Hirdetések - A missziók vasárnapja


Hirdetések

2018. október 21. – A missziók vasárnapja

A Discantus énekkar tagjai nevében hálás köszönetet mondunk azoknak, akik vendégül látásukban segítettek!

Október 26-án, pénteken, 15 órától Illés László Halottak napi hárfaének című előadását hallgathatják meg a Nagyteremben. Zongorán közreműködik Pius atya.

Október 28-án, vasárnap, fél 4-kor lesz a rózsafüzért imádkozók találkozója. Az elmélkedést Tokodi László atya fogja tartani, a világosság olvasójának, valamint a fájdalmas és a dicsőséges olvasónak titkairól. Szeretettel hívunk mindenkit!

Tisztelettel kérjük, hogy a szentmiséken a gyermekek az első padokban foglaljanak helyet, semmiképpen se a karzaton, hiszen onnan nehezebben tudnak bekapcsolódni a liturgiába.

A hét liturgikus ünnepei: hétfőn Szent II. János Pál pápa, kedden Kapisztrán Szent János, csütörtökön Szent Mór püspök emléknapja lesz.

Hirdetések - Évközi 28. vasárnap


Hirdetések

2018. október 14. – Évközi 28. vasárnap

Október 16-án kedden lesz Szent II. János Pál pápává választásának 40. évfordulója. Erre emlékezve ma, vasárnap, a Szent Anna Székesegyházban az esti szentmise után, 19 órától énekes irodalmi áhítatot tartanak. Ennek programja a hirdetőtáblán olvasható.

Október 15-én, hétfőn 19 órakor templomunkban ad koncertet az Észak-Lengyelországból plébániánkra érkező Discantus nevű énekkar. Egyházi és népdalokat fognak előadni. A koncert után közös agapé lesz, amelyhez hozzájárulást szeretettel kérünk.

Templomunkban imaestet szervezünk a tiszta szerelemért, amelyre a már házasságban élőket és a még nem házasokat, fiatalokat egyaránt várjuk. Az estet szentmisével kezdjük, ezt rövid elmélkedés követi, ezután tanúságtételeket hallhatunk, majd szentségimádás következik, amely alatt a szexuális tisztaságért fogunk imádkozni. Az imaest október 17-én, szerdán 18.00-kor kezdődik.

Október 26-án, pénteken, 15 órától Illés László Halottak napi hárfaének című előadását hallgathatják meg a Nagyteremben. Zongorán közreműködik Pius atya.

Október 28-án, vasárnap, fél 4-kor lesz a rózsafüzér imádkozók találkozója. Az elmélkedést Tokodi László atya fogja tartani, a világosság olvasója valamint a fájdalmas és a dicsőséges olvasó titkairól. Szeretettel hívunk mindenkit!

A hét liturgikus ünnepei: hétfőn Avilai Szent Teréz, szerdán Antiochiai Szent Ignác emléknapja, csütörtökön Szent Lukács evangélista ünnepe lesz.

Jövő vasárnap a missziók vasárnapja lesz, a missziók javára lesz gyűjtés.

Hirdetések - Évközi 27. vasárnap


Hirdetések

2018. október 7. – Évközi 27. vasárnap

Fájdalommal tudatjuk, hogy Barna Máté atya október 1-én hajnalban hosszan tartó, fájdalmas betegség után visszaadta lelkét teremtő és megváltó Istenének. Temetése október 9-én, kedden lesz Sopronban. Plébániánkról autóbuszt szeretnénk indítani, melynek költsége a jelentkezők számától függően 6000-8000 forint körül várható, hajnali indulással, késő esti érkezéssel. Kérjük, aki szeretne csatlakozni, még ma jelentkezzen a sekrestyében.

Hétfőn, október 8-án képviselőtestületi gyűlés lesz 18.30-kor.

Kedden, október 9-én a reggeli szentmise elmarad.

Október 15-én, hétfőn 19 órakor templomunkban ad koncertet az Észak-Lengyelországból plébániánkra érkező Discantus nevű énekkar. Egyházi és népdalokat fognak előadni. A koncert után közös agapé lesz, amelyhez hozzájárulást szeretettel kérünk.

Templomunkban imaestet szervezünk a tiszta szerelemért, melyre a már házasságban élőknek és a még nem házasokat, fiatalokat egyaránt várjuk. Az estet szentmisével kezdjük, ezt egy rövid elmélkedés követi, ezután tanúságtételeket hallhatunk, majd szentségimádás következik, mely alatt a szexuális tisztaságért fogunk imádkozni. Az imaest október 17-én, szerdán 18.00-kor kezdődik.

Megkezdődött a fiatalokról szóló püspöki szinódus a Vatikánban, melyen Kocsis Fülöp érsek atya és Palánki Ferenc püspök atya is jelen van. Kísérjük őket imáinkban!

A hét liturgikus ünnepei: hétfőn Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonyának főünnepe, csütörtökön XXIII. János pápa emléknapja lesz.

Hirdetések - Szentírás vasárnapja


Hirdetések

2018. szeptember 30. – A Szentírás vasárnapja

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve imádságra hívnak október 6-án, szombaton 15 órától a Megtestesülés Plébániára. Dr. Linczenbold Levente egyházjogász, teológiai tanár fog elmélkedést vezetni. Szeretettel várnak mindenkit, különösen a képviselőtestületek tagjait. Részletek a hirdetőtáblán és a szórólapokon olvashatók.

Családos szentmise lesz október 7-én, vasárnap fél 10-kor. A szentmise után a gyermekeket játékra várjuk fél 12-ig, a szülőket ezalatt a „szülősuliba” hívjuk.

Templomunkban imaestet szervezünk a tiszta szerelemért, melyre a már házasságban élőknek és a még nem házasokat, fiatalokat egyaránt várjuk. Az estet szentmisével kezdjük, ezt egy rövid elmélkedés követi, ezután tanúságtételeket hallhatunk, majd szentségimádás következik, mely alatt a szexuális tisztaságért fogunk imádkozni. Az imaest október 17-én, szerdán 18.00-kor kezdődik.

A sikeres tavaszi alkalom után ismét kirándulással egybekötött lelkinapot szervezünk férfiak számára. Október 26-27-én, péntek estétől szombat délutánig Nyírbátorba látogatunk. A lelki programért Babály András atya lesz felelős. Várjuk a jelentkezéseket Jacek atyánál!

Október a rózsafüzér hónapja. Az Egyház arra buzdít minket, hogy a rózsafüzér titkai által gyakoroljuk a szemlélődő imát. A szentmise után ez a leghathatósabb eszköz a kegyelmek kiesdésére Minden esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk 17.25-kor. Lehetőség van arra, hogy imaszándékokat helyezzenek el a hátsó asztalon lévő kosárban, illetve a plébániánk honlapján található email címre is elküldhetik azokat.

Szeretettel várnak bennünket is a Rózsafüzért Imádkozók IX. Országos Találkozójára, október 6-án, a budapesti Rózsafüzér Királynéja templomba. Az ünnepi szentmisét Varga László püspök úr tartja. A találkozóra vonatos utazást szervez Szikszayné Kati.

Barokk felfedezések címmel október 4-én 19 órakor a Szent Anna-Székesegyházban koncertet ad egy olasz barokkegyüttes. Részletek a plakáton.

Még lehet csatlakozni ahhoz az imahadjárathoz, melyben napi egy tized rózsafüzér felajánlásával, Szent Mihály arkangyalt is segítségül híva kérjük Szűz Mária oltalmát – hogy mi, mai magyarok hű keresztényekként lehessünk védőbástyája Európának. Az imalapok az októberi rózsafüzér titkoknál találhatók, ill. a hátsó kis asztalról elvihetők.

Kérjük a kedves híveket, hogy az évvége közeledtével rendezzék egyházi hozzájárulásukat.

A hét liturgikus ünnepei: hétfőn Liseieux-i Szent Teréz, kedden Szent Őrzőangyalok emléknapja, csütörtökön Assisi Szent Ferenc ünnepe lesz.

Hirdetések - Évközi 25. vasárnap


Hirdetések

2018. szeptember 23. – Évközi 25. vasárnap

Szeptember 25-én, kedden, rendi gyűlés miatt elmarad a reggeli szentmise.

A papjainkért imádkozó Teréz Misszió országos találkozója szeptember 29-én, szombaton lesz Egyeken. Szeretnénk részt venni ezen az eseményen, melyen a szentmisét Palánk Ferenc püspök atya fogja bemutatni. Kérjük az imamisszó tagjait és az érdeklődőket, hogy részvételi szándékuk esetén jelentkezzenek Nagy Enikőnél, a sekrestyében vagy Havasné Gyöngyinél.  Megfelelő számú jelentkező esetén közösen mennénk autóbusszal. A találkozó programja a hirdetőtáblán olvasható.

Életvédő Konferenciát szerveznek a Vianney testvérek Pócspetriben, október 6-án. A program és a regisztrációs mód a plakáton olvasható.

A sikeres tavaszi alkalom után ismét kirándulással egybekötött lelkinapot szervezünk férfiak számára. Október 26-27-én, péntek estétől szombat délutánig Nyírbátorba látogatunk. A lelki programért Babály András atya lesz felelős. Várjuk a jelentkezéseket Jacek atyánál!

Jövő vasárnap a 18 órás szentmisében lesz a Debreceni Egyetemi Lelkészség Veni Sancte, évkezdő szentmiséje. Szeretettel hívunk minden egyetemistát erre a szentmisére!

Jövő vasárnap a Szentírás vasárnapja lesz. Hozzuk magunkkal Szentírásunkat a templomba, mert a miséken ezek megáldására is sor fog kerülni.

A hét liturgikus ünnepei: hétfőn Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe, szombaton Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepe lesz.

Hírlevél online 2018/4


Szeretettel ajánljuk Hírlevelünk legújabb számát, melyet ITT olvashatnak, illetve a képre kattintva, vagy letölthetik a csatolmányból.

 

Hirdetések - Évközi 24. vasárnap


Hirdetések

2018. szeptember 16. – Évközi 24. vasárnap

Kérjük, hogy az óvodás hittanra, elsőáldozásra készülőknek és korábbi években elsőáldozóknak induló csoportok illetve a bérmálkozási felkészítő iránt érdeklődők jövő hét vasárnapig, szeptember 23-ig jelentkezzenek a hitoktatóknál vagy Jacek atyánál.

Szeptember 23-án, vasárnap a 18 órai szentmisében Palánki Ferenc püspök atya a felnőtt katekumenek számára kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Szeretettel hívunk mindenkit a közös ünneplésre!

James Mariakumar indiai verbita szerzetes atya tart lelkigyakorlatot Füzérradványban szeptember 29. és október 1. között. Szeretettel hívják közösségünk tagjait is, részletek a plakáton.

Életvédő Konferenciát szerveznek a Vianney testvérek Pócspetriben, október 6-án. A program és a regisztrációs mód a plakáton olvasható.

Köszönjük azoknak a híveknek az áldozatos szolgálatát, akik az előző tanévben és a nyáron segítettek a közösségi programok, rendezvények lebonyolításában. Egyben hirdetjük, hogy, aki úgy érzi, hogy szívesen bekapcsolódna a különböző szolgálatokba (pl. rendezvényeken terítés, teremberendezés, süteménysütés, stb.), adja meg elérhetőségét a sekrestyében és az irodában.

Megjelent plébániánk Hírlevelének legújabb száma. Ingyen elvihető a hátsó asztalról.

Megjelent az Örömhír, egyházmegyénk lapja. Szeretettel ajánljuk!

Szeretettel ajánljuk a Domonkosok - a Szó emberei című, a domonkos családot bemutató könyet. A sekrestyében kedvezményes áron, 2500 forintért megvásárolható.

A hét liturgikus ünnepei: pénteken Szent Máté apostol és evangélista ünnepe lesz.

Hirdetések - Évközi 23. vasárnap


Hirdetések

2018. szeptember 9. – Évközi 23. vasárnap

Az idei tanévben szeretnénk, ha több korosztály is be tudna kapcsolódni a plébániai hittanos foglalkozásokba. Új közösségeket indítunk óvodásoknak, elsőáldozásra készülőknek és korábbi években elsőáldozóknak is. A csoportok indulását és idejét igyekszünk az igényekhez igazítani. Jelentkezni a hátsó asztalra kitett jelentkezési lappal lehet.

Bérmálkozásra felkészítő csoport indul középiskolásoknak. Kérjük, hogy a Jacek atyának átadott jelentkezési lappal jelentkezzetek.

Tanévkezdő Veni Sancte szentmise lesz szeptember 16-án, vasárnap fél 10-kor. Kérjük a fiatalokat, hogy hozzák magukkal a szentmisére az iskolatáskájukat, ahol majd megáldjuk azokat. A szentmise után a gyermekeket játékra várjuk fél 12-ig, a szülőket ezalatt a „szülősuliba” hívjuk.

Életvédő Konferenciát szerveznek a Vianney testvérek Pócspetriben, október 6-án. A program és a regisztrációs mód a plakáton olvasható.

Köszönjük azoknak a híveknek az áldozatos szolgálatát, akik az előző tanévben és a nyáron segítettek a közösségi programok, rendezvények lebonyolításában. Egyben hirdetjük, hogy, aki úgy érzi, hogy szívesen bekapcsolódna a különböző szolgálatokba (pl. rendezvényeken terítés, teremberendezés, sütemény sütés, stb.), adja meg elérhetőségét a sekrestyében és az irodában.

Október 15-én a Discantus nevű énekkar érkezik városunkba egy magyarországi és erdélyi körút alkalmából, Észak-Lengyelországból, arról a vidékről, ahonnan Jacek atya rokonai származnak. Templomunkban is koncertet fognak adni. Szállásukat csak úgy tudnánk megoldani, ha a hívek szállást tudnának biztosítani néhányuknak két éjszakára. felajánlásukat a sekrestyében és az irodában jelezhetik, amit előre is köszönünk!

A hét liturgikus ünnepei: csütörtökön Aranyszájú Szent János emléknapja, pénteken a szent kereszt felmagasztalásának ünnep lesz.

Tartalom átvétel