Évközi 30. vasárnap


 

Hirdetések

 

2012. október 28. -Évközi 30. vasárnap

 

·        November 1-jén, csütörtökön, Mindenszentek főünnepe van. Ez a nap Egyházunk nagy örömünnepe, amikor az örök dicsőségbe jutott testvéreinket ünnepeljük. Szentmisék templomunkban reggel 7 és 9 órakor valamint este 6 órakor lesznek. Az esti szentmise után régi szokás szerint ünnepélyes megemlékezés lesz halottainkról. November 1-jén a Köztemetőben 16 órakor szentmise lesz.

 

·        November 2-án, pénteken, Halottak napján, szintén három szentmise lesz: reggel 7-kor 9-kor, valamint este 6 órakor. A temető látogatásával és a teljes búcsú elnyerésével kapcsolatos tudnivalókat a hirdetőtáblán olvashatják.

 

·        November hónapban halottainkért mutatunk be szentmisét minden hétfőn 18 órakor. Mint a korábbi években, most is lehet szándékot kérni, ezúttal a halottakért bemutatandó szentmisékre. Kérjük, hogy szándékukat írják fel a hátsó padnál elhelyezett cédulákra az elhunyt vagy elhunytak nevének feltüntetésével, s helyezzék be a lapokat a megfelelő dobozba a mise szándékára felajánlott adományukkal együtt. A szentmiséken imáinkba foglaljuk halottainkat. Az év során minden hónapban első hétfőn este plébániánk halottaiért lesz szentmise továbbra is.

 

·        November hónaptól a rózsafüzért ismét ¼ 6 órától imádkozzuk közösen a templomban.

 

·        A mai vasárnap az esti szentmisén plébániánk Taizéi csoportja fog énekelni.

 

·        Szentségimádás lesz papi hivatásokért első csütörtökön, november 1-én, 17-18 óráig.

 

·        Első szombaton, november 3-án, fatimai imaóra lesz reggel ¾ 8-tól.

 

·        A templomunk történetét bemutató kiállítás megtekinthető a szentmisék után. Az érdeklődők jelezzék szándékukat Pártosné Katalin sekrestyésnek.

 

·        A polgári év utolsó negyedében felhívjuk a kedves hívek figyelmét az egyházi hozzájárulás rendezésére.

 

·        A hét egyéb liturgikus ünnepei: szerdán Romzsa Tódor vértanú püspök emléknapja, szombaton Porres Szent Márton domonkos szerzetes ünnepe lesz.

2011. november 1-én,

Mindenszentek főünnepén, templomunkban

római katolikus szentmise lesz

7 órakor, 9 órakor és 18 órakor

 

Az esti szentmise után ünnepélyes megemlékezés lesz

halottainkról

 

A Köztemetőben 16 órakor lesz szabadtéri szentmise

 

November 2-án, Halottak napján,

szentmisék lesznek 7 órakor, 9 órakor

és 18 órakor

 

******************

 

EMLÉKEZTETŐ

 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik az elhunytakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás (bizonyos időn belül), szentáldozás aznap, bűnbánati lelkület (mentesek legyünk még a bocsánatos bűnökhöz való szándékos ragaszkodástól is), imádság a szentatya szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető látogatásakor.

 

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap déltől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot imádkozzunk! Ez a búcsú elnyerhető a következő vasárnapon, valamint Mindenszentek ünnepén is. Az így nyert búcsút ajánljuk fel a tisztítótűzben szenvedő lelkekért!