Új Képviselőtestület 2011


 

Kedves hívek!

 

Plébániánk képviselő-testületi szavazása befejeződött. Örömmel értesítem a testvéreket, hogy összesen 340 érvényes szavazatot kaptak az ajánlási listán szereplő jelöltek. Közülük azokat terjesztem fel a Püspök Atyához megerősítés céljából, akik minimum 20 érvényes szavazatot értek el.

Ezek a személyek a következők:

 1. dr. SZABÓ Piroska

 2. dr. VELKEY Ferenc

 3. SZIKSZAY Lászlóné

 4. dr. BERKI György

 5. FÁBRY Levente

 6. Nagyné dr. BEZZEGH Csilla

 7. dr. SIMON Ferenc

 8. HOFFMAN Vendel

 9. NAGYNÉ Rozália

 10. HEGEDÜS Györgyi

 11. dr. HAVAS Lászlóné (tiszteletbeli tag)

 12. GERGELYI Éva Mária (hivatalból)

 13. PÁRTOS Lászlóné (hivatalból)

 

Köszönöm minden kedves testvérnek a leadott szavazatokat és kérem, hogy imádkozzunk az új képviselő-testület áldásos munkájáért.

 

Tisztelettel

 

 

 

  Köbli Tamás O.P.                                                                                         Bejczi Tibor O.P.

plébános, házfőnök                                                                                            káplán, titkár

 

Kelt, Debrecen 2011.február 15.