Virágvasárnap


 

Hirdetések

 

2012. április 1. – Virágvasárnap,

az Úr szenvedésének vasárnapja

 

·         Virágvasárnap a barkaszentelés a 9 órai és a 18 órai szentmise kezdetén van. Kérjük, hogy lehetőség szerint hozzanak a testvérek barkát!

·      A mai napon kezdődik a Nagyhét, amikor az Egyházzal együtt lelkünkben átéljük Urunk szenvedését és feltámadását. Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőülésének művét Krisztus főképpen az ő húsvéti titka által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és az életet feltámadásával újjászervezte. Ezért Krisztus szenvedésének és feltámadásának szent három napja az egész egyházi év tetőpontjaként tündököl. Kísérjük végig Jézust útján a liturgia segítségével, a szertartásokon való részvétellel mindhárom nap, mert így lesz teljes a húsvéti örömünk. Az ünnepi program részletezve megtalálható a hirdetőtáblákon és szórólapokon. Most nagy vonalakban ismertetjük a szertartások rendjét.

·      Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel nincsen szentmise. E napokon a szertartások alatt nem lesz gyóntatás. Kérjük, hogy aki még nem végezte el húsvéti szentgyónását, tegye meg azt lehetőleg a nagyhét első felében. A nagyheti gyóntatási rendet is megtalálják a kiírásokban.

·      Nagycsütörtökön 10 órakor a Szent Anna Székesegyházban lesz a krizmaszentelési szentmise püspök atya vezetésével és az egyházmegye papsága részvételével. Templomunkban este 6 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztás lesz 23 óráig.

·      Nagypénteken 8 órától ünnepi énekelt zsolozsma. Délután 3 órakor Keresztút, majd az Isteni Irgalmasság kilencedének megkezdése, 6 órakor nagypénteki szertartás.

·      Nagyszombaton a templomban reggel 6-tól ½ 8-ig csendes imavirrasztás, 8-tól énekelt zsolozsma. A feltámadási liturgia este 20 órakor kezdődik. Osztozzunk egyben katekumeneink örömében, akik ekkor részesülnek a beavatás szentségeiben, azaz keresztségben és elsőáldozásban. Kérjük, hogy gyertyát hozzon lehetőleg mindenki magával. A szertartás után a nagyteremben agapé lesz, melyhez szerény hozzájárulást kérünk. Az ételek megáldása szombaton a szertartás végén, valamint vasárnap a 7.30-as és a 9 órai szentmise után lesz.

·         Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz. Angol nyelvű szentmise hétfőn nem lesz.

·         Az elmúlt vasárnap templomunkban 78. 370 Ft gyűlt össze a szentföldi keresztények és kegyhelyek segítésére. Köszönjük a nemes lelkű adományozást!

·         A nagyböjti adományok gyűjtését a mai vasárnappal befejezzük. Köszönjük a sok felajánlást, melyet eljuttatunk a rászorulókhoz.

·         A mai vasárnap a 9 órai szentmise után gyermekeink számára Örömnap foglalkozás lesz.

·         Megjelent az Örömhír, egyházmegyénk lapja, benne sok fontos cikk és érdekes információ található. Egy példány ára 200 Ft.

·         Előre hirdetjük, hogy plébániákon a katolikus orvosok köre és a II. János Pál Intézet szervezésében a következő előadás április 13-án, pénteken lesz, melyet Dr. Sándor Csaba, a Miskolci Semmelweis Kórház szülész-nőgyógyász főorvosa tart „Természetes családtervezés” címmel. Mindenkit, de főleg a fiatalokat várjuk szeretettel.