Családos szentmise - október


Jövő vasárnap, október 8-án, családos szentmise lesz 9.30-tól. Utána szeretettel hívjuk a gyerekeket játékos-hittanos foglalkozásra, a felnőtteket pedig a szülősuliba, amely foglalkozáson Dezse Péter testvér vezet beszélgetést az imádságról.

Palánki Ferenc püspök látogatása


Palánki Ferenc püspök atya a Szent László-év alkalmából 2017. szeptember 24-én meglátogatta a debreceni Szent László egyházközséget és 11 órakor szentmisét mutatott be templomunkban.

 

Szentbeszéde kezdetén elmondta, hogy több eseményre kell most emlékezni, így szólni fog a vasárnapi evangéliumról, Szent Lászlóról és a Szentírásról, mivel e napon volt a Szentírás vasárnapja.

A vasárnapi evangélium (Mt 20,1-16a) a szőlősgazdáról szólt, aki egyforma összeget adott a munkásoknak, annak is, aki csak egy órát dolgozott, de annak is, aki egésznap verejtékes munkával tevékenykedett. Ez a példabeszéd igazságtalannak tűnik számunkra, ha emberi szempontból nézzük. De – emlékeztetett püspök atya – , a példabeszédben az evangéliumi szöveg ezzel kezdődik: „A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda…” Isten országa nem emberi elgondolásaink alapján működik.

Mi az egy dénár? – tette fel a kérdést püspök atya. Ez nem az egy napi bér, hanem maga az Isten, aki nem tud, és nem akar többet adni nekünk, mint saját magát.

Vannak, akik egész életükben Isten országa elnyerésére készülnek, de vannak, akik az utolsó pillanatban térnek meg. Isten országa ajándék számunkra, az igazi boldogságot jelenti, és ezért érdemes minden áldozatot meghozni. Viszont vannak – a példabeszédből is látjuk –, akik irigykednek a többiekre. Vigyázzunk: a rendezetlen vágyak romlásba taszítanak. Az ilyen embernek felszínes istenkapcsolata van vallásossága ellenére.

Szent László király alázatos volt, nem akart király lenni, a koronát is maga előtt vitette. Számára a legnagyobb kincs az ima volt, az Isten szeretete, mindig Istenbe kapaszkodott. Nem irigykedett Salamonra, akit a mogyoródi csata után mint vesztest nem végeztetett ki, csak elzáratta a világtól. Salamon kiszabadulása után elvonultam élt egy dalmáciai remeteségben, bűnbánó életet élve.

Püspök atya elmondta, hogy örömmel hallotta az őt üdvözlő beszédben, hogy plébániánk közössége a több évi kifelé forduló rendezvénysorozat után most belső megújulásra törekszik. Jézus Krisztus szeretete kell, hogy megnyilvánuljon bennünk, és ez hoz majd új megtéréseket – adta jó tanácsul. 

A Szentírás vasárnapja időpontja Szent Jeromos ünnepéhez kötődik. Jeromos beleszentült abba, ahogy 20 éven át fordította a Szentírást héberből és görögből az akkori köznyelvi, a vulgáris latinra. Korábban Damazusz pápa titkáraként működött Rómában, szigorú lelkivezető volt és kiállhatatlan természetű. Majd elment Betlehembe, s remeteségben élt. Ismerte természetét, s tudta, hogy egy oroszlánt könnyebb megszelídíteni, mint saját magának megváltoznia– ezért is ábrázolják mindig egy oroszlánnal. A Szentírás olvasása megváltoztat minket is. Szűz Mária – emlékeztetett püspök atya – el-el gondolkodott az angyal, majd Fia szavain. Ezt tegyük mi is: a Szentírás szavai életünket átformálják, rossz tulajdonságainkat lemetszik. Ne nézzük rossz szemmel a másikat. Isten mindenkihez jó, minden gyermekét üdvözíteni akarja, mindenkinek egy dénárt ad. Az Isten Egy, és mi is egy-egy személy vagyunk. A mi szolgálatunk az, hogy másokért élünk, ezt folytassuk, vagy ha még nem tettük, kezdjük el – fejezte be tanítását püspök atya, aki a szentmise végén megáldotta bibliáinkat.

 

Havas Lászlóné

Szent László Plébánia, Debrecen

Ide kattintva szeretettel ajánlunk megtekintésre néhány képet: https://photos.app.goo.gl/G3QZ32l4AXOOa8533

Hirdetések - A Szentírás vasárnapja


Hirdetések

2017. szeptember 24. – A Szentírás vasárnapja

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben szeretnék, hogy gyermekük elsőáldozó legyen, jelezzék ezt legkésőbb szeptember 24-ig Górski Jacek atyánál személyesen. Előzetes tájékoztató és jelentkezési lap a hátsó asztalról elvihető.

Szeptember 25-én, hétfőn 19 órától újraindul a felnőtt katekézis. A félév témája: Reformáció katolikus szemmel. Szeretettel hívunk mindenkit az első alkalomra, melynek címe: Szükség volt-e reformációra?

Szeptember 25-én, hétfőn ismét önkéntes beteglátogató képzés indul a Megtestesülés Plébánián. Az érdeklődők a plakáton olvashatnak további információkat.

Krakomperger Zoltán atyaIsten Igéjének üdvrendi hatékonysága című könyvének bemutatójaszeptember 26-án, kedden 16.30-tól lesz a Méliusz Könyvtárban. Szeretettel hívnak mindenkit!

Előre hirdetjük, hogy október 14-én, szombaton fogjuk ünnepelni plébániánk alapításának 75. évfordulója. Ez alkalomból plébániai délutánt szervezünk a templomudvaron bográcsos piknikkel, a közösségeink bemutatkozásával és egyéb programokkal. Szeretnénk, ha a plébániánkkal egyidős, tehát 75 éves híveink vállalnák egy rövid tanúságtétel elmondását életükről, hitükről, az egyházközséghez való kötődésükről. A bátor jelentkezők Pártosné Katit keressék.

Várjuk azokat a fiúkat, akik az oltárnál ministránsként szeretnének szolgálni. Jelentkezzenek Jacek atyánál.

Plébániánk Hírlevelének legújabb számából néhány példány még elvihető a hátsó asztalról.

Megjelent az Örömhírnek, egyházmegyénk lapjának legújabb száma. Megvásárolható a hátsó asztalról.

A hét liturgikus ünnepei: pénteken Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe lesz.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk tartani a szentmiséket: hétfőn 7 órától élő Balázsért, 18 órától Bódis Zoltán Jánosné lelki üdvéért. Szerdán 7 órától elhunyt Lászlóért és élő családjáért, 18 órától a Szent Mónika közösség szándékára. Csütörtökön 7 órától Imre áldozópapért és elhunyt Ágnes testvérünkért. Péteken 18 órától a Gaál és Nagy család élő és elhunyt tagjaiért. Szombaton 18 órától elhunyt Idáért és Rezsőért. Vasárnap 18 órától a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért.

Felnőtt katekézis


Szeptember 25-én, hétfőn 19 órától újraindul a felnőtt katekézis.
A félév témája: Reformáció katolikus szemmel. Szeretettel hívunk mindenkit az első alkalomra, melynek címe: Szükség volt-e reformációra?

Hírlevél online 2017/5


Szeretettel ajánljuk Hírlevelünk legújabb számát, melyet ITT olvashatnak, illetve a képre kattintva, vagy letölthetik a csatolmányból.

 

Hirdetések - Évközi 24. vasárnap


Hirdetések

2017. szeptember 17. – Évközi 24. vasárnap

Minden esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk, negyed 6-tól. Lehetőség van arra, hogy imaszándékokat helyezzenek el a hátsó asztalon lévő kosárban, illetve a plébániánk honlapján található email címre is elküldhetik azokat.

A Szent László-év keretében Palánki Ferenc püspök atya szándéka, hogy az egyházmegyében lévő Szent László titulusú templomokat meglátogatja, így a mi templomunkban is szentmisét mutat be szeptember 24-én, 11 órakor.

Szeptember 24-én, vasárnap a Szentírás vasárnapja lesz. Hozzuk magunkkal Szentírásunkat a templomba, mert a miséken ezek megáldására is sor fog kerülni.

Várjuk azokat a fiúkat, akik az oltárnál ministránsként szeretnének szolgálni. Jelentkezzenek Jacek atyánál.

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben szeretnék, hogy gyermekük elsőáldozó legyen, jelezzék ezt legkésőbb szeptember 24-ig Górski Jacek atyánál személyesen. Előzetes tájékoztató és jelentkezési lap a hátsó asztalról elvihető.

A középiskolás hittan szeptember 22-én, pénteken 18 órától kezdődik az alagsori hittanteremben! A közösség tagjai szeretettel hívják kortársaikat a közösségi alkalmakra!

Szeptember 25-én, hétfőn 19 órától újraindul a felnőtt katekézis. A félév témája: Reformáció katolikus szemmel. Szeretettel hívunk mindenkit az első alkalomra, melynek címe: Szükség volt-e reformációra?

Az új tanév elején kérjük a testvéreket, hogy vigyázzanak a rendre és a tisztaságra a közösségi termekben. Kérjük, jelezzék az atyáknak, ha valami rendellenes történik.

Szeptember 25-én, hétfőn ismét önkéntes beteglátogató képzés indul a Megtestesülés Plébánián. Az érdeklődők a plakáton olvashatnak további információkat.

A hét liturgikus ünnepei: csütörtökön szent Máté apostol ünnepe lesz, szombaton Szent Pió atya emléknapja lesz.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk tartani a szentmiséket: hétfőn 7 órától hálaadó szentmise lesz Irma gyógyulásáért, 18 órától a Kovács család élő és elhunyt hozzátartozóiért, szerdán 7 órától elhunyt Enikőért és élő családjáért, 18 órától elhunyt Julianna testvérünk halának 2. évfordulója alkalmából, csütörtökön 18 órától elhunyt Endre lelki üdvéért, szombaton 7 órától Gaál, Simon és Bába családok élő és elhunyt tagjaiért. Vasárnap 18 órától elhunyt Péter lelki üdvéért.

Hirdetések - Évközi 23. vasárnap


Hirdetések

2017. szeptember 10. – Évközi 23. vasárnap

Minden esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk, negyed 6-tól. Lehetőség van arra, hogy imaszándékokat helyezzenek el a hátsó asztalon álló dobozban, illetve a plébániánk honlapján található email címre is elküldhetik azokat.

A Szent László-év keretében Palánki Ferenc püspök atya szándéka, hogy az egyházmegyében lévő Szent László titulusú templomokat meglátogatja, így a mi templomunkban is szentmisét mutat be szeptember 24-én, 11 órakor.

Két hét múlva, szeptember 24-én, vasárnap, a Szentírás vasárnapja lesz. Hozzuk magunkkal Szentírásunkat a templomba, mert a miséken ezek megáldására is sor fog kerülni.

Az új tanév elején kérjük a testvéreket, hogy vigyázzanak a rendre és a tisztaságra a közösségi termekben. Kérjük, jelezzék az atyáknak, ha valami rendellenes történik!

A hét liturgikus ünnepei: csütörtökön a szent kereszt felmagasztalásának ünnepe lesz.

Ezen a héten a következő szándékokra fogjuk tartani a szentmiséket: kedden az esti szentmisén a Demény és Nagykovács család élő és elhunyt tagjaiért, pénteken este a Gaál és Nagy család élő és elhunyt tagjaiért, vasárnap 9.30-kor elhunyt Antalért, 11-kor elhunyt Anna, István és János lelki üdvéért, 18-kor elhunyt Dankócsik Béla és Szuják Róbert lelki üdvéért.

Hirdetések - Évközi 22. vasárnap


Hirdetések

2017. szeptember 3. – Évközi 22. vasárnap

Tudatjuk a hívekkel, hogy a domonkos vikáriátus káptalanja  az elkövetkező  4 évre Kostecki Andrzej  atyát választotta meg a magyarországi domonkosok elöljárójává. Köszönjük a kedves híveknek, hogy imádságukkal kísérték és támogatták a káptalan munkáját.

A debreceni domonkosok közössége szeptembertől új testvérrel bővül Dezse Péter testvér személyében.

Szeptember 4-én, a hónap első hétfőjén az esti szentmisét az urnatemetőben nyugvókért ajánljuk fel.

Képviselő-testületi gyűlés lesz szeptember 4-én, hétfőn, 18.30-tól.

A taizéi csoport első imaórája ebben a félévben  szeptember 5-én, kedden 19 órától lesz, amelyre nagy szeretettel hívnak mindenkit.

Tanévkezdő Veni Sancte szentmise lesz szeptember 10-én, vasárnap fél 10-kor. Kérjük a fiatalokat, hogy hozzák magukkal a szentmisére az iskolatáskájukat, ahol majd megáldjuk azokat. A szentmise után a gyermekeket játékra várjuk fél 12-ig, a szülőket ezalatt a „szülősuliba” hívjuk.

Szeptember 10-től, az új tanév kezdetével, ismét lesznek angol nyelvű szentmisék, minden vasárnap délután 4 órakor. Ezekre minden érdeklődő, angolul tudó vagy tanuló fiatalt szeretettel várjuk, különösen az egyetemistákat. Mindenkit kedves testvérünket kérünk, hogy lehetősége szerint segítsen a városunkban tanuló vagy idelátogató külföldieknek eljutni erre a szentmisére.

Usual English Holy Masses at 4 pm every Sunday will start again with the approaching new academic year on September 10. Please, help all foreigners, students or visitors, to find this service in English for Catholics.

A hét liturgikus ünnepei: kedden Kalkuttai Szent Teréz emléknapja, csütörtökön a kassai vértanúk ünnepe, pénteken pedig Szűz Mária születésének vagy hagyományos nevén Kisboldogasszonynak lesz az ünnepe.

Tartalom átvétel