Évközi 23. vasárnapHirdetések

2011. szeptember 4. -Évközi 23. vasárnap

 

 

 

·        A vasvári zarándoklatra még van néhány hely. Kérjük, hogy aki jelentkezni szeretne, vasárnap estig tegye azt meg. Információk a külső hirdetőtáblán olvashatók.

·        Plébániánk tanévnyitó Veni Sancte szentmiséje szeptember 11-én 9 órakor lesz.

·        A katolikus orvosokat hívja Pál atya megbeszélés, közösség alakítása céljából szept. 8.-án csütörtökön az esti szentmise után, kb. ¾ 7 órakor a Szent László plébániára.

·        Pius atya bibliaórája felnőtteknek 8-án, csütörtökön 19 órakor kezdődik.

·        A katekumen csoport szeretettel várja azokat a felnőtteket, akik a keresztség, elsőáldozás vagy bérmálás szentségében szeretnének részesülni. Jelentkezni Tibor atyánál vagy Sándor Erzsébetnél lehet. Az ifjúsági hittancsoportba is vár jelentkezőket Tibor atya.

·        Az általános iskolás korúak hittanórára Gergelyi Éva hitoktatónál jelentkezzenek!

·        A cserkészeink kirándulásra hívnak minden érdeklődőt a Fancsikai tavakhoz szeptember 17-én 13-17 óráig. Jelentkezni az irodában vagy a sekrestyében lehet.

·        A Lélek Szava c. lap néhány példánya még kapható 210 Ft-os áron.

·        A használt szemüvegek gyűjtését még folytatjuk. Ha tudnak segíteni, tegyék be a már nem szükséges szemüvegeket az újságos asztalnál lévő dobozba.

·        A hét liturgikus ünnepei: hétfőn Kalkuttai Teréz anyára, szerdán a Kassai vértanukra emlékezünk, csütörtökön, 8-án pedig Kisboldogasszony, azaz Szűz Mária születésének ünnepe lesz.

 

Köbli Tamás plébános atya a következőket szeretné a hívekkel közölni:

Miután templomunk külső környezetének rendbetétele lassan befejeződik, a mai vasárnaptól, a padsorok végében kihelyezett perselyben plébániatemplomunk belső festésére, felújítására gyűjtünk, melyet még szeptember hónapban szeretnénk kivitelezni. Tekintsük mindannyian sajátunknak plébániatemplomunkat és szeretettel kérjük híveink nagylelkűségét!

Egy nemes lelkű támogatónk adományának segítségével új bejárati ajtót is készíttettünk, melynek beépítése a jövő hét elején fog befejeződni.

Isten fizesse meg bőkezűen az adományokat! Az adakozók szándékára szeptember utolsó vasárnapján szentmisét mutatunk be.

A külső térmunkálatok teljes költségét a Domonkos Rend Magyar Tartománya fedezte, éppen ezért most mi is mutassuk meg ragaszkodásunkat templomunkhoz.