Idősek és betegek szentmiséje


Március 18-án, szombaton, 15 órától lesz

a betegek és idősek szentmiséje,

melynek keretében a betegek szentségét szolgáltatjuk ki.

Kérjük a híveket, hogy gondoljanak ismerőseikre, akik már nem, vagy nehezen jutnak el a templomba. Akinek segítségre van szüksége az eljutáshoz, jelezze a sekrestyében vagy az irodában.

Azoknak a segítségét is örömmel fogadjuk, akik segíteni tudnák az idősek el-és hazajutását.

Hirdetések - Nagyböjt 1. vasárnapja


Hirdetések

2017. március 5. – Nagyböjt 1. vasárnapja

Képviselőtestületi gyűlés lesz március 6-án, hétfőn, 18.30-tól.

Ferenczi Évi testvérünkért gyászmisét tartunk március 7-én, kedden 18 órától a Megtestesülés templomban.

A keresztúti ájtatosság péntekenként 17.20-kor kezdődik. Ezen a héten a Szent Mónika Közösség és a Világi Domonkosok vezetik az imádságot.

Március 18-án, szombaton, 15 órától lesz a betegek és idősek szentmiséje, melynek keretében a betegek szentségét szolgáltatjuk ki. Kérjük a híveket, hogy gondoljanak ismerőseikre, akik már nem, vagy nehezen jutnak el a templomba. Akinek segítségre van szüksége az eljutáshoz, jelezze a sekrestyében vagy az irodában. Azoknak a segítségét is örömmel fogadjuk, akik segíteni tudnák az idősek el-és hazajutását.

Templomunk kórusa hamarosan megkezdi a felkészülést a nagyheti liturgiára. Szeretettel várják az énekkarba jelentkezőket a sekrestyében.

Az adóbevallási határidő közeledtével felhívjuk figyelmüket, hogy adóik kétszer 1%-ával segíthetik a katolikus egyházat. Plébániánk kiemelten támogatja a II. János Pál Alapítványt, mely a plébániánkon működő II. János Pál Intézet működését szervezi. Az adószámokat tartalmazó lapok elvihetők a kis asztalról és a hirdetőtábláról is.

A múlt héten 32.500 Ft-ot gyűjtöttünk a katolikus iskolák javára. Hálásan köszönjük adományaikat!

Családos szentmise


Családos szentmise lesz március 5-én, vasárnap, fél10-kor.
 
A gyermekeket ezután játékos, hittanos foglalkozásra hívjuk, a szülőket ez alatt a szülősuliba, amely alkalmon vendégünk lesz Berényiné Felszeghy Márta. Az általa vezetett beszélgetés témája a gyász és veszteség a családban. Az érdeklődők figyelmébe ajánl egy témához kapcsolódó filmet, melynek címe „Corrina, Corrina” és megtekinthető az interneten.

Ezen a szentmisén lesz az elsőáldozásra készülő gyermekek bemutatkozása.

 

Indul a KETEG Debrecenben!


Bár a képzés létszáma napok alatt betelt, az előadóterem mindenki számára nyitott.

1. óra: Baritz Laura domonkos nővér, KETEG ötletgazda előadása
a Háromdimenziós, az embert teljes mértékben a középpontba helyező, gazdaságról
 
2016. február 27. 16:00
Agrár főépület, 3. előadó

 

 

Elhunyt Ferenczi Évi testvérünk


Ferenczi Évi testvérünk lelkét magasra emelve, szombat reggel visszatért Teremtőjéhez.

A busz utiköltsége előreláthatólag 2000 Ft/fő. Jelentkezni a gyászjelentésen található elérhetőségen lehet.
A Megtestesülés templomban március 7-én, 18 órától gyászmise lesz Éviért.

Hirdetések - Évközi 8. vasárnap


Hirdetések

2017. február 26. – Évközi 8. vasárnap

A mai napon a katolikus iskolák javára gyűjtünk a lábon állóperselyben.

Pius atyának és barátainak farsangi koncertje lesz február 26-án, vasárnap, 19 órától a II. János Pál teremben. Szeretettel hívunk mindenkit!

Március 1-jén, hamvazószerdán kezdődik a Nagyböjt, a lelki megújulás és a felkészülés ideje a húsvéti ünnepekre. A hamvazkodás szertartása a reggeli és az esti szentmisében lesz, ami a bűnbánat jele. E napon szigorú böjt és hústilalom van, vagyis 18 éves kortól 60 éves korig háromszor étkezhetünk, és egyszer lakhatunk jól. A hústilalmat pedig 14 éves kortól meg kell tartani.

Nagyböjtben minden pénteken 3 órától az irgalmasság rózsafüzért imádkozzuk, amit csendes szentségimádás követ. A rózsafüzér imádkozása 16.50-től kezdődik. Az esti szentmise után nem lesz szentségimádás.

A keresztúti ájtatosság péntekenként 17.20-kor kezdődik, minden alkalommal más-más közösségünk vezetésével. Ezen a héten a Rózsafüzér Társulat tagjai vezetik az imádságot.

Családos szentmise lesz március 5-én, vasárnap, fél10-kor. A gyermekeket ezután játékos, hittanos foglalkozásra hívjuk, a szülőket ez alatt a szülősuliba, amely alkalmonvendégünk lesz Berényiné Felszeghy Márta. Az általa vezetett beszélgetés témája a gyász és veszteség a családban. Az érdeklődők figyelmébe ajánl egy témához kapcsolódó filmet, melynek címe „Corrina, Corrina” és megtekinthető az interneten.

Hirdetések - Évközi 7. vasárnap


Hirdetések

2017. február 19. – Évközi 7. vasárnap

Dióssi Kornél atya temetése február 22-én, szerdán, 14 órától lesz a budapesti Új Köztemetőben. Ezen a napon déli 12 órakor a budapesti Rózsafüzér Királynéja Templomban engesztelő szentmisét tartunk érte.

Katekumen csoport indul plébániánkon. Azok a felnőttek, akik szeretnének keresztségre, elsőáldozásra vagy bérmálásra felkészülni, kérjük, jelentkezzenek Laci atyánál vagy az irodában. A csoport első alkalma a héten, február 23-án, csütörtökön, 19 órától lesz.

A Házasság Hetében a „Szerelmes Kalandtúrán” résztvevő párok jutalomsorsolása február 26-án, vasárnap, 17 órától lesz a II. János Pál teremben. Kérjük, a kitöltött útleveleket hozzák el a párok a sorsolásra! 

Pius atyának és barátainak farsangi koncertje lesz február 26-án, vasárnap, 19 órától a II. János Pál teremben. Szeretettel hívunk mindenkit!

Február 22-én, szerdán, Szent Péter apostol székfoglalásának, 24-én, pénteken, Szent Mátyás apostolnak az ünnepe lesz.

Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára lesz gyűjtés.

Elhunyt Dióssi Géza Kornél OP atya


Fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy rendtársunk,

          Dióssi Géza Kornél OP

domonkos szerzetespap, életének 75. évében, szerzetesi fogadalmas életének 53. évében, papságának 51. évében 2017. február 10-én hazatért a Mennyei Atya házába.

      Temetése 2017. február 22-én, szerdán, 14.00 órakor lesz a budapesti Új Köztemetőben.

     Engesztelő szentmisét mutatunk be temetése napján déli 12 órakor a budapesti Rózsafüzér Királynéja Templomban.

 

Dióssi Géza Kornél atya 1942. május 15-én született Kolozsváron. Esztergomi szemináriumi évei során ismerte meg az akkor illegalitásba kényszerített Rendet. 1964. július 5-én tett egyszerű fogadalmat. Papszentelésére 1966. július 5-én került sor Egerben. Örökfogadalmát 1967. július 5-én tette le.

1966-tól 1970-ig káplánként működött Salgótarjánban. 1970 és 1978 között Zabaron és Szilaspogonyban volt plébános. 1978 és 1986 között Karancslapujtőn, Karancsalján és Karancsberényben látott el plébánosi feladatokat. 1986-tól 1989-ig esperes volt Putnokon.

A Rend 1989-es visszaállítása után Kárpátalján, Munkácson végzett lelkipásztori munkát. 1995-tól 1996-ig a soproni rendház tagja volt. 1996-ban először néhány hónapra Makkosmáriára került, majd Debrecenben folytatta szerzetesi életét és szolgálatát, ahol 2000-ig házfőnök és plébános volt. 2000-től 2005-ig Budapesten a domonkosok Thököly úti plébániáján volt plébános, illetve a budapesti domonkos rendház főnöke. 2005-től haláláig a soproni domonkos közösségben folytatta lelkipásztori szolgálatát.  

Kornél atya különféle állomáshelyein igyekezett hűségesen helytállni és sokat fáradozott azért, hogy a Rend újjáalakulhasson Magyarországon. Utolsó leheletéig kitartott szerzetesi életében és lelkipásztori szolgálatában. Nagyon szerette a zsolozsmát és igen buzgó volt a hívek gyóntatásában. Hisszük, kiengesztelődve, életét egészen Isten kezébe téve lépett át az Örök Hazába. 

A boldog feltámadás és viszontlátás reményében búcsúznak tőle: a magyar domonkos testvérek, a magyarországi domonkos család tagjai,testvérei: Erzsébet és Csaba, rokonai, ismerősei és azok, akik betegségében gondozták, ápolták.

Cím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 4.

Hirdetések - Évközi 6. vasárnap


Hirdetések

2016. február 12. – Évközi 6. vasárnap

Isten akaratát elfogadva szomorúan értesítünk mindenkit, hogy február 10.-én, pénteken este a soproni domonkos kolostorban elhunyt Dióssi Kornél atya, aki egy ideig egyházközségünk plébánosa is volt. Imádkozzunk érte, hogy adja meg neki az Úr az igazak jutalmát! Temetésének időpontjáról később tudunk hírt adni.

Szeretettel hívunk házasokat és házasságra készülőket február 12 és 19 között a Házasság Hetének színes rendezvényeire. A debreceni programok a plakáton tekinthetők meg.

Február 13-án, hétfőn, egész napos szentségimádás lesz templomunkban.

Örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy február 13-tól folytatjuk felnőtt híveink hitbeli képzését a plébánián. A csoport, amelyet Laci atya vezet, minden második hétfőn találkozik majd a nagyteremben, az esti szentmise után, 19 órától. A csoport tagjai ebben a félévben 10 alkalom során a „Hogyan élhetem meg egyre mélyebben a közösséget az Egyházban?” kérdésre keresik majd a választ.

Katekumen csoport indul plébániánkon! Azok a felnőttek, akik szeretnének keresztségre, elsőáldozásra vagy bérmálásra felkészülni, kérjük, jelentkezzenek Laci atyánál vagy az irodában. A csoport első alkalma február 23-án, csütörtökön lesz.

Pius atyának és barátainak farsangi koncertje lesz február 26-án, vasárnap 19 órától a II. János Pál teremben. Szeretettel hívunk mindenkit!

Február 13-án, hétfőn, Szászországi Boldog Jordán domonkos szerzetes emléknapja, 14-én, kedden, Szent Cirill és Metód püspökök, Európa társvédőszentjeinek ünnepe, 18-án, szombaton, Fra Angelico domonkos szerzetes emléknapja lesz.

Sajnálatos eset történt plébániánkon a kedd esti szentmise alatt. Egy lelakatolt kerékpárt loptak el a tárolóból. Mivel az ilyen események szinte elkerülhetetlenek és a felvétel tanúsága szerint ez az eset 4 másodperc alatt történt, kérjük a híveket, hogy aki a kerékpárját a templom mellé rögzíti, megbízható, komoly zárat használjon. Mivel a plébánián a közelmúltban más összefüggésben is történetek lopások, mindenkit kérünk, hogy legyen figyelemmel a plébánia és a hívek anyagi értékeire, és azonnal jelezze, ha gyanús idegen embereket lát a templom körül.   

Házasság Hete 2017


Szeretettel hívunk házasokat és házasságra készülőket február 12 és 19 között a Házasság Hetének színes rendezvényeire!
A Házasság Hetének részletes debreceni programjai itt olvashatók: http://hazassaghete.hu/kategoria/2016-tovabbi-programok/debrecen/

 

Tartalom átvétel