Taizei imaóra


Virtuális misszió

Menjetek el az egész világra...

            A debreceni Szent László domonkos plébániatemplom Taizé imacsoportja jelenlegi formájában 2011 első fele óta működik. Heti alkalmainkra 10-15 állandó tag gyűlik össze, minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, vagyis vannak egészen fiatal, fiatal és régebb óta fiatal egyének is, akik fiatalságuknak megfelelően vagy középiskolába, vagy egyetemre járnak, vagy az élet különféle területein dolgoznak.

            Az imaórák szerkezete állandó; összesen kilenc ének hangzik el. Az első két ének után következik a válaszos zsoltár, a negyedik ének témája pedig általában a fény, hiszen ezt követi a szentírási (leggyakrabban evangéliumi) szakasz olvasása, s tudjuk jól: nagyszerű lámpás a Te igéd lábam előtt, Uram. Az olvasmányt követő ének arra készít fel, hogy néhány percet teljes csendben töltsünk az Úrral. A csend után könyörgések vagy dicsőítés következik, majd az Úr imádsága, a Miatyánk, és még két ének. Így kerekedik az időtartam közel egy órahosszára, melyet az Úr Jézussal töltünk minden héten.  

            Minden hónapban egyszer Bibliakört is tartunk az imaóra után, melyhez a taizéi közösség honlapján megjelenő bibliai szöveget és elmélkedést vesszük alapul.

Nemrég elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy heti imaóráinkat szélesebb körben is hozzáférhetővé tegyük. Reméljük, hogy neked is, aki ezeket a hangfelvételeket meghallgatod, ugyanaz lesz a véleményed, amint az a 91. zsoltárban meg van írva: Jó dolog az Urat áldani, énekkel magasztalni nevedet, Fölséges. Imakérést is küldhetsz nekünk erre a címre: imakeres.taize@gmail.com. Veled és érted imádkozunk.

            Ha pedig debreceni vagy Debrecen környéki vagy, csatlakozz hozzánk személyesen! Várunk szeretettel a Füredi út 6. szám alatt, minden kedden este 7 órától a templomban, illetve az este fél 7-től, a domonkos rendház alagsori közösségi termében kezdődő énekpróbára is!

 

 

 

Hangfelvételek

A dátumra kattintva visszahallgathatod a heti közös imádságot.

2015. 05. 19. - Húsvét 7
"Krisztus, ha hitünk hegyeket mozgatna is, élő szeretet nélkül, ugyan mit érnénk? Te szeretsz minket. Szívünkben lakó Szentlelked nélül, mit érnénk? Szeretsz minket. Mindent magadra véve, megnyitod az utat az Istenbe vetett bizalom felé - Isten felé, aki nem akarja a szenvedést, a nyomasztó gondot. Föltámadt Krisztus Lelke, részvét Lelke, dicsőítés Lelke, mindannyiunkra kiáradó szereteted soha nem múlik el."

 

2015.05.12. - Húsvét 6
"Krisztus, minden élet megváltója, téged követve a szeretetet választjuk és soha nem a keményszívűséget. Azt szeretnéd, hogy megismerjük az Evangélium örömét. És ha szívünk mélyére sötét árny borul, a derűs bizalom világossága akkor is megmarad."

 

2015.05.05. - Húsvét 5
"Jézus, szeretet szeretete, együttérzésed határtalan. Téged szomjazunk, aki így szólsz hozzánk: Miért féltek? Itt vagyok, ne féljetek!"

 

2015. 04. 28. - Húsvét 4
"Föltámadt Krisztus, amikor egyszerűen arra vágyunk, hogy befogadjuk szeretetedet, lelkünk mélyén tűz lobban, amit a Szentlélek táplál. Ez a tűz lehet, hogy eleinte alig pislákol. A megdöbbentő az, hogy mégis tovább ég. És amikor megértjük, hogy szeretsz minket, a hit bizalma lesz az énekünk."

 

2015. 04. 21. - Húsvét 3
"Föltámadt Krisztus, Evangéliumodon keresztül szelíden megszólítasz. Ezt mondod: Miért adggodalmaskodsz? Csak egy a szükséges: teljes szíveddel szavaimra és a Szentlélekre figyelni."

 

2015. 04. 14. - Húsvét 2
"Föltámadt Jézus, ránk leheled Szentlelkedet. És így, szeretnénk ezt mondani neked: Nálad vannak az élet igéi. Ki máshoz mennénk, ha nem hozzád, föltámadt Urunk?"

 

2015. 03.31 - Nagyhét 1
"Minden élő Istene, hogyan lehetünk az Evangélium tanúi egy olyan világban, amelyben az ártatlanos érthetetlenül szenvednek?Add, hogy életünk által Krisztus együttérzését tükrözzük ezen a földön."

 

2015. 03.24. - Nagyböjt 6
"Élő Isten, olykor idegenek vagyunk ezen a földön. erőszak és ellentétek által szétzilált világban élünk. Te könnyű szellőt lehelsz kétségeink szikkadt földjére, és így formálsz bennünket a kiengesztelődés követeivé, bárhol is éljünk, amíg az emberek közt meg nem valósul a béke."

 

2015. 03. 17. - Nagyböjt 5
"Krisztus, te akkor is jelen vagy, ha nem érezzük jelenlétedet. Szentlelked szünetelen működik bennünk. Kivezet zsákutcáinkból, hogy eljussunk a hit lényegéhez, a bizalomhoz."

 

2015. 03.13. - Nagyböjt 4
"Jézus Krisztus, amikor a kísértés arra ösztönöz, hogy elhagyjunk, bennünk imádkozol. És arra bátorítasz, hogy ne maradjunk sötétben, hanem a te világosságodban éljünk."

 

2015.03.03. - Nagyböjt 2
"Együtt érző Krisztus, Evangéliumod által fölfedezzük, hogy önmagunk méregetése nem vezet sehova. Ami számít, az a hit alázatos bizalma. Ezáltal ismerjük föl Isten ártatlanságát és megértjük, hogy "Isten csak szeretetét adja"."

 

 2015.02.03. - Évközi 5
"Áldj meg minket Jézus Krisztus, szereteted nagyobb szívünknél."

 

2015.01.27. - Évközi 3
"Minden élő Istene add, hogy csendben és szeretetben rád bízhassuk magunkat. Nem könnyű nekünk, embereknek rád bízni magunkat. Te megérinted lelkünk mélységeit, és azt akarod, hogy a remény világosságában éljünk."
 

2015.01.20. - Évközi 2
"Jézus békességünk, amikor ajkunk nem nyílik szóra, szívünk akkor is rád figyel és szól hozzád. És így szólsz minden emberhez: Add át magad egyszerűen a Szentléleknek, ehhez egészen kicsiny hited is elég."
 

2014.11.04. - Évközi 10
"Úr Jézus Krisztus, add, hogy minden pillanatban rád tekintsünk. Gyakran megfeledkezünk arról, hogy Szentlelked bennünk él, hogy benünk imádkozol, és bennünk szeretsz! A te csodád bennünk bizalmad és állandó megbocsátásod."
 

2014.10.28. - Évközi 9
"Jézus, minden szeretet Szeretete, te mindig bennem lakoztál, és én elfeledkeztem rólad. Szívem mélyén voltál. és másutt kerestelek. Ha távol voltam tőled, vártál. És még ezek után is szólhatok így hozzád: Föltámadott, te vagy az életem!"
 

2014.10.21. - Évközi 8
"Jézus, békességünk, Szentlelked által mindig eljössz hozzánk, és szívünk legmélyén csodálkozva fedezzük föl jelenlétedet. Imánk bármilyen szegényes is, te mindig bennünk imádkozol."
 

2014.10.07. - Évközi 6
"Jézus Krisztus, bár nem látunk, mégis szeretünk. És még ha nem is láttunk, bízunk benned. Áldj meg minket, és békességedben nyugalmat találunk."
 

2014.09.30. - Évközi 5
" Istenünk, Atyánk, fáradhatatlanul keresed azokat, akik eltávolodtak tőled. Megbocsátásoddal ujjunkra húzod a tékozló fiú ünnepi gyűrűjét."

 

2014.09.09. - Évközi 2
"Jézus békességünk, amikor ajkunk nem nyílik szóra, szívünk akkor is rád figyel és szól hozzád. És így szólsz minden emberhez: Add át magad egyszerűen a Szentléleknek, ehhez egészen kicsiny hited is elég."
 

2014.09.02. - Évközi 1
"Jézus, örömünk, te egyszerű szívet akarsz bennünk és előkészíted szívünk tavaszát. És így az élet nehézségei nem bénítanak meg. Így szólsz: ne aggodalmaskodj, még ha egészen kicsiny hited is van, én, Krisztus, mindig veled vagyok!"
 

2014.07.01. - Évközi 2
"Jézus békességünk, amikor ajkunk nem nyílik szóra, szívünk akkor is rád figyel és szól hozzád. És így szólsz minden emberhez: Add át magad egyszerűen a Szentléleknek, ehhez egészen kicsiny hited is elég."
 

2014.06.24. - Évközi 1
"Jézus, örömünk, te egyszerű szívet akarsz bennünk és előkészíted szívünk tavaszát. És így az élet nehézségei nem bénítanak meg. Így szólsz: ne aggodalmaskodj, még ha egészen kicsiny hited is van, én, Krisztus, mindig veled vagyok!"
 

2014. 06. 17. - Pünkösd 2
"Szentlélek, benned találjuk meg azt az éltető vigaszt, amivel Krisztus elárasztja szívünket. Mindenkinek fölajánlod jelenlétedet, és rádöbbenünk, hogy a legfontosabb bennünk már beteljesedett."
 

2014.06.10. - Pünkösd 1
"Szentlélek, mindig szeretnénk egyszerűségben befogadni. Bennünk lakozó életed titka mindenek előtt a megértő szívben rejlik. Krisztus zseretetének tüze töltsön el minket; annak a szeretetnek a tüze, amellyel Krisztus először szeretett."

 

2014.06.03. - Húsvét 7
"Föltámadt Krisztus, amikor egyszerűen arra vágyunk, hogy befogadjuk szeretetedet, lelkünk mélyén tűz lobban, amit a Szentlélek táplál. Ez a tűz lehet, hogy eleinte alig pislákol. A megdöbbentő az, hogy mégis tovább ég. És amikor megértjük, hogy szeretsz minket, a hit bizalma lesz az énekünk."

 

2014. 05.27. - Húsvét 6
""Krisztus, ha hitünk hegyeket mozgatna is, élő szeretet nélkül, ugyan mit érnénk? Te szeretsz minket. Szívünkben lakó Szentlelked nélkül, mit érnénk? Szeretsz minket. Mindent magadra véve, megnyitod az utat az Istenbe vetett bizalom felé - Isten felé, aki nem akarja a szenvedést, a nyomasztó gondot. Föltámadt Krisztus Lelke, részvét Lelke, dicsőítés Lelke, mindannyiunkra kiáradó szereteted soha nem múlik el."

 

2014. 05. 20. - Húsvét 5
""Krisztus, minden élet megváltója, téged követve a szeretetet választjuk, és soha nem a keményszívűséget. Azt szeretnéd, hogy megismerjük Evangéliumod örömét. És ha szívünk mélyére sötét árny borul, a derűs bizalom világossága akkor is megmarad"

 

2014. 05. 13. - Húsvét 4
"Jézus, szeretet szeretete, együttérzésed határtalan. Téged szomjazunk, aki így szólsz hozzánk: Miért féltek? Itt vagyok, ne féljetek!"
 

2014. 05. 06. - Húsvét 3
"Föltámadt Krisztus, Evangéliumodon keresztül szelíden megszólítasz. Ezt mondod: Miért aggodalmaskodsz? Csak egy a szükséges: Teljes szíveddel szavaimra és a Szentlélekre figyelni."
 

2014.04.29. - Húsvét 2
"Föltámadt Jézus, ránk leheled Szentlelkedet. És így, szeretnénk ezt mondani neked: Nálad vannak az élet igéi. Ki máshoz mennénk, ha nem hozzád, föltámadt Urunk?"
 

2014.04.22. - Húsvét 1
"Föltámadt Jézus, néha így kiáltunk hozzád: Nem vagyok méltó, hogy befogadjalak, csak egy szót szólj, és meggyógyulok. Életünk középpontjában Evangéliumod a világosság, Eucharisztiád a jelenlét."