Húsvétvasárnap


 

Hirdetések

 

2012. április 8. – Húsvétvasárnap

 

·        Köszönjük az énekkarnak, a ministránsoknak, a szent szolgálatban közreműködőknek és minden kedves testvérnek imáikat, segítségüket, jelenlétüket, mellyel hozzájárultak a szent három nap és a Húsvét méltó ünnepléséhez.

 

·         Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz a következő változással: angol nyelvű szentmise hétfőn nem lesz, valamint vasárnap és hétfőn reggel fél 8-kor római katolikus szentmise lesz. Ételszentelés a nagyszombati vigília szentmise végén, valamint vasárnap a fél 8-as és a 9-es szentmise végén lesz.

 

·        A jövő vasárnap, Húsvét 2. vasárnapján, mely az Isteni Irgalmasság vasárnapja, délután fél 3 órakor imaóránk lesz az Isteni Irgalmasság tiszteletére. Az ünnepre kilenceddel készülünk, reggel és az esti szentmisék előtt közösen imádkozzuk az Irgalmasság rózsafüzérét.

 

·        Az Isteni Irgalmasság V. Országos Konferenciája április 14-én, szombaton lesz Vácott.

 

·        Előadásra hívjuk a híveket, s különösen a fiatalokat április 13-án, pénteken 19 órára, amikor dr. Sándor Csaba, a miskolci Semmelweis Kórház nőgyógyász főorvosa tart előadást „Természetes családtervezés” címmel.

 

·         A havi engesztelő szentségimádás 13-án, pénteken lesz, 14-én szombaton reggel 8 órára pedig Fatimai imaórára várjuk a híveket.

 

·        A tavaszi Debreceni Ifjúsági Találkozó április 14-én lesz a Szent Anna Székesegyházban.

 

·        Tavaszi cserkészportya lesz vízi túrával április 20-a és 22-e között.

 

·        Megjelent a Tanítvány, a domonkosok lelkiségi lapja. Az sekrestyében és az irodában kapható 500 Ft-ért.

 

·        Szintén megjelent plébániánk Hírlevele. Adományokat az előállításra elfogadunk.

 

Mindenkinek áldott ünnepeket kívánnak a Domonkos atyák!