Évközi 24. vasárnapHirdetések

2011. szeptember 11. -Évközi 24. vasárnap

 

 

·        Plébániánk tanévnyitó Veni Sancte szentmiséje szeptember 11-én 9 órakor lesz.

·        Templomunk festésére továbbra is gyűjtjük az adományokat, és megköszönjük az elmúlt héten felajánlott összeget.

·        A katekumen csoport szeretettel várja azokat a felnőtteket, akik a keresztség, elsőáldozás vagy bérmálás szentségében szeretnének részesülni. Jelentkezni Tibor atyánál vagy Sándor Erzsébetnél lehet. Az ifjúsági hittancsoportba is vár jelentkezőket Tibor atya.

·        Az általános iskolás korúak plébániai hittanórái pénteken délután lesznek. Gergelyi Éva hitoktató kéri, hogy a szentmisék után a karzaton az orgonánál keressék meg őt, hogy a csoportok beosztását megbeszélhessék.

·        Egésznapos szentségimádás és imavirrasztás lesz szeptember 13-án 8 órától 17 óráig, majd 19 órától hajnali 5 óráig.

·        A cserkészeink kirándulásra hívnak minden érdeklődőt a Fancsikai tavakhoz szeptember 17-én 13-17 óráig. Jelentkezni az irodában vagy a sekrestyében lehet.

·        A használt szemüvegek gyűjtését még folytatjuk. Ha tudnak segíteni, tegyék be a már nem szükséges szemüvegeket az újságos asztalnál lévő dobozba.

·        A hét liturgikus ünnepei: hétfőn Mária szent neve emléknapja, szerdán a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe lesz, csütörtökön a Fájdalmas Szűzanya emléknapja

 

Köbli Tamás plébános atya a következőket szeretné a hívekkel közölni:

 

Miután templomunk külső környezetének rendbetétele lassan befejeződik, a mai vasárnaptól, a padsorok végében kihelyezett perselyben plébániatemplomunk belső festésére, felújítására gyűjtünk, melyet még szeptember hónapban szeretnénk kivitelezni. Tekintsük mindannyian sajátunknak plébániatemplomunkat és szeretettel kérjük híveink nagylelkűségét!

Egy nemes lelkű támogatónk adományának segítségével új bejárati ajtót is készíttettünk, melynek beépítése megtörtént.á

Isten fizesse meg bőkezűen az adományokat! Az adakozók szándékára szeptember utolsó vasárnapján szentmisét mutatunk be.

A külső térmunkálatok teljes költségét a Domonkos Rend Magyar Tartománya fedezte, éppen ezért most mi is mutassuk meg ragaszkodásunkat templomunkhoz.