Évközi 33. vasárnap


 

Hirdetések

 

2012. november 18. -Évközi 33. vasárnap

 

 

·        Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe lesz 19-én, hétfőn. Az ünnephez kapcsolódóan a Karitász szokásos országos gyűjtést rendez a jövő vasárnap, 25-én a szentmiséken.

 

·        A jövő vasárnap Krisztus, a mindenség Királya főünnepe lesz, mely egyben az egyházi év utolsó vasárnapja. E napon a 9 órai szentmisén megáldjuk a gyermekeket. A pici csecsemőktől 14 éves korúakig várunk minden gyermekeket.

 

·        Kérjük, hogy a halottainkért bemutatandó közös szentmisére szándékukat írják fel a hátsó padnál elhelyezett cédulákra az elhunyt vagy elhunytak nevének feltüntetésével, s helyezzék be a lapokat az oltár mellett található urnába a mise szándékára felajánlott adományukkal együtt. A szentmiséken imáinkba foglaljuk halottainkat.

 

·        November 20-án kedden reggel és 21-én, szerdán reggel nem lesz szentmise templomunkban, közös imára várjuk a híveket ezekben az időpontokban.

 

·        A Taizéi imaóra elmarad 20-án, kedden. Latin nyelvű szentmise lesz 21-én, szerdán 19.15-től.

 

·        Megjelent a „Tanítvány” c. folyóirat ez évi 3. száma, melynek ára 500 Ft. Ebben a számban is olvashatjuk a domonkos atyák elmélkedéseit a vasárnapi evangéliumokhoz. A lap kapható a sekrestyében és az irodában.

 

·        A polgári év utolsó negyedében felhívjuk a kedves hívek figyelmét az egyházi hozzájárulás rendezésére. Lehetőség van vasárnaponként 8.30-tól 11 óráig is befizetni az összeget az irodában, illetve bármikor az iroda nyitvatartása idején és a sekrestyében a szentmisék után Pártos Lászlóné sekrestyésnél.

 

·        Dr. Fodor György teológiai professzor előadást tart a Szent József Gimnáziumban 22-én, csütörtökön 15 órakor „A monoteista vallások. Hasonlóságok és különbségek” címmel. A részvétel ingyenes.

 

·         A hét liturgikus ünnepei: hétfőn Árpád-házi szent Erzsébet ünnepe lesz, szerdán a Boldogságos Szűz Mária bemutatása, csütörtökön Szent Cecília, szombaton pedig Dung-Lac Szent András és társai, vietnámi vértanúk emléknapja lesz.