Hirdetések - Nagyböjt 3. vasárnapja


Hirdetések

2019. március 24. – Nagyböjt 3. vasárnapja


A keresztúti ájtatosság péntekenként 17.20-kor kezdődik. Március 29-én a képviselőtestület vezetésével.

Nagyböjtben, minden vasárnap, a fél 10-es szentmise után, fél 11-kor, a II. János Pál teremben Szőcs Andor kántor énekpróbát tart a nagyhétre készülve. Várjuk a jelentkezőket, tekintsünk erre szolgálatként az egyházközségünkben.

Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz. Az esti szentmise keretében teszik meg fogadalmukat a lelki adoptálók, akik vállalják, hogy 9 hónapon keresztül imádkoznak egy megfogant életért.

Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy  Karitász csoportunk most is meghirdeti a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést, rászoruló testvéreink javára. A gyűjtés március 31-ig tart. A megfelelő szavatosságú termékeket a szokásos kosárba lehet elhelyezni. Pénzadományokat is szívesen fogadunk, amelyeket a sekrestyében, vagy az irodában lehet leadni.

Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Szenes István atya fogja vezetni, pócspetri plébános, Vianney Szent János szerzetesi közösség vezetője, március 29-31-ig, péntektől vasárnapig, az esti szentmisékben. Bátorítjuk a híveket, hogy nagylelkűen vegyenek részt ebben a fontos eseményben.

Az adóbevallási határidő közeledtével felhívjuk figyelmüket, hogy adójuk kétszer 1%-ával segíthetik a katolikus egyházat. Plébániánk a katolikus egyház mellett kiemelten támogatja a II. János Pál Alapítványt, amely a plébániánkon működő II. János Pál Intézet működését szervezi. Az adószámokat tartalmazó lapok elvihetők a kis asztalról és a hirdetőtábláról is.