretnénk egyrészt a gyóntatószéket és az ablakokat felújíttatni, másrészt az udvari kőburkolatot javíttatni. Sikeresen pályáztunk a püspökségen, így közel 2 millió forinttal indulunk. 500 ezer forint önerőt azonban mozgósítanunk kell ahhoz, hogy a pályázati pénzt felhasználhassuk. Ezt részben a plébánia erre a célra megóvott tartalékából  és részben a hívek hozzájárulásából tudjuk biztosítani, hogy a második feladatra (a kőburkolat javítására) is legyen keretünk. Lehetőség van a lábon álló perselybe adományt elhelyezni ezekre a célokra. Hálásan köszönjük előre is adományaikat!

Nagyböjti lelkigyakorlat hanganyaga és képei


2017. március26-28-ig Kocsi Fülöp érsek-metropolita atya tartotta plébániánk nagyböjti lelkigyakorlatát. Az elhagzott prédikációkat itt közzétesszük.

1. alkalom:

2. alkalom:

3. alkalom:

Néhány fényképet IDE KATTINTVA találhatnak.

Áldott nagyböjti készületet kívánunk mindenkinek!

Hirdetések - Nagyböjt 5. vasárnapja


Hirdetések

2017. április 2. – Nagyböjt 5. vasárnapja

Az Anyaszentegyház öt parancsolata közül a második így szól „bűneidet évente legalább egyszer gyónd meg”; a harmadik pedig „az Eucharisztiát legalább húsvétkor vedd magadhoz”; ez minden római katolikus hívőre vonatkozik, ezért emlékeztetjük kedves híveinket, hogy ezt még nagyböjtben tegyék meg!

Április 3-án, hétfőn, képviselőtestületi gyűlés lesz 18.30-tól.

A keresztúti ájtatosságot pénteken a fiatalok fogják vezetni.

Plébániánk is kapcsolódik a Magyar Karitász által meghirdetett nagyböjti adománygyűjtési akcióhoz, melynek keretében tartós élelmiszert gyűjtünk a rászoruló személyek és családok részére. Arra kérjük a kedves híveket, hogy a nagyböjt folyamán a templomban, az „Irgalmasság kosarában” helyezzék el a felajánlásaikat, melyet a karitász csoportunk tagjai juttatnak el a plébániához tartozó rászorulóknak. A hívek nagylelkűségét előre is köszönjük!

Virágvasárnap csak a fél 10-es szentmise kezdetén lesz barkaszentelés.

Április 9-én, virágvasárnap, szeretettel hívunk mindenkita 16 órától kezdődő városi felvonulásra, amely barkaszenteléssel kezdődik a Fórum előtt és ezt követi a városi keresztút. Ezt a keresztutat Palánki Ferenc püspök atya vezeti. Mindenkit buzdítunk a részvételre!

Az ünnepre Debrecenben maradó külföldi egyetemistákat szeretnénk húsvétra megajándékozni. Kérjük a híveket, felnőtteket és gyermekeket egyaránt, hogy saját kezűleg készítsenek egy-egy kis ajándékot, például hímes tojást. Az elkészült apróságokat leadhatják a sekrestyében vagy átadhatják személyesen a húsvéti angol mise után. Kérjük, hogy jelezzék a sekrestyében, ha vállalják ezt a nagyböjti jó cselekedetet.

A nagyheti és húsvéti szertartások menetéről készült szórólapok a hátsó asztalról elvihetők.

Hirdetések - Nagyböjt 4. vasárnapja


Hirdetések

2017. március 26. – Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 26-28-ig, vasárnaptól keddig lesz az esti szentmisékben. Az elmélkedéseket Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek fogja tartani. Szeretettel hívunk mindenkit! Imádkozzunk, hogy ez a lelkigyakorlat segítse egyházközségünk lelki megújulását.

A Laci atya által vezetett hétfői felnőtt katekézis a lelkigyakorlat miatt a szentmise után fog elkezdődni.

Pius atya bibliaórája lesz 30-án, csütörtökön, 16 órától.

A keresztúti ájtatosságot pénteken a családos közösség tagjai fogják vezetni.

Családos szentmise lesz április 2-án, vasárnap, fél 10-kor. Szeretettel hívjuk ez után a gyerekeket játékos, kézműves, hittanos foglalkozásra, a szülőket pedig a „szülő suliba”, amely foglalkozáson Velkey Ferenc történész és Velkeyné Balázs Marianna középiskolai tanár vezet beszélgetést a nemzeti ünnepeink a családban és közösségeinkbentémában.

Plébániánk is kapcsolódik a Magyar Karitász által meghirdetett nagyböjti adománygyűjtési akcióhoz, melynek keretében tartós élelmiszert gyűjtünk a rászoruló személyek és családok részére. Arra kérjük a kedves híveket, hogy a nagyböjt folyamán a templomban, az „Irgalmasság kosarában” helyezzék el a felajánlásaikat, melyet a karitász csoportunk tagjai juttatnak el a plébániához tartozó rászorulóknak. A hívek nagylelkűségét előre is köszönjük!

Jövő vasárnap, április 2-án, a szentföld javára fogunk gyűjteni.

Hirdetések - Nagyböjt 3. vasárnapja


Hirdetések

2017. március 19. – Nagyböjt 3. vasárnapja

A keresztúti ájtatosságot pénteken a képviselőtestület fogja vezetni.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén ismét lesz lelki adoptálás templomunkban. Aki szeretné így megmenteni egy veszélyben levő magzat életét - akinek a nevét egyedül Isten ismeri -, és tudna naponta imádkozni érte 9 hónapon át, hogy megszülethessen, csatlakozhat hozzánk a március 25-i, szombat esti szentmise keretében.Előzetesen Nagy Enikőnél vagy a sekrestyében lehet jelentkezni.

A Mária Légió Világ Győzelmes Királynője Curiája aktív és segítő háttérimádkozó tagjainak fogadalomújítása Nagyböjt 4. vasárnapján, március 26-án a 13 órakor kezdődő szentmisén történik majd templomunkban. Kérjük a testvéreket, hogy tesserájukat és rózsafüzérüket hozzák magukkal. A szentmisére, majd az ezt követő agapéra, baráti beszélgetésre szeretettel várjuk az érdeklődőket is.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 26-28-ig, vasárnaptól keddig lesz az esti szentmisékben. Az elmélkedéseket Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek fogja tartani. Hívjuk meg erre a lelkigyakorlatra görögkatolikus testvéreinket is!

Kérjük a kedves testvéreket, hogy a templomunk körüli kéregetőknek ne adjanak pénzt, mivel ez az ő helyzetüket nem oldaná meg. A városban működő szociális intézmények segítségükre tudnak lenni, ahol élelmet és ruházatot is kaphatnak. Kérjük, hogy egységesen cselekedjünk ebben a kérdésben.

Elkészült plébániánk zárszámadása. Megtekinthető az irodában a nyitvatartási idő alatt.

Március 20-án, hétfőn, Szent József; 25-én, szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz.

Szólj be a papnak!


„HA ELEGED VAN A PAPOLÁSBÓL, SZÓLJ BE A PAPNAK”

… olvashattuk a szándékosan provokatív felhívást számos plakáton szerte a városban és az interneten is. Debrecen néhány lelkésze gondolt egy merészet, és vitasorozatot indított a leginkább vitatott, társadalmunkat és személyes életünket közvetlenül és intenzíven érintő témákról. A belváros szívében a színvonalas Bakelit Music Café adott otthont ennek a páratlan kezdeményezésnek, melyre minden olyan érdeklődőt vártak, akik szabadon szeretnék feltenni kérdéseiket gyakorlatilag az Egyházzal és a kereszténységgel kapcsolatos bármilyen témában. Az első alkalmat február 20-án tartották meg, melynek fő témája a jó és a rossz problematikája, valamint a bűn és a megváltás kérdésköre volt.  A program iránti rendkívül nagy érdeklődés nem várt akadályokba ütközött, ugyanis a hangulatos kávéház zsúfolásig megtelt, többnyire fiatal emberekkel, sokaknak csak állóhely jutott, a hivatalos számadat szerint éppen 72-en voltunk, mint Jézus tanítványai. A debreceni keresztény felekezeteket Veres János református lelkipásztor és Asztalos Richárd evangélikus lelkész, valamint Tokodi László domonkos rendi szerzetes, katolikus pap képviselte. A kérdések pedig rendre érkeztek hozzájuk, a fő téma rendkívül sokféle megközelítését hallhatták a résztvevők. Többek között világosabb képet kaphattunk a jó és a rossz kérdéskörében Isten kegyelmének elidegeníthetetlen elsőségéről és mindent meghatározó szerepéről, ugyanakkor fontos megállapítást nyert, hogy az ember, Isten képmására való teremtettségének köszönhetően, az eredendő bűn ellenére igenis képes önszántából jót cselekedni, és szabad akaratából Isten szeretetét közvetíteni, a láthatatlant cselekedetek által láthatóvá tenni a világban. A bátor kérdezőket a házigazda egy pohár finom házi sörrel jutalmazta meg. A beszélgetés moderátor által vezetett és kötött része után lehetőség nyílt az egyházi személyekkel való további kötetlen személyes találkozásra és kérdések feltevésére, melyre órákon keresztül igényt is tartott a hallgatóság. A vitasorozat következő alkalma március 20-án hétfőn 19.00-kor kerül megrendezésre, melynek témája a vendégek szavazatai alapján a szex, szerelem, gyengédség kérdésköre lesz, változatlan helyszínen, a Bakelitben. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak, a korlátozott számú ülőhelyek miatt érdemes időben érkezni!                                                                  

Rónaszéki Balázs

 

Hírlevél online


Szeretettel ajánljuk Hírlevelünk legújabb számát, melyet ITT olvashatnak, illetve a képre kattintva, vagy letölthetik a csatolmányból.

 

Hirdetések - Nagyböjt 2. vasárnapja


Hirdetések

2017. március 12. – Nagyböjt 2. vasárnapja

Március 13-án, hétfőn, egész napos szentségimádás lesz templomunkban, amit az egyházmegyénkért ajánlunk fel.

A keresztúti ájtatosságot pénteken a külföldi diákok vezetik, magyar fordítással. A keresztút kivételesen 17.15-kor fog kezdődni.

Március 18-án, szombaton, 15 órától lesz a betegek és idősek szentmiséje, melynek keretében a betegek szentségét szolgáltatjuk ki. Kérjük a híveket, hogy gondoljanak ismerőseikre, akik már nem, vagy nehezen jutnak el a templomba. Akinek segítségre van szüksége az eljutáshoz, jelezze a sekrestyében vagy az irodában. Azoknak a segítségét is örömmel fogadjuk, akik segíteni tudnák az idősek el-és hazajutását. A szentmise után agapéra hívunk mindenkit!

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén ismét lesz lelki adoptálás templomunkban. Aki szeretné így megmenteni egy veszélyben levő magzat életét - akinek a nevét egyedül Isten ismeri -, és tudna naponta imádkozni érte 9 hónapon át, hogy megszülethessen, csatlakozhat hozzánk a március 25-i, szombat esti szentmise keretében.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 26-28-ig, vasárnaptól keddig lesz az esti szentmisékben. Az elmélkedéseket Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek fogja tartani. Hívjuk meg erre a lelkigyakorlatra görögkatolikus testvéreinket is!

Az adóbevallási határidő közeledtével felhívjuk figyelmüket, hogy adóik kétszer 1%-ával segíthetik a katolikus egyházat. Plébániánk kiemelten támogatja a II. János Pál Alapítványt, mely a plébániánkon működő II. János Pál Intézet működését szervezi. Az adószámokat tartalmazó lapok elvihetők a kis asztalról és a hirdetőtábláról is. Köszönjük korábbi felajánlásaikat is!

Megjelent plébániánk Hírlevelének legújabb száma. Ingyen elvihető a hátsó asztalról és honlapunkról is letölthető.

Tartalom átvétel