Képek az ünnepi hétvégéről


Szeretettel adjuk közre a Szent László-templombúcsún készült képeket:

https://goo.gl/photos/sAbiyC4F97QbpoJA6

 

A Szent László-évi rajzversenyre beérkezett alkotásokból a szentmise után nyílt kiállítás. Szeretettel ajánljuk megtekintésre ezeket a képeket is:

https://goo.gl/photos/nnQeBtxkgkYVBQjp8

Úrnapi képek


Az Úrnapján készült képek megtekinthetőek itt:

https://goo.gl/photos/P41sBkE3PKeWF6GS6

Hirdetések - Szent László király ünnepe


Hirdetések

2017. június 25. – Szent László király ünnepe

A Szent László-évben meghirdetett rajzpályázatra beérkezett gyermek és felnőtt alkotásokból kiállítás nyílt a Nagyteremben. Szeretettel ajánljuk mindenkinek a gyönyörű alkotások megtekintését a szentmisék után!

Szent László király ünnepe alkalmából a Csokonai Színház művészei, Pius atya és barátai ünnepi hangversenyt tartanak július 1-jén, szombaton, az esti szentmise után a templomban. Szeretettel várunk mindenkit!

Jövő hét kedden, június 27-én lesz a taizé csoport nyári szünet előtti utolsó imaórája.

Jövő hét vasárnap Péter-fillér gyűjtés lesz.

Idén a plébániai tábor mellett szervezünk ifjúsági tábort is július 10-től 16-ig Mikóházán. Szeretettel hívjuk a fiatalokat és gyerekeket! A hátsó asztalon elhelyezett tábori levélben minden információ megtalálható.

Egy jelenleg külföldön élő kedves magyar hívő anyagi hozzájárulásával megvásároltunk egy fa játszóházat. Hálásan köszönjük a felajánlást! Kérjük a gyermekeket, hogy vigyázzanak rá!

Ifjúsági tábor


Kedves Táborlakók/ Kedves Szülők!

Ismét eljön az alkalom, hogy sátrat verhetünk s mondhatjuk, jó nekünk itt lennünk.
A mikóházai plébánia kertjében kaptunk helyet, ezért Sátoraljaújhely felé indulunk 2017. július 10-én, hétfőn. A vonat 6 óra 54 perckor indul a Nagyállomásról, kérem, hogy a késésre hajlamosak 6.30-ra tervezzék az érkezést, mi is ott leszünk korábban. Diákigazolvány nélkülözhetetlen!

Sátoraljaújhelyre 1 szerencsés szerencsi átszállással jutunk el. A város megtekintése után indulunk tovább Mikóházára. Hosszú napnak ígérkezik, sok szendviccsel, bőséges italkészlettel induljatok neki. Sátorveréshez szorgos kezeink látnak majd –jelezzétek, ki tud sátrat hozni (nagyon fontos!), persze laticelt, hálózsákot, zseblámpát és sok különböző színű pólót hozzatok magatokkal!

A heti programok közt számítsatok

- túrákra – kényelmes lábbeli, esőkabát, sapka, naptej, napszemüveg J, kis hátizsák, italos flaska;

- sportra (méta, foci, tollas, röpi) – ehhez főleg cipővel készüljetek, a vadabbak fáslival;

- esti tábortüzekre -hosszú felső, rovarriasztó;

- beszélgetésekre, ismerkedésre  – nyitottság és értékes gondolatok;

- minden napi Szentmisére;
- társasjátékokra – sakk, kártya, társas jöhet;

- új ízekre tányérok, evőeszköz, pohár, lelkes krumpli pucolók és mosogatók;

- kényelmes, de ütemes tisztálkodásra a ház fürdőszobáiban – itt kérem máris, hogy legyünk jó vendégek, sírjanak utánunk, ha eljövünk J;

Hazaérkezésjúlius 16-án, vasárnap 15óra 1perckora Nagyállomásra.

Segítség a közös holmik szállításában a kisbusz, mely elviszi a nagy csomagjainkat – sátor, hálózsák, laticel, gitár, édes családotok által felajánlott lekvár, befőtt, teasütemény, tojás, szalonna, hagyma J, e holmikat július 9-én, a vasárnapi misék után hozzátok magatokkal a plébániára.

A tábori díjat július 9-én, a vasárnapi misék után fizessétek (kb.15.000Ft), ez nagyban függ a megpályázott kedvezmények elnyerésétől. Tudjátok, hogy ezeket az utolsó hetekben tudjuk meg, mindig beszedünk többet, s a tábor végén visszaadjuk, ami maradt.


Jelentkezés az irodában és a táborszervezőknél lehetséges. Várunk benneteket szeretettel!

Debrecen, 2017. június 13.                                                         

Tokodi László O.P.        06 30 1977 388 tokodi.laci@yahoo.com

Molnár Anita                  06 20 2686 395 molnar.anita.fruzsina@gmail.com

Hirdetések - Úrnapja


Hirdetések

2017. június 18. – Úrnapja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítettek az Úrnapi oltárok díszítésében!

Június 23-án, pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepe lesz.

Szent László király ünnepére készülve kilencedet kezdtünk pénteken. Buzdítunk mindenkit a szentmisék előtt mondott közös imásságra.

Szent László király ünnepének előestéjén ünnepi esti dicséretet imádkozunk 24-én, szombaton, a 18 órás szentmise után.

Templomunk búcsúja június 25-én, a fél 10-es szentmisében lesz, prédikálni Krakomperger Zoltán atya fog. A szentmise után megkoszorúzzuk a Szent László szobrot.  Ezen a napon a 11 órás szentmise elmarad.

A Szent László-évben meghirdetett rajzpályázatra beérkezett gyermek és felnőtt alkotásokból készült kiállítás megnyitója és díjkiosztója szintén június 25-én, a búcsúi mise után, 11 órától lesz a Nagyteremben. Szeretettel ajánljuk mindenkinek a gyönyörű alkotások megtekintését!

Szent László király ünnepe alkalmából a Csokonai Színház művészei, Pius atya és barátai ünnepi hangversenyt tartanak június 1-jén, szombaton, az esti szentmise után. Szeretettel várunk mindenkit!

Idén a plébániai tábor mellett szervezünk ifjúsági tábort is július 10-től 16-ig Mikóházán. Szeretettel hívjuk a fiatalokat és gyerekeket! A hátsó asztalon elhelyezett tábori levélben minden információ megtalálható.

Szentbeszéd az ezüstmisén


Szeretettel adjuk közre a 2017. június 10-én, Górski Jacek OP atya ezüstmiséjén elhangzott prédikációt.
Az ünnepi szónok Wojciech Giertych OP a pápai ház teológusa volt Rómából. 

Szentbeszéd
Górski Jacek OP atya pappá szentelésének
25. évfordulóján

Szentlecke: Zsid 4, 14–5, 10

Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, legyünk állhatatosak a hitvallásban. Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért, mint olyan valaki, aki megértő tud lenni a tudatlanok és a tévelygők iránt, hiszen őrá is gyöngeség nehezedik. Ezért a népért is, saját vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia. A tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az Isten meghív, mint Áront. Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: „A Fiam vagy, ma szültelek.” Másutt meg ezt mondja: „Pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.” Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, mert az Isten őt hirdette ki főpapnak, Melkizedek rendje szerint.

Evangélium: Jn 8, 28-32

Jézus ezt mondta a zsidóknak: „Amikor majd fölmagasztaltatik az Emberfia, megtudjátok, hogy én vagyok, s hogy semmit nem teszek magamtól, hanem azt hirdetem, amire Atyám tanított. Aki küldött, velem van, nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami tetszésére van.” E szavaira sokan hittek benne. Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.”

 

    1. Öngyilkosságot követett el Jézus?

Tehetjük fel jogosan a kérdést. Végül is Jézus szabadon elfogadta a halált, és emberi akaratával megengedte, hogy a keresztre feszítsék. Öngyilkosság volt-e ez? Aquinói Szent Tamás felvetette ezt a kérdést, majd válaszában megkülönböztette a közvetlen és a közvetett cselekedetet. A különbséget egy példával magyarázta. Ha valaki egy könyvet az ablakpárkányon hagy, és az ablak is nyitva marad, ki vagy mi a felelős azért, hogy a könyv vizes lesz? A könyv elázásának közvetlen oka az eső. Közvetett oka viszont az, aki a nyitott ablakban hagyta a könyvet. Jézus esetében hasonlóképpen, halálának közvetlen okai hóhérai voltak, akik keresztre feszítették. A közvetett okozó maga Jézus volt, aki készségesen feláldozta magát nekünk és az Atyának.
 

    2. Miért engedte Jézus megölni magát?

Miért volt szükség a hálára? Az Egyház mindig is tudatában volt annak, mennyire alapvető spirituális utunk szempontjából az Úr halála és feltámadása, mégsem olyan könnyű végiggondolni ennek az eseménynek az értelmét és minden következményét. Az első évszázadokban egyes egyházi szerzők prédikációs buzgóságukban vagy költői vénájuktól indíttatva igyekeztek színes, mégsem teljesen kielégítő magyarázatokat adni. Origenész azt írta, hogy Jézus eladta a lelkét a gonosznak, hogy ezáltal vásárolja meg szabadságunkat. Nisszai Szent Gergely a gonosznak felkínált csaliról beszél: Jézus istensége el volt rejtve emberségében, így a kereszten az ördög bekapta a csalit, és látszólagos győzelmében észre sem vette, hogy horogra akadt. Tehát az ördögöt átverték. Szent Ágoston Jézus halálát egérfogóhoz (latinul muscipulá-hoz) hasonlítja. A gonosz megérezte Jézus vérének szagát, közelebb ment, és fogságba esett. Jeruzsálemi Szent Ciril méregről beszélt. Az ördög megmérgezte magát, amikor kezet emelet a megfeszített Jézusra, ezért kénytelen volt felöklendezni az Urat, és mindazokat, akiket előtte elnyelt. Ez a feltámadás és a lelkek megszabadításának leírása. Mindezek a képek megragadnak valamit, ugyanakkor mindegyikhez furcsa mellékjelentések is társulnak.

Bár ezeket a metaforákat sem felejtették el, a középkori gondolkodók jóval pontosabb kifejezésmódig jutottak el. A fő probléma az, hogy ezek a képek azt sugallják, a gonosznak valamiféle joga van a bűnösökre, melyet feltehetőleg Isten is tiszteletben tart. Ez nem igaz. A gonosznak nincs semmilyen saját joga. Hatalma van a bűnösök fölött, de nem valamilyen veleszületett jogon, hanem mert Isten ezt megengedte. Mi több, az ötlet, hogy Jézus és a gonosz között valamiféle alku köttetett, azt jelentené, hogy Jézus a gonosznak ajánlotta fel magát! Ez képtelenség. Amikor a szentmisében vértelen módon megismétlődik az Úr áldozata, Jézust nem az ördögnek ajánljuk fel! Egy másik (néhány lengyel vallásos énekben hallható) magyarázat azt sugallja, hogy Jézus halála nem az ördögnek szólt, hanem arra szolgált, hogy megbékítse a dühös mennyei Atyát. Ez az értelmezés szintén pontatlan, súlyosan sérti Istenről alkotott képünket. Milyen Atya az, aki Fia fájdalmas halálát követeli megváltásunkért cserébe? Ez az értelmezés sem lehet helyes.

A megváltáshoz semmi köze holmi különleges démoni jogoknak, melyet az igazságosságnak tiszteletben kell tartania. Azt sem mondhatjuk komolyan, hogy Isten becsapta a gonoszt. Isten soha, senkivel, még a gonosszal szemben sem tisztességtelen. Hogyan lehetne ezt jól kifejezni? Végül Szent Tamás adott kiegyensúlyozott magyarázatot. A gonoszt ítéletvégrehajtóhoz vagy hóhérhoz hasonlíthatjuk, aki elvégzi a rábízott munkát, de nem saját hatalmánál fogva. Minden bűn kétféle rendetlenséggel jár: az egyik magából az akaratból ered, ezt hívjuk erkölcsi hibának; a másik kívülről hat az akaratra egyfajta büntetésképpen. Amikor bűnt követünk el, akaratunk meggyengül. Ilyenkor megzavarodik a gondolkodásunk, érzelmeink kibogozhatatlanná válnak, még testünkben is érezzük a bűntudatot, a szégyent a bűn objektív rossz következményein túl. A bűn meggyengíti azt a képességünket, hogy a jót válasszuk. Igazából a legrosszabb büntetés az, hogy egy bűn elkövetése további bűnökre hajlamosít. Azaz csapdába esünk. Ebben az értelemben a bűn az Ellenség hatalmába ad minket.

Isten minderre nem úgy reagál, hogy egyből lesújt villámaival. Ő türelmes, és megengedi a bűn következményeit, hogy számunkra is világossá válhasson, valami baj van. Hosszútávon ezzel erősíti természetes igazságérzetünket, és formálja képünket arról, mi az igazán jó, és hogy a rosszat soha nem szabad helyeselni. Az ördögnek ez a rendetlenséget okozó, Istentől megengedett hatalma olyan, mint egy fájdalmas kivégzés, ami még inkább tudatosítja bennünk az Igazság felszabadító jelentőségét. Amikor érezzük a gonoszsággal óhatatlanul együtt járó büntetés fájdalmát, idővel egyre inkább vágyunk arra, hogy bízó gyermekeiként visszatérjünk a mennyei Atyához. A gonoszt nem szabad olyan üzleti partnerként elképzelnünk, mint aki egyenlő Istennel. A gonosz lélek csupán teremtmény, nem istenség, de Isten megengedi, hogy ki legyünk téve hatalmának. Ezáltal ismerjük fel a gonosz csúnyaságát, és a vágyott jó szépségét. Isten szülői szeretete nem túlgondoskodó, nem óv meg a valódi kihívásoktól. Mint a természetes apák, Isten kiküld minket a nagyvilágba, ahol nehézségekkel találkozunk. Így megtanuljuk, mennyire értékes az igazi jó és Isten kegyelme, amire a lelkünk mélyén mindannyian vágyunk.
 

      3. Mi hát a szerepe Jézus halálának és feltámadásának?

Az ellenséggel folytatott harcunkban nem maradtunk teljesen magunkra. Jézus egészen kiüresítette magát önként vállalt szenvedésében és halálában. Szemtől szemben a gonosszal, Jézus mindvégig továbbra is szeretett. Kifejezte szeretetét irántunk és az Atya iránt. Azáltal, hogy láthatóvá tette Jézus mindent felülmúló szeretetét, az Atya menekülési utat mutatott nekünk. Mintha csak azt mondaná: “Nézzétek, van megoldás. Kapaszkodjatok a Fiamba. Az ő végtelen ajándéka olyan értékes, hogy zálogként használhatjátok, és eltakarhatjátok vele bűneiteket.” Megkapaszkodhatunk Jézusban, az Ő szeretetének mindenek feletti hatalmában, és ez kiszabadít a bűneikből. A Jézus megsebzett szívéből áradó isteni kegyelem, ha hitünk befogadja, képes meggyógyítani akartunknak mind a belső rendetlenségét, a vétkeket. Így megnyugszik természetes igazságérzetünk, amely nem éri be olcsó kegyelemmel, ugyanakkor, Jézus legnagyobb ajándéka révén, gyógyulnak a bűn következményei is. A gonosz lélek, az Isten által megbízott ítéletvégrehajtó, akarata ellenére is a megtérésre indít bennünket, é s tehetetlenül szembesül Jézus szeretetének nagyságával. Gonoszságát legyőzi a mérhetetlen szeretet. Ezért nevezhetjük megváltásnak és jóvátételnek azt a tényt, hogy Jézus magára vette a mi bűneink következményeit, de a megváltást nem szabad túlságosan szó szerint értenünk. A rosszat helytelenítő igazságérzetünket figyelembe veszi a jóvátétel, ezért  kell megfizetni a megváltás árát, de nem a gonosz lélek, hanem a mi igazságérzetünk számára.

Nem lehetséges az sem, hogy Jézusnak valami dühös Atyát kellett volna kiengesztelnie. A megváltás művében a Szentháromság személyei egységben működnek együtt. Jézus a lehető legnagyszerűbb módon fejezte ki szeretetét az Atya iránt, s az Atya ezt látván, kedvét lelte benne. Jobban megérthetjük ezt, ha olyan szülőket képzelünk el, akiknek orvos fia egy távoli országban gyógyított, és ott hunyt el egy trópusi betegségben, vagy akiknek apáca lányát terroristák ölték meg. Felnőtt gyermekeik halálhírére a szülők minden bizonnyal szomorúságot és fájdalmat éreznek, de ezt egy mélyebb szinten, amennyiben megkapták a valódi hit és szeretet ajándékát. Egyfajta lelki örömöt is megtapasztalhatnak, ha megértik, hogy a szeretet, amelyre gyermeküket nevelték, áthatotta fiuk vagy lányuk szívét. Arra vágytak, hogy fiuk vagy lányuk jó ember legyen, és ez a vágyuk beteljesül gyermekük legvégső nagylelkűségében. A mennyei Atya ehhez hasonlóan, látván Jézus teljesen önmagát átadó ajándékát, kedvét leli benne. Nem a halál szörnyűségében, hanem az oda vezető szeretet minőségében. Az Atya szeretete nem tud nagyobb módon megmutatkozni annál, mint hogy felajánlja nekünk Fiát, aki mindvégig szeret minket, aki annak ellenére magára vette bűneinket, hogy mi a kereszten magára hagytuk. A szeretet ereje nagyobb a bűnnél és a halálnál. Jézus mindent meghaladó szeretetével legyőzte a gonosz hatalmát. Amikor élő hittel belehelyezkedünk ebbe az isteni szeretetbe, s most megpróbáljuk felajánlani ajándékul Istennek és mindazoknak, akiket Isten szeret, valóságosan megszabadulunk a gonosz csapdájából.
 

    4. Hogyan juthatunk hozzá a megváltás erejéhez?

Jézus Krisztus a Főpap, a Pontifex, magyarul a hídverő. Ajándékával egyesíti a mennyet és a földet. Kiengeszteli a bűnöst a mennyei Atyával, rendbe tesz bennünket, hogy visszatérhessünk az Atya ölelésébe. A mi legfőbb igazságunk Jézusnak ez a megváltó szeretetcselekedete, az életünkről és szabadulásunkról szóló (isteni) igazság. Jézus az Atya nekünk kimondott szava, az Ige, a Logosz. Ő az Atya Fia, aki testvéreivé tesz bennünket. Ő a legnagyobb ajándék. Ha hittel közelítünk Jézushoz, megismerjük az Igazságot, és az Igazság szabaddá tesz minket. S így része lehetünk önfeláldozó, megmentő ajándékának.

Irántunk érzett szeretetében Jézus gondoskodott arról, hogy főpapságának ez a műve szétterjedjen és az idők végéig folytatódjon az Egyházban. Az minden felszentelt pap részt vesz Krisztus papságában, hogy elérhetővé tegye a megváltás gyümölcseit. Ezek az Egyház szentségeiben érhetők el, ha hittel élünk velük. A papnak az Egyházban betöltött legfontosabb szerepe az, hogy Krisztussal, a Főpappal egyesül, és az Ő ajándékát elérhetővé teszi Isten népe számára. A szentmiseáldozat ünneplésével, szentségi feloldozást adva, valamint a keresztség, a házasság és a betegek szentégének kiszolgáltatásakor a pap kiterjeszti Jézus önfeláldozó ajándékának teljességét, és felkínálja annak természetfeletti erejét.

Minden okunk megvan rá, hogy hálásak legyünk. Isten nem hagyott magunkra bennünket. Nekünk adta Fiát, és az Ő papságát, s mindez örökké jelen van az Egyházban. Jézus papjait a saját isteni erejével küldte ki a világ minden tájára, távoli országokba, minden kultúrába és társadalmi osztályba.
 

      5. Jacek atya küldetése

Sok évvel ezelőtt Krakkóban teológia professzorként és a papságra készülő fiatal lengyel domonkosok spirituálisaként tevékenykedtem. Egyszer, amikor a politikai változások már megengedték, hogy a volt kommunista blokk országaiba eljussunk, és ott szolgáljunk, rendi elöljáróim tájékoztattak, hogy a magyarországi domonkosok segítséget kérnek Lengyelországtól. Ezt bejelentettem a testvéreknek, és önkénteseket kértem. Jacek testvér előlépett, és azt mondta, szívesen elmegy Magyarországra. Nem beszélte a magyarok lehetetlen nyelvét, de jó zenei hallásával és mély hitével bízott benne, hogy el fog boldogulni valahogy. Pappá szentelése után Magyarországra küldték, és azóta is, immár 25 éve, veletek van.

Emlékszem, egyik soproni látogatásom alkalmával Jacek atya elvitt egy idős magyar atyához. Amikor találkoztunk, az a sok nehézség járt az eszemben, amin ennek az atyának minden bizonnyal keresztül kellett mennie a kommunista hatalom alatt. De a szemében nem láttam mást, csak mély hitet és hatalmas örömöt. Rettenetesen boldog volt, hogy Jacek atya ott van, hogy beszéli a magyarok lehetetlen nyelvét, hogy eljött az Egyházat Magyarországon szolgálni. Biztos vagyok benne, hogy ti is mindannyian hasonlóan hálásak vagytok a Mindenható Istennek, Krisztus papságának ajándékáért és Jacek atya papságért és szolgálatáért.

Dicsértessék Jézus Krisztus!

Hírlevél online


Szeretettel ajánljuk Hírlevelünk legújabb számát, melyet ITT olvashatnak, illetve a képre kattintva, vagy letölthetik a csatolmányból.

 

Ezüstmise és kiállításmegnyitó képekben


Ezüstmise képekben:

https://goo.gl/photos/FtV4FCMhSBJSUvHp6

Vasárnapi családos szentmise és kiállításmegnyitó:

https://goo.gl/photos/PNivVFsbxoruQwCv7

Hirdetések - Szentháromság vasárnapja


Hirdetések

2017. június 11. – Szentháromság vasárnapja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Jacek atya ezüstmiséjének szervezésében részt vettek vagy bármilyen segítséggel hozzájárultak az ünnepléshez. Isten áldása legyen szolgálatukon!

A Domonkos-rend magyarországi történetét bemutató kiállítás nyílt június 11-én, vasárnap, a fél10-es szentmise után a II. János Pál teremben. A kiállítás a szentmisék után megtekinthető.

Képviselőtestületi gyűlés lesz 12-én, hétfőn 18.30-tól.

Jövő vasárnap Úrnapja, Krisztus szent Testének és Vérének főünnepe lesz. A fél 10-es szentmise után a hagyományoknak megfelelően körmenetet tartunk a templomudvaron. Kérjük a híveket, hogy gyűjtsék a szirmokat, és a jövő vasárnap a mise előtt hozzák be a templomba. Várjuk a lányokat - különösen az elsőáldozókat - rózsaszirmot szórni! Ezen a napon a 11 órás szentmise elmarad.

13-án, kedden egész napos szentségimádás lesz.

Június 24-én lesz Szabolcs községben az egyházmegyénk központi Szent László-ünnepsége. Plébániánkról busszal megyünk, ennek ára 1500 Ft személyenként. A program a plakáton olvasható. Kérjük, hogy minél előbb jelentkezzenek a részvételi díj befizetésével az irodában vagy a sekrestyében.

Megjelent plébániánk hírlevelének legújabb száma. Elvihető a hátsó asztalról és honlapunkon is megtekinthető.

Tartalom átvétel