Úrnapja


 

Hirdetések

 

2012. június 10. – Krisztus Szent Teste és Vére,

Úrnapja

 

·        A mai vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség főünnepe van. A 9 órai szentmise után tartjuk az ünnepi körmenetet. Ebben az évben kilépünk az udvarunkról, és a Füredi út – Bem tér útvonalon haladunk majd, két oltár a templomudvaron, kettő pedig a téren lesz. Ezzel a 70. éve alapított plébániánk emlékét is felidézzük. Vegyünk minél többen részt a körmeneten! A szülőket is kérjük, hogy hozzák gyermekeiket a rózsahintésre.

 

·        A vasárnap esti szentmisében fogunk imádkozni Jacek atyáért hálaadásul 20 éves papsága alkalmából.

 

·        Jézus Szentséges Szíve főünnepe lesz 15-én, pénteken. Délután 3 órától szentségimádás lesz templomunkban a Szent Szív tiszteletére.

 

·        Az idei utolsó előadásra június 14-én, csütörtökön 19 órakor kerül sor a II. János Pál teremben, amikor dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár tart előadást a következő címmel: „Van-e kiút a halál civilizációjából? Az eutanázia erkölcsi és jogi kérdései.” Mindenkit szeretettel várunk.

 

·        A június havi egész napos engesztelő szentségimádás 13-án, szerdán lesz, s ez imavirrasztással folytatódik az esti szentmise után.

 

·        Fiataljaink év végi hálaadó Te Deum-szentmiséje június 17-én, vasárnap 9 órakor lesz.

 

·        A dévai gyermekek javára jótékonysági koncertet rendeznek Nyíregyházán július 1-én. A belépti díj a jótékonysági alapra 2000 Ft. A jegyek és a csekk Pártosné Katalinnál kapható a sekrestyében.

 

·        Karitász csoportunk köszöni s hortobágyi tanyavilág lakói nevében a számukra tavasszal gyűjtött adományokat és a pénzfelajánlást. Szívesen fogadták és nagyon örültek mindennek.

 

·        Egy hangversenyre hívjuk fel a figyelmet: Pitti Katalin operaénekes érdemes művész jótékonysági hangversenye lesz június 17-én 19 órától a Szent Anna Székesegyházban. Az adományokat a plébánia gyermekeinek táboroztatására fordítják.

 

·        A hét liturgikus ünnepei közül: hétfőn Szent Barnabás apostol, szerdán Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító, szombaton pedig a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen Szíve emléknapja lesz.