A Világi Domonkosok Közössége


 

 

Debreceni csoportunk 1994-ben alakult 10 fővel. Jelenleg három örökfogadalmas testvérünk van, akik a szerzetesek evangéliumi hármas fogadalmát teszik le, azaz a szegénységet, tisztaságot és engedelmességet és élik meg életállapotuknak megfelelően.

Háttérimával segítjük a domonkos testvérek apostoli munkáját, ezért naponta kétszer imádkozzuk a zsolozsmát egyénileg vagy közösen. Minden első szerdán találkozunk a domonkos Plébánián, negyedévenként országos találkozón veszünk részt az összes magyar világi domonkossal együtt, valamint évente egy közös lelkigyakorlaton is. Csoportvezetőnk, akit négy évre választunk, jelenleg Erki Ferenc, míg lelkivezetőnk Leszkovszki Gy. Pál OP atya.

Minden domonkos lelkület iránt érdeklődő és azt a mindennapokban megélni vágyó keresztény testvért szeretettel várunk közösségi alkalmainkra.

A Világi Domonkosok honlapja: http://www.vilagidomonkosok.fw.hu/