Advent 2. vasárnapja


 

Hirdetések

 

2011. december 4. -Advent 2. vasárnapja

 

 

·          Dr. Kellermayer Miklós, katolikus orvos, sejtkutató fog előadást tartani december 8-án 19 órakor a II. János Pál teremben „Az élet” címmel. Az ismert tudós és nagyhatású előadó az emberi személy létvilága, vagyis a mi személyes életünk igazságairól fog beszélni.

 

·          A jövő vasárnap Adventi Családi Délelőtt lesz plébániánkon a debreceni Művelődési Központtal közös szervezésben. Ennek keretében a vajdasági Zentáról érkező betlehemes gyermekcsoport előadását is megtekintjük 10 órakor. A műsoros, játékos délelőttre mindenkit szeretettel várunk s főleg a gyermekeket.

 

·          Ismét gyűjtünk Böjte Csaba atya otthonai számára. A felajánlott adományokat legkésőbb december 8-ig kérjük eljuttatni a plébánia irodájába vagy a sekrestyébe. A hirdetőtáblán részletes információt találnak többek között az adományok csomagolásával kapcsolatban. Kérjük, vegyék ezt is figyelembe!

 

·          Előre hirdetjük, hogy plébániánk adventi lelkigyakorlata december 18-19-20-án lesz. Az esti szentmisében Maciej Okońskilengyel domonkos szerzetes szól majd hozzánk.

 

·          A jubiláló házaspárok hálaadó szentmiséje és ünnepsége december 30-án, pénteken a Szent Család ünnepén lesz az esti szentmisében. Kérjük, hogy már most jelentkezzenek erre az 5, 10, 15 stb. éves évfordulójukat ünneplő házaspárok. A környezetünkben élő érdekelt ünneplőket mi is bíztassuk a részvételre!

 

·          Pius atya bibliaórája egy héttel később lesz megtartva, mivel csütörtökön előadáson veszünk részt mindannyian.

 

·          Egy lelkipásztori kérés: karácsonyi szentgyónásukat időben végezzük el, ne halasszuk az utolsó napokra. Karácsonyi készületünk fontos része, hogy szentgyónáshoz, szentáldozáshoz járulunk! Ezzel is mutassunk példát családunkban, közösségeinkben!

 

·          A domonkos szentekről szóló könyv pillanatnyilag elfogyott plébániánkon. Akik szeretnének vásárolni a könyvből, jelezzék az irodában vagy a sekrestyében, s hamarosan hozunk még belőle megvételre.

 

·          Közeledik az év vége, ezért kérjük, hogy aki még nem rendezte ezévi egyházi hozzájárulását, tegye azt meg. Vasárnap délelőttönként is lehetőség lesz a befizetésre.

 

·          A hét liturgikus ünnepei: kedden Szent Miklós püspök, szerdán Szent Ambrus püspök és egyháztanító emléknapja lesz, csütörtökön pedig a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepe.