Nagyböjt 3. vasárnapja


 

 

Hirdetések

 

2012. március 11. – Nagyböjt 3. vasárnapja

 

 

 

·          Plébániánk nagyböjti lelkigyakorlata március 11-12-13-án, vasárnap, hétfőn és kedden lesz az esti szentmisében. A szentbeszédeket Urbán Evariszt görög katolikus egyetemi lelkész, a Szent József Gimnázium hittantanára tartja „Az ember a Lélek temploma” címmel

 

·          Március 13-án egésznapos engesztelő szentségimádás lesz, az esti szentmise után pedig virrasztás hajnali 5 óráig.

 

·          A Szent József litániát imádkozzuk közösen az esti szentmise előtt az ünnepre készülve, s kérve Szent József közbenjárását családjainkért.

 

·          Templomunkban ünnepélyes keretek közt kezdődik lelki adoptálás március 26-án, ekkor az esti szentmisében lehet fogadalmat letenni arra, hogy 9 hónapon át imádkozunk egy veszélyben lévő magzat megszületéséért. Az imádkozás lényegéről szórólapot találnak a kisasztalon. Kérjük, szándékukat lehetőleg jelezzék előre a sekrestyében, az irodában vagy Nagy Enikőnél.

 

·          Plébániánk nagyböjti adománygyűjtést szervez rászoruló családok számára. Elsősorban élelmiszert, ruhát és tisztasági szereket várunk felajánlásként, amelyeket az irodában vagy a sekrestyében adhatunk le. A gyűjtés Virágvasárnappal bezárólag fejeződik be.

 

·          A lengyelországi zarándokút plakátja a végleges programmal és a költségekkel a hirdetőtáblán található. Még van néhány szabad hely. A jelentkezési határidő a teljes ár befizetésével április 10-e. Akik korábban már jelentkeztek, 20.000 Ft előleget szíveskedjenek befizetni az irodában.

 

·          A plébánia irodája március 15-én és 16-án zárva lesz. Sürgős ügyekben, így pl. betegellátást kérve forduljanak közvetlenül az atyákhoz.

- A húsvéti ünnepekre készülve az énekkari próbák hétfőnként 19 órától lesznek, az első alkalomra 12-én, hétfőn várjuk a lelkes és jóhangú testvéreket.