Nagyböjt 4. vasárnapja


 

Hirdetések

 

2013. március 10. – Nagyböjt 4. vasárnapja

 

 

·        A nagyböjti pénteki csendes szentségimádásunkat 15-én ajánljuk fel hazánkért, valamint egyházközségünk lelki megújulásáért és a plébániai lelkigyakorlatunk kegyelmeiért.

 

·        A keresztúti ájtatosság pénteken 17.20-kor kezdődik, melyet 15-én a Mária Légió, a Szent Mónika imaközösség és a világi domonkosok közössége fog vezetni.

 

·         Gyermekmise van a mai vasárnap 9 órakor. Hozzunk el minél több gyermeket e szentmisére!

 

·        A havi szokásos 13-i szentségimádásra és virrasztásra várjuk a híveket szerdán.

 

·        Pius atya bibliaórája szerdán 16.00 órától kezdődik.

 

·        Plébániánk lelkigyakorlata március 17-től 19-ig, vasárnaptól keddig lesz az esti szentmisékben. A szentbeszédeket Csordás Gábor püspöki titkár úr fogja tartani.

 

·        A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia immár hagyományos módon az idei nagyböjtben is országos tartós-élelmiszergyűjtést szervez a Karitásszal együttműködve március 3-a és 10-e között minden templomban. Ősi hagyomány az Egyházban, hogy a nagyböjti önmegtagadások idején a krisztushívők megtakarított javaikat a szegényeknek adják. Ezt a hagyományt felelevenítve és az elmúlt években kialakult szokást folytatva az idei nagyböjtben is várjuk az adományokat, melyeket a Katolikus Karitász juttat majd el a rászorulókhoz. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. Kérjük, hogy híveink adományaikat a sekrestyében vagy az irodában adják le a hét folyamán vasárnappal bezárólag. Hálásan köszönjük minden kedves testvér jó szándékú adományát.

 

·        Előre hirdetjük, hogy a jövő vasárnap gyűjtés lesz a világegyházban a szentföldi zarándokhelyek fenntartása javára. Adományunkkal is gondoljunk az ott élő keresztények megsegítésére.

 

·        Megjelent plébániánk Hírlevele, mely ingyen elvihető. Az előállítási költségekre adományokat elfogadunk.