Húsvét 5. vasárnapja


 

Hirdetések

 

2012. május 6. – Húsvét 5. vasárnapja

 

·        Május a Szűzanya hónapja, minden nap 17.40-kor kezdjük a májusi ájtatosságot, előtte 17 órától rózsafüzér imádkozás van.

 

·        Papp Lajos szívsebész tart előadást a II. János Pál Intézetben május 10-én 19 órakor „Az élet tisztelete, szolgálata” címmel.

 

·        A gyermekeknek szóló Örömnap a jövő vasárnap a 9 órai szentmise után kezdődik.

 

·        A szokásos havi 13-i szentségimádás és virrasztás a jövő vasárnap lesz a vasárnapi miserend figyelembevételével.

 

·        Az egyházmegyei gyermeknapra és a Taizéi zarándoklatra még e hét végén lehet jelentkezni.

 

·        Kolozsváry Katalin festőművész képeiből nyílt kiállítás a II. János Pál teremben „Hittel és ecsettel” címmel. A kiállítás május 30-ig tekinthető meg az iroda nyitvatartási idejében illetve a szentmisék után.

 

·        A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye pályázatot hirdet a debreceni Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állásának betöltésére, mivel a jelenlegi igazgató megbízásának lejárata után nyugdíjba vonul. A feltételek a hirdetőtáblán találhatók.

 

·        Két, Debrecenből Csíksomlyóba induló zarándoklata hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Információk a hirdetőtáblán találhatók.

 

·        Plébániánk tagjai a lengyelországi zarándokút során Kalisban, Szent József búcsújáróhelyén hálát adtak Jacek atya vezetésével a rendház és a közösségi ház elkészültéért, egyben megköszönve Szent József közbenjáró segítségét.

 

·        Ne feledkezzük el adóink 1%-át felajánlani a Katolikus Egyháznak, technikai kódja: 0011. A másik 1%-ot pedig felajánlhatják a II. János Pál Alapítvány javára, melynek adószáma: 18995080-1-09, mely a hirdetőtáblán és a szórólapokon megtalálható.

 

·         A hét liturgikus ünnepei: hétfőn Boldog Gizella, csütörtökön pedig Boldog Salkaházi Sára emléknapja lesz.