Évközi 5. vasárnap


 

Hirdetések

 

2012. február 4. – Évközi 5. vasárnap

 

 

·              A lourdes-i kilencedet naponta az esti szentmise előtt kezdjük 17 óra 40 perctől. Előtte szokásosan a rózsafüzért imádkozzuk.

·              Pius atya bibliaórát tart 9-én, csütörtökön 19 órától.

·              A Szeretet Földje Szolgálat közös imára hívja a debreceni híveket templomunkba február 11-én, szombaton 15 órától az „Isten szeretete gyógyít” gondolat jegyében. A részletes program a hirdetőtáblán olvasható.

·              Az első lourdes-i jelenés napja, február 11-e, egyben a betegek világnapja. Ehhez kapcsolódóan 12-én, a jövő vasárnap du. 3-4-ig imaóra lesz templomunkban a betegekért, a szenvedőkért és ápolóikért, gyógyítóikért. Jöjjünk el minél többen e közös imára!

·              A Gyertyaszentelőkor megszentelt gyertyákat el lehet vinni csekély árért. A gyertyák az újságos asztalnál találhatók.

·              Megjelent plébániánk Hírlevele. Az előállítás költségeire adományokat elfogadunk.

·              Kocsis Fülöp görög katolikus püspök atya tart előadást kedden, 7-én 19 órakor a Szent József Gimnáziumban.

·              A Megtestesülés-templomban egy vándorkiállítás tekinthető meg a kommunista egyházüldözés harminc pap vértanújának és üldözöttjének hagyatékából. A megnyitó február 5-én, a mai vasárnapon lesz 12 órakor. Információk a hirdetőtáblán olvashatók.

·              Előre hirdetjük, hogy február 16-án, csütörtökön dr. Csiba László ideggyógyász professzor fog előadást tartani a II. János Pál teremben.

·              A befizetett adónk kétszer 1%-ról rendelkezhetünk ebben az évben is. Javasoljuk, hogy 1 %-ot a Katolikus Egyház számára ajánljanak fel, technikai száma: 0011. A másik 1 %-ot egy civil szervezetnek lehet felajánlani. Plébániánk kiemelten támogatja a II. János Pál Alapítványt, mely a plébániánkon működő II. János Pál Intézet működését szervezi. Ennek adatai a hirdetőtáblán olvashatók.

·               Lengyelországi 5 napos zarándoklatra hív Jacek atya, mely április 27-e és május 1-je között lesz. A költsége kb. 50-55 000 Ft. Jelentkezni más most lehet az irodában, a részletes programot hamarosan kitesszük a faliújsága.