Évközi 4. vasárnap


 

Hirdetések

 

2012. január 29. – Évközi 4. vasárnap

 

·              Urunk bemutatásának, vagy hagyományos néven Gyertyaszentelő Boldogasszonynak az ünnepe lesz február 2-án, csütörtökön. Gyertyák szentelése a reggeli és az esti szentmisében lesz. Kérjük, hogy hozzanak gyertyát.

·              Február 2-a egyben a megszentelt (szerzetesi) élet napja is. Az esti szentmisét Bosák Nándor püspök atya fogja templomunkban celebrálni, melyen részt vesznek egyházmegyénk szerzetesei is. Fogadjuk őket szeretettel! A szentmisére mindenkit várunk!

·              A Lourdes-i Szűz Anya közbenjárását kérve szentórát tartunk csütörtökön 17 órakor hivatásokért és szerzeteseinkért. Mindenkit szeretettel várunk a közös rózsafüzér és litánia imádságra.

·              A lourdes-i kilencedet 3-tól naponta az esti szentmise előtt kezdjük 17 óra 40 perctől. Előtte szokásosan a rózsafüzért imádkozzuk.

·              Szent Balázs püspök emléknapján, február 3-án, pénteken a reggeli és az esti szentmise végén lesz balázsáldás. A következő vasárnap már nem lesz lehetőség erre templomunkban.

·              A Világi Domonkosok Közössége február 1-én ¼ 5-től tartja szokásos havi összejövetelét.

·              Első pénteken az esti szentmise után a szokásos csendes szentségimádásra hívjuk a híveket, szombaton reggel 8 órától pedig Fatimai imaóra lesz.

·              Előre hirdetjük, hogy a Szeretet Földje Szolgálat közös imára hívja a debreceni híveket templomunkba február 11-én, szombaton 15 órától az „Isten szeretete gyógyít” gondolat jegyében. Hallhatunk előadást, majd szentségimádás, közbenjáró imaszolgálat és a szokásos időben, 6 órakor szentmise lesz, melyet Tamás atya mutat be. E napon elmarad a szentmise előtt a rózsafüzér imádkozása. Hívunk és várunk mindenkit! Mindannyian rászorulunk a testi, lelki gyógyulásra!

·              Az első lourdes-i jelenés napja, február 11-e, egyben a betegek világnapja. Ehhez kapcsolódóan 12-én, vasárnap du. 3-4-ig imaóra lesz templomunkban a betegekért, a szenvedőkért és ápolóikért, gyógyítóikért. Jöjjünk el minél többen e közös imára!