Virágvasárnap


 

Hirdetések

 

2013. március 24. – Virágvasárnap,

Az Úr szenvedésének vasárnapja

 

 

·         Virágvasárnap a barkaszentelés a 9 órai és a 18 órai szentmise kezdetén van.

·         A mai napon kezdődik a Nagyhét, amikor az Egyházzal együtt lelkünkben átéljük Urunk szenvedését és feltámadását. Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőülésének művét Krisztus főképpen az ő húsvéti titka által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és az életet feltámadásával újjászervezte. Ezért Krisztus szenvedésének és feltámadásának szent három napja az egész egyházi év tetőpontjaként tündököl. Kísérjük végig Jézust útján a liturgia segítségével, a szertartásokon való részvétellel mindhárom nap, mert így lesz teljes a húsvéti örömünk. Az ünnepi program részletezve megtalálható a hirdetőtáblákon és szórólapokon. Most nagy vonalakban ismertetjük a szertartások rendjét.

·         Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel nincsen szentmise. E napokon a szertartások alatt nem lesz gyóntatás. Kérjük, hogy aki még nem végezte el húsvéti szentgyónását, tegye meg azt lehetőleg a nagyhét első felében. A nagyheti gyóntatási rendet is megtalálják a kiírásokban.

·         Nagycsütörtökön 10 órakor a Szent Anna Székesegyházban lesz a krizmaszentelési szentmise püspök atya vezetésével és az egyházmegye papsága részvételével. Templomunkban este 6 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztás lesz 23 óráig.

·         Nagypénteken 8 órától ünnepi énekelt zsolozsma. Délután 3 órakor Keresztút, majd az Isteni Irgalmasság kilencedének megkezdése, 6 órakor nagypénteki szertartás. Utána virrasztás 21.00 óráig.

·         Nagyszombaton a templomban reggel 6-tól ½ 8-ig csendes imavirrasztás, 8-tól énekelt zsolozsma. A feltámadási liturgia este 20 órakor kezdődik. Osztozzunk egyben katekumeneink örömében, akik ekkor részesülnek a beavatási szentségekben, azaz keresztségben, elsőáldozásban, bérmálkozásban. Kérjük, hogy gyertyát hozzon lehetőleg mindenki magával. A szertartás után a nagyteremben agapé lesz, melyhez szerény hozzájárulást kérünk. Az ételek megáldása szombaton a szertartás végén, valamint vasárnap a 7.30-as és a 9 órai szentmise után lesz.

·         Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz, húsvét hétfőn annyi változással, hogy a görög katolikus szertartású liturgia helyett rk. szertartású szentmise lesz, valamint nem lesz angol nyelvű szentmise.

·         Az Isteni Irgalmasság V. Országos Konferencia Egerben lesz április 6-án, szombaton. Mindenkit szeretettel várnak e jeles eseményre.

·         A Mária Légió tagjainak és a háttérimádkozóknak ünnepélyes fogadalomtételére kerül sor április 7-én, vasárnap 13 órától a Szent Anna Székesegyházban.

·         Mivel március 25-e, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe a nagyhétre esik, így ebben az évben április 8-án, hétfőn lesz ez az ünnep. Az esti szentmisében tesznek fogadalmat azok, aki lélekben adoptálnak egy veszélyben lévő magzatot. Előzetesen Nagy Enikőnél lehet jelentkezni.

·         Plébániánk Taizéi csoportja énekel nagykedden az esti szentmisén.