Évközi 5. vasárnap


 

Hirdetések

 

2013. február 10. – Évközi 5. vasárnap

 

·         Február 13-án Hamvazószerda lesz, a nagyböjt kezdete. Hamvazkodás templomunkban csak szerdán a reggeli és az esti szentmisékben lesz. E napon szigorú böjt és hústilalom van, vagyis 18 éves kortól 60 éves korig háromszor étkezhetünk és egyszer lakhatunk jól. A hústilalmat pedig 14 éves kortól meg kell tartani.

·         Nagyböjtben minden pénteken böjti nap van Jézus halálának emlékezetére. Ezeken a napokon kötelező a hústól való megtartóztatás a betöltött 14. évtől kezdve. A bűnbánat egyéb gyakorlata lehet az imádság, az alamizsna, az önmegtagadás életünk bármely területén, valamint távolmaradás hangos mulatozásokból. A Nagyböjt folyamán éljünk fokozott mértékben ezekkel a kegyelmi lehetőségekkel!

·         A Nagyböjtben minden pénteken csendes szentségimádás van templomunkban reggel 8 órától délután 5 óráig. Kérjük, a hátsó kis asztalnál iratkozzon fel, aki egy-egy órára vállalni tudja a jelenlétet, mert az Oltáriszentség nem maradhat őrizetlenül a templomban. Nagyböjtben pénteken az esti szentmise után nincs szentségimádás. E héten pénteken a szentségimádást egyházmegyénkért ajánljuk fel, és du. 3 órakor közösen imádkozunk e célra és egyházközségünkért is.

·         A Keresztúti ájtatosság péntekenként 5.20-kor kezdődik, minden alkalommal más-más közösségünk vezetésével. 15-én a Rózsafüzér Társulat tagjai vezetik a Keresztúti imát.

·         Az első lourdes-i jelenés napja, február 11-e, ez egyben a betegek világnapja. Ehhez kapcsolódóan 16-án, szombaton délután 3 órától a betegek és idősek szentmiséje lesz. Ezen alkalommal a betegek szentségét is kiszolgáltatjuk. A szentmise előtt fél 3-tól lehetőség lesz a szentgyónás elvégzésére. Jöjjünk el minél többen és hozzuk el az idős testvéreinket, legyünk bátor apostolok e téren is! Akinek segítségre van szüksége a templomba való eljutáshoz, hozzátartozója vagy ő maga jelezze ezt a sekrestyében vagy az irodában. A szentmise után rövid közös ima lesz a betegekért, a szenvedőkért és ápolóikért, gyógyítóikért. Ezután idős testvéreinket várjuk a nagyterembe egy meleg teára, beszélgetésre.

·         Gyermekeknek szóló szentmise lesz a mai vasárnap 9 órakor. A gyermekek számára az első padokban lesz fenntartott hely.

·         Hamvazószerdán a szokásos 13-i szentségimádásra és virrasztásra várjuk a híveket.

·         Előadássorozatunk folytatódik a II. János Pál teremben, ahol február 14-én, csütörtökön 19.00 órától Komáromi János világi ferences, teológus, festő- és grafikus művész tart előadást a következő címmel: „A nemiség személytelenségében deformálódó jövő” (Egy új diktatúra kezdetei). Jöjjünk el minél többen e fontos téma meghallgatására és hívjuk a fiatalokat is!

·         A hét liturgikus ünnepei: kedden Boldog Regináld domonkos szerzetes emléknapja, csütörtökönSzent Cirill szerzetes és Szent Methód püspök, Európa társvédőszentjeinek ünnepe lesz.