Évközi 31. vasárnap


 


Hirdetések

2011. október 30. -Évközi 31. vasárnap

 

 

·        November 1-jén, kedden, Mindenszentek főünnepe van. Ez a nap Egyházunk nagy örömünnepe, amikor az örök dicsőségbe jutott testvéreinket ünnepeljük. Szentmisék templomunkban reggel 7 és 9 órakor valamint este 6 órakor lesznek. Az esti szentmise után régi szokás szerint ünnepélyes megemlékezés lesz halottainkról. November 1-jén a Köztemetőben 16 órakor szentmise lesz.

·        November 2-án, szerdán, Halottak napján, szintén három szentmise lesz: reggel 7-kor 9-kor, valamint este 6 órakor. A temető látogatásával és a teljes búcsú elnyerésével kapcsolatos tudnivalókat a hirdetőtáblán olvashatják.

·        November 2-től kezdődően egész hónapban a rózsafüzért halottainkért fogjuk naponta imádkozni. Mint a korábbi években, most is lehet szándékot kérni a közös imához, melyet, kérjük, írjanak fel a hátsó padnál elhelyezett cédulákra az elhunyt vagy elhunytak nevének feltüntetésével, s helyezzék be a lapokat a megfelelő dobozba. Amikor tehetjük, vegyünk részt e közös alkalmakon, s ajánljuk fel imáinkat elhunytjainkért. Az év során minden hónapban első hétfőn este plébániánk halottaiért lesz szentmise.

·        Szentségimádás lesz papi hivatásokért első csütörtökön, november 3-án 17-18 óráig.

·        Első szombaton fatimai imaóra lesz reggel ¾ 8-tól.

·        Megjelent a Lélek Szava c. lap ez évi 4. száma, melyben sok, mindannyiunkat érdeklő és érintő írás olvasható. A lap ára 210 Ft.

·        A hét liturgikus ünnepei: hétfőn Romzsa Tódor vértanú püspök, csütörtökön Porres Szent Márton domonkos szerzetes, pénteken Borromeo Szent Károly püspök emléknapja lesz, szombaton pedig Szent Imre herceg ünnepe.

 

 

2011. november 1-én, kedden,

Mindenszentek főünnepén, templomunkban

római katolikus szentmise lesz

7 órakor, 9 órakor és 18 órakor

 

Az esti szentmise után ünnepélyes megemlékezés lesz

halottainkról

 

A Köztemetőben 16 órakor lesz szabadtéri szentmise

 

November 2-án, szerdán, Halottak napján,

szentmisék lesznek 7 órakor, 9 órakor

és 18 órakor

 

******************

 

EMLÉKEZTETŐ

 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás (bizonyos időn belül), szentáldozás aznap, bűnbánati lelkület (mentesek legyünk még a bocsánatos bűnökhöz való szándékos ragaszkodástól is), imádság a szentatya szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető látogatásakor.

 

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap déltől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot imádkozzunk! Ez a búcsú elnyerhető a következő vasárnapon, valamint Mindenszentek ünnepén is. Az így nyert búcsút ajánljuk fel a tisztítótűzben szenvedő lelkekért!