Húsvét 2. vasárnapja


 

Hirdetések

 

2013. április 7. – Húsvét 2. vasárnapja

Az Isteni Irgalmasság ünnepe

 

 

·         A mai vasárnap, Húsvét 2. vasárnapján, mely az Isteni Irgalmasság vasárnapja, délután fél 3 órakor imaóránk lesz az Isteni Irgalmasság tiszteletére. Az ünnepre kilenceddel készültünk, reggel és az esti szentmisék előtt közösen imádkoztuk az Irgalmasság rózsafüzérét. Az imaóra után meg fogjuk koszorúzni a plébánia udvarán Boldog II. János Pál pápa domborművét.

 

·         Gyermekmise lesz a mai, vasárnap 9 órakor, melynek során bemutatkoznak az elsőáldozásra készülő gyermekeink.

 

·         A Mária Légió tagjainak és a háttérimádkozóknak ünnepélyes fogadalomtételére kerül sor szintén a mai vasárnap 13 órától a Szent Anna Székesegyházban.

 

·         Április 7-én domonkos rítusú latin nyelvű szentmisét celebrál Pál atya 19.15-től.

 

·         Mivel március 25-e, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe a nagyhétre esett, így ebben az évben április 8-án, hétfőn lesz ez az ünnep. Az esti szentmisében tesznek fogadalmat azok, aki lélekben adoptálnak egy veszélyben lévő magzatot. Előzetesen Nagy Enikőnél és sekrestyében lehet jelezni a szándékot, illetve a szentmisén a helyszínen.

 

·         Április 13-án, szombaton engesztelő szentségimádás lesz reggel 8 órától, majd imavirrasztás hajnalig.

 

·         Egy előadásra hívjuk a testvéreket: dr. Jobbágyi Gábor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Polgári Jogi Tanszékének vezetője április 12-én, pénteken 19.00 órakor előadást tart a következő címmel: „A gyermekellenesség a civilizált világ és a magyarság legfőbb bűne.” Mindenkit szeretettel várunk!

 

·         A következő folyóiatokra hívjuk fel a figyelmet: az Örömhír, egyházmegyénk lapja, 200 Ft-os áron, a Lélek Szava húsvéti száma 220 Ft-os árban még kapható. Most jelent meg plébániánk Hírlevele, mely ingyen elvihető, de az előállítási költségekre adományt elfogadunk.

 

·         Az általános iskolákban a jövő tanévtől kezdődő erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban fontos dolgokról tájékoztatjuk a híveket. 2013. szeptember 1-től az általános iskolák 1. és 5. osztályaiban bevezetik a kötelező erkölcstan oktatást. A Köznevelési törvény lehetőséget ad arra, hogy a gyermek a szülő kérésére az általános erkölcstan helyett a saját egyháza vallás- és erkölcsi oktatásában (hitoktatás) részesüljön heti egy tanórában. Ha élnek a szülők a fenti lehetőséggel, ezzel nem raknak plusz terhet a gyermekük vállára, mert egy egyébként kötelezően előírt tárgyat válthatnak ki a hitoktatásban való részvétellel. Az órákat hitoktatói diplomával rendelkező személyek fogják tartani. A döntést a beiratkozáskor kell meghozni, A leendő 1. osztályosok beíratása április 8-9-én van, a leendő 5. osztályosok szüleinek május végén kell nyilatkozniuk. Kérjük a szülőket, hogy figyeljék az iskolában közzétett idevonatkozó időpontokat, s fáradjanak el arra a szülői értekezletre, melyen ezeket a lehetőségeket mutatják be a szülőknek. Plébániánk részletesebb tájékoztatóját megtalálják a templomban vagy kérjenek belőle az irodában.

 

·         AzEgy közülünk”Európai Polgári kezdeményezés célul tűzte ki, hogy küzd azért, hogy a fogantatástól kezdve minden embert illessen meg az élethez és a méltósághoz való jog, s hogy ne lehessen kísérleteket folytatni embriókon. Kérjük a Testvéreket, hogy legyenek támogatói a nemes célú kezdeményezésnek! Aláírásukkal, személyi igazolványszámuk megadásával nyilatkozzanak az aláírásgyűjtő íveken e mozgalom támogatásáról. A plébánia hivatali helyiségében, a sekrestyében és a templomunk újságos asztalán találhatók a megfelelő ívek. Részletes információt a plakátokon és a gyűjtőív mellett találnak. A határidő április hónap vége.