E.N.D.


Családosok E.N.D. csoportjai

(Équipe Notre Dame-Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére Házasközösségek)

END logó

 

Családos közösségünk 1994-ben alakult, csatlakozva a francia alapítású lelkiségi mozgalomhoz, amely 60 éve alakult a házaspárok életének megerősítése céljából. Ehhez levelekben kapunk segítséget különböző témák bibliai megközelítésével és kérdések felvetésével. Jelenleg 3 csoport működik, melyeknek külön-külön egy atya a lelki vezetője és egy „felelős házaspár” az összefogója. Ők szervezik meg a havi találkozókat, tervezik meg az összejövetelek témáit, felkészülnek vagy megkérnek felkészülésre másokat. A találkozók alatt a gyerekekre külön „felügyelő” vigyáz. A havi találkozások mellett törekszünk közösen részt venni lelkigyakorlaton illetve közös nyári pihenésen is.

Nagy szeretettel várjunk Plébániánk Családjait közösségünkbe!

 

 

A közösség magyarországi honlapja: http://www.e-n-d.hu/