Nagyhét képekben


Szeretettel ajánljuk megtekintésre a nagyhéten készült képeket. A következő linkre kattintva érhetők el:

https://goo.gl/photos/r6HCFJsRdEbaRrWf9

Hirdetések - Húsvétvasárnap


Hirdetések

2017. április 16. – Húsvétvasárnap

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítettek a húsvéti liturgia előkészítésében!

Hálásan köszönjük a híveknek a nagyböjt során gyűjtött tartósélelmiszer adományokat!

A szentföld javára 28.000 forintot gyűjtöttük. Hálásan köszönjük!

Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz.

Az Isteni Irgalmasság ünnepe április 23-án, vasárnap, délután fél 3-tól lesz templomunkban. Az imaórát Laczkó Zsolt görögkatolikus kórházlelkész tartja.

Megjelent az Örömhír, egyházmegyénk lapja. Megvásárolható az újságos asztalról.

Közösségi tereink sokat épültek-szépültek az utóbbi időben, és ehhez rendre igénybe vettük  a hívek hozzájárulását. Hálásan köszönjük. A mostani két tervünkhöz sikerült jelentős anyagi alapot teremtenünk, de azért a hívek segítségére is számítanunk kell! Szeretnénk egyrészt a gyóntatószéket és az ablakokat felújíttatni, másrészt az udvari kőburkolatot javíttatni. Sikeresen pályáztunk a püspökségen, így közel 2 millió forinttal indulunk. 500 ezer forint önerőt azonban mozgósítanunk kell ahhoz, hogy a pályázati pénzt felhasználhassuk. Ezt részben a plébánia erre a célra megóvott tartalékából  és részben a hívek hozzájárulásából tudjuk biztosítani, hogy a második feladatra (a kőburkolat javítására) is legyen keretünk. Lehetőség van a lábon álló perselybe adományt elhelyezni ezekre a célokra. Hálásan köszönjük előre is adományaikat!

Hirdetések - Virágvasárnap


Hirdetések

2017. április 9. – Virágvasárnap

A Nagyböjt folyamán tartós élelmiszereket gyűjtünk a Karitász által támogatott rászoruló családok számára. Adományaikat, kérjük, tegyék az Irgalmasság kosarába. Köszönjük az eddigi felajánlásaikat is!

Április 9-én, Virágvasárnap, szeretettel hívunk mindenkita 16 órától kezdődő városi felvonulásra, amely barkaszenteléssel kezdődik a Fórum előtt és ezt követi a városi keresztút. Ezt a keresztutat Palánki Ferenc püspök atya vezeti. Mindenkit buzdítunk a részvételre!

A mai napon kezdődik a Nagyhét, amikor az Egyházzal együtt lélekben átéljük Urunk szenvedését és feltámadását. Kísérjük végig Jézust útján a liturgia segítségével, így tehetjük teljessé húsvéti örömünk. Az ünnepi program részletezve megtalálható a hirdetőtáblákon és szórólapokon. Most nagy vonalakban ismertetjük a szertartások rendjét.

Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel nincsen szentmise. E napokon a szertartások alatt nem lesz gyóntatás. Kérjük, hogy aki még nem végezte el húsvéti szentgyónását, tegye meg azt lehetőleg a nagyhét első felében.

Nagycsütörtökön 10 órától lesz a krizmaszentelési szentmise a Nyíregyházi Társszékesegyházban.

Nagycsütörtökön 18 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztás lesz éjfélig.

Nagypénteken szigorú böjtöt tartunk.Munkaszüneti nappá válása révén reméljük, hogy többen tudnak bekapcsolódni a közös liturgiába. Reggel 8 órától ünnepi énekelt zsolozsma lesz Jeremiás siralmaival. Délután 15 órakor Keresztút, majd az Isteni Irgalmasság kilencedének megkezdése. 18 órakor nagypénteki szertartás. Utána egyéni virrasztás 21 óráig.

Nagyszombaton reggel8-tól énekelt zsolozsma lesz, a szentsír délig lesz látogatható. A feltámadási liturgia este 20 órakor kezdődik. Kérjük, hogy gyertyát hozzon mindenki magával. A szertartás után a nagyteremben agapé lesz, amelyhez hozzájárulást kérünk, pl. süteményt, üdítőt. Az ókeresztény hagyomány szerint az agapé szeretetvendégséget, együttlétet jelent. Részvételünkkel tegyük teljessé a húsvéti virrasztást. Az ételek megáldása szombaton a szertartás végén, valamint vasárnap a 7.30-as és a fél 10-es szentmise után lesz.

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz. Vasárnap a fél 10-es szentmise után húsvéti tojás keresésre hívjuk a gyermekeket. Angol nyelvű szentmise Húsvéthétfőn nem lesz.

Az ünnepre Debrecenben maradó külföldi egyetemistákat szeretnénk húsvétra megajándékozni. Kérjük a híveket, hogy saját kezűleg készítsenek egy-egy kis apróságot, amit leadhatnak a sekrestyében. Előre is köszönjük!

Közösségi tereink sokat épültek-szépültek az utóbbi időben, és ehhez rendre igénybe vettük  a hívek hozzájárulását. Hálásan köszönjük. A mostani két tervünkhöz sikerült jelentős anyagi alapot teremtenünk, de azért a hívek segítségére is számítanunk kell! Szeretnénk egyrészt a gyóntatószéket és az ablakokat felújíttatni, másrészt az udvari kőburkolatot javíttatni. Sikeresen pályáztunk a püspökségen, így közel 2 millió forinttal indulunk. 500 ezer forint önerőt azonban mozgósítanunk kell ahhoz, hogy a pályázati pénzt felhasználhassuk. Ezt részben a plébánia erre a célra megóvott tartalékából  és részben a hívek hozzájárulásából tudjuk biztosítani, hogy a második feladatra (a kőburkolat javítására) is legyen keretünk. Lehetőség van a lábon álló perselybe adományt elhelyezni ezekre a célokra. Hálásan köszönjük előre is adományaikat!

Nagyböjti lelkigyakorlat hanganyaga és képei


2017. március26-28-ig Kocsi Fülöp érsek-metropolita atya tartotta plébániánk nagyböjti lelkigyakorlatát. Az elhagzott prédikációkat itt közzétesszük.

1. alkalom:

2. alkalom:

3. alkalom:

Néhány fényképet IDE KATTINTVA találhatnak.

Áldott nagyböjti készületet kívánunk mindenkinek!

Hirdetések - Nagyböjt 5. vasárnapja


Hirdetések

2017. április 2. – Nagyböjt 5. vasárnapja

Az Anyaszentegyház öt parancsolata közül a második így szól „bűneidet évente legalább egyszer gyónd meg”; a harmadik pedig „az Eucharisztiát legalább húsvétkor vedd magadhoz”; ez minden római katolikus hívőre vonatkozik, ezért emlékeztetjük kedves híveinket, hogy ezt még nagyböjtben tegyék meg!

Április 3-án, hétfőn, képviselőtestületi gyűlés lesz 18.30-tól.

A keresztúti ájtatosságot pénteken a fiatalok fogják vezetni.

Plébániánk is kapcsolódik a Magyar Karitász által meghirdetett nagyböjti adománygyűjtési akcióhoz, melynek keretében tartós élelmiszert gyűjtünk a rászoruló személyek és családok részére. Arra kérjük a kedves híveket, hogy a nagyböjt folyamán a templomban, az „Irgalmasság kosarában” helyezzék el a felajánlásaikat, melyet a karitász csoportunk tagjai juttatnak el a plébániához tartozó rászorulóknak. A hívek nagylelkűségét előre is köszönjük!

Virágvasárnap csak a fél 10-es szentmise kezdetén lesz barkaszentelés.

Április 9-én, virágvasárnap, szeretettel hívunk mindenkita 16 órától kezdődő városi felvonulásra, amely barkaszenteléssel kezdődik a Fórum előtt és ezt követi a városi keresztút. Ezt a keresztutat Palánki Ferenc püspök atya vezeti. Mindenkit buzdítunk a részvételre!

Az ünnepre Debrecenben maradó külföldi egyetemistákat szeretnénk húsvétra megajándékozni. Kérjük a híveket, felnőtteket és gyermekeket egyaránt, hogy saját kezűleg készítsenek egy-egy kis ajándékot, például hímes tojást. Az elkészült apróságokat leadhatják a sekrestyében vagy átadhatják személyesen a húsvéti angol mise után. Kérjük, hogy jelezzék a sekrestyében, ha vállalják ezt a nagyböjti jó cselekedetet.

A nagyheti és húsvéti szertartások menetéről készült szórólapok a hátsó asztalról elvihetők.

Hirdetések - Nagyböjt 4. vasárnapja


Hirdetések

2017. március 26. – Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 26-28-ig, vasárnaptól keddig lesz az esti szentmisékben. Az elmélkedéseket Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek fogja tartani. Szeretettel hívunk mindenkit! Imádkozzunk, hogy ez a lelkigyakorlat segítse egyházközségünk lelki megújulását.

A Laci atya által vezetett hétfői felnőtt katekézis a lelkigyakorlat miatt a szentmise után fog elkezdődni.

Pius atya bibliaórája lesz 30-án, csütörtökön, 16 órától.

A keresztúti ájtatosságot pénteken a családos közösség tagjai fogják vezetni.

Családos szentmise lesz április 2-án, vasárnap, fél 10-kor. Szeretettel hívjuk ez után a gyerekeket játékos, kézműves, hittanos foglalkozásra, a szülőket pedig a „szülő suliba”, amely foglalkozáson Velkey Ferenc történész és Velkeyné Balázs Marianna középiskolai tanár vezet beszélgetést a nemzeti ünnepeink a családban és közösségeinkbentémában.

Plébániánk is kapcsolódik a Magyar Karitász által meghirdetett nagyböjti adománygyűjtési akcióhoz, melynek keretében tartós élelmiszert gyűjtünk a rászoruló személyek és családok részére. Arra kérjük a kedves híveket, hogy a nagyböjt folyamán a templomban, az „Irgalmasság kosarában” helyezzék el a felajánlásaikat, melyet a karitász csoportunk tagjai juttatnak el a plébániához tartozó rászorulóknak. A hívek nagylelkűségét előre is köszönjük!

Jövő vasárnap, április 2-án, a szentföld javára fogunk gyűjteni.

Hirdetések - Nagyböjt 3. vasárnapja


Hirdetések

2017. március 19. – Nagyböjt 3. vasárnapja

A keresztúti ájtatosságot pénteken a képviselőtestület fogja vezetni.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén ismét lesz lelki adoptálás templomunkban. Aki szeretné így megmenteni egy veszélyben levő magzat életét - akinek a nevét egyedül Isten ismeri -, és tudna naponta imádkozni érte 9 hónapon át, hogy megszülethessen, csatlakozhat hozzánk a március 25-i, szombat esti szentmise keretében.Előzetesen Nagy Enikőnél vagy a sekrestyében lehet jelentkezni.

A Mária Légió Világ Győzelmes Királynője Curiája aktív és segítő háttérimádkozó tagjainak fogadalomújítása Nagyböjt 4. vasárnapján, március 26-án a 13 órakor kezdődő szentmisén történik majd templomunkban. Kérjük a testvéreket, hogy tesserájukat és rózsafüzérüket hozzák magukkal. A szentmisére, majd az ezt követő agapéra, baráti beszélgetésre szeretettel várjuk az érdeklődőket is.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 26-28-ig, vasárnaptól keddig lesz az esti szentmisékben. Az elmélkedéseket Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek fogja tartani. Hívjuk meg erre a lelkigyakorlatra görögkatolikus testvéreinket is!

Kérjük a kedves testvéreket, hogy a templomunk körüli kéregetőknek ne adjanak pénzt, mivel ez az ő helyzetüket nem oldaná meg. A városban működő szociális intézmények segítségükre tudnak lenni, ahol élelmet és ruházatot is kaphatnak. Kérjük, hogy egységesen cselekedjünk ebben a kérdésben.

Elkészült plébániánk zárszámadása. Megtekinthető az irodában a nyitvatartási idő alatt.

Március 20-án, hétfőn, Szent József; 25-én, szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz.

Tartalom átvétel