Nagyböjt 5. vasárnapja


 

Hirdetések

 

2013. március 17. – Nagyböjt 5. vasárnapja

 

·        A nagyböjti pénteki csendes szentségimádásunkat 22-én ajánljuk fel megtérésekért, a keresőkért és azokért a testvéreinkért, akik a beavatási szentségekbe fognak részesülni a húsvéti vigília szentmisén.

·        A keresztúti ájtatosság pénteken 17.20-kor kezdődik, melyet 22-én a fiataljaink fognak vezetni.

·        Plébániánk lelkigyakorlata március 17-től 19-ig, a mai vasárnaptól keddig lesz az esti szentmisékben. A szentbeszédeket Csordás Gábor püspöki titkár úr fogja tartani. Jöjjünk el minél többen és hívjunk másokat is ezekre az alkalmakra!

·        A mai vasárnap gyűjtés van a szentföldi zarándokhelyek fenntartása javára és az ott élő keresztények megsegítésére. Az adományokat hálásan köszönik, és imáikkal támogatják az adományozókat.

·        Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese főünnepe lesz március 19-én.

·        A szokásos Taizéi imaóra elmarad 19-én, kedden, viszont 26-án, nagykedden plébániánk Taizéi csoportja énekel majd az esti szentmisén.

·        Ősi rítusú latin nyelvű szentmisét celebrál Pál atya 20-án, szerdán 19.15-től.

·        Elkészült plébániánk zárszámadása és az idei költségvetés. Ez megtekinthető két héten át az irodában nyitvatartási időben.

·        Köszönetet mondunk a kedves híveknek a tartós élelmiszer gyűjtés során tett önzetlen felajánlásuknak, az Rózsafüzér Társulatnak külön is köszönjük a nagy értékű adományt.

·        A jövő vasárnap, Virágvasárnap, a barkaszentelés a 9 órai és az esti szentmise kezdetén lesz.

·        Virágvasárnap az esti szentmisét követően nagyböjti orgonahangverseny lesz templomunkban, az előadó Mali Katalin, a Tihanyi Apátság orgonaművésze.

·        Kérjük a híveket, hogy az első negyedév elteltével rendezzék egyházi hozzájárulásukat.

·        Plébániánk Hírlevelének legutóbbi száma még megtalálható a kisasztalon. A lap ingyen elvihető. Az előállítási költségekre adományokat elfogadunk.