dr. Kellermayer Miklós


 

 

Dr. Kellermayer Miklós előadása a II. János Pál Intézetben

2011. december 8-án

 

Dr. Kellermayer Miklós a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Kara Laboratóriumi Medicina Intézetének emeritus egyetemi tanára, nemcsak világhírű sejtkutató, hanem mély hitű keresztény is, aki különös felelősséget érez világunk, Földünk és benne az ember jövője, azaz élet iránt.

 

A neves sejtkutató a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén beszélt Az ÉLETről. Ez az egybeesés talán nem véletlen. Ahogyan azt boldog II. János Pál pápa műveiből megtanultuk, jelenleg a halál társadalmai uralkodnak szerte a világon az un. „fejlett országokban”. Ezek ellen küzd a mély hitű professzor is. Saját kutatásaiból látja, hogy Életet, élő sejtet az ember nem tud létrehozni. Azt csak a Teremtő képes alkotni. Ezt lényegében Darwin is így tartotta, aki a progenitor sejt fogalmával Isten által elindítottnak tekintette az élő világot. Meglepetéssel hallottuk, hogy a sok vihart kavaró elméletet felállító tudós műveiben soha nem beszélt az evolúcióról. A professzor kifejtette, miért nem is lehet: minden élőlény a maga nemében és idejében tökéletes. Teljesen aláveti magát a természeti törvényeknek az adott körülmények között, nem lehet fokozatokat felállítani. Egyedül az Ember nem tökéletes ilyen értelemben: uralni akarja az Isten által adott törvényeket, szabadakarata révén áthághatja azokat. Ez juttat el mai életünk tragédiába is vezethető végéhez, ha környezetünkkel nem teremtjük meg az összhangot.

   Az Életnek három síkja van: (1) Krisztus, (2) az élőlények létvilága, (3) az emberi személyek léte.

   Gyógyítani kell a Természetet és önmagunkat. Ehhez tudás kell, s az ehhez vezető igazság három szintjét így tanította előadónk: (1) nem tudom, nem ismerem; (2) nem tudjuk, nem ismerjük; (3) soha nem tudhatjuk, soha nem ismerhetjük meg. Az első kettő a tanításra-tanulásra illetve a kutatásra ösztönzi az embert, míg a harmadik a felismerendő korlátra figyelmeztet, melynek létét egyes tudósok eltagadják előlünk. A gyógyításhoz az igazságot tisztelő alázat szükséges. Gyógyulásra pedig nagy szüksége van világunknak: szinte az utolsó utáni pillanatban vagyunk a fizikai és lelki halál előtt. Sürgősen el kell kezdeni Krisztus tanításai szerint élni. Ezek vezették el a kereszténységet az igaz tudományokhoz, a nagyszerű eredményekhez, melyeket felhasználni nemcsak lehetősége, de kötelessége is minden embernek. Az előadás alapjaként a sűrűn idézett Biblia szolgált.

   Előadónk kedvence, az általa a „legkrisztusibb költőnek” nevezett József Attila verseiből szívesen idézett írásban és szavalva. A zsúfolásig megtelt teremben a mintegy nyolcvan főnyi hallgatóság feszült figyelemmel követte a professzor nem könnyen emészthető, de mindenki számára fontos alapvetéseit, gondolatait, melyekhez többen is hozzászóltak, kérdéseket tettek fel. Az „Élet” címen legutóbb megjelent könyvében részletesen olvashatjuk a Világról, hazánkról, az ember jövőjéről kifejtett nézeteit.                                                              Lejegyezte Raics Péter

További cikk az eseményről hanganyaggal: http://dnyem.hu/11103.html