Hirdetések


Hirdetések

 

2013. június 9. – Évközi 10. vasárnap

 

 

·        A mai vasárnap 9 órakor gyermekmise lesz és év végi Te Deum imádkozása, majd utána közös játék a gyermekekkel.

 

·        Egésznapos szentségimádás lesz templomunkban 13-án, csütörtökön 8 órától 17 óráig, majd 19 órától hajnali 5 óráig imavirrasztás.

 

·        Egy előadásra hívjuk a kedves híveket június 13-án 19 órára: dr. Altorjay István, az orvosi egyetem tanszékvezetője előadásának címe: A tápcsatorna betegségei és ezek kihatásai napjaink életvitelére.

 

·        Az egyházmegye hármas ünnepére hívnak és várnak mindenkit: Bosák Nándor püspök atya pappá szentelésének 50., püspökké szentelésének és egyházmegyénk megalakulásának 20. éves évfordulója van. Az ünnepi hálaadó szentmise 15-én, szombaton 10.30-kor lesz a Szent Anna Székesegyházban.

 

·        Előre hirdetjük, hogy templomunk búcsúi ünnepsége június 22-és és 23-án lesz. Az ünnepi szentmisét 23-án 9 órakor Ferenczi Richárd atya mutatja be, a Szent Anna Székesegyház káplánja. 23-án 19 órakor Wagner-est lesz Pius atya közreműködésével.

 

·        Megjelent az Örömhír, egyházmegyénk lapja. A gyönyörű kivitelű ünnepi szám 400 Ft-ba kerül. Szintén megjelent plébániánk Hírlevele, mely ingyen elvihető, az előállítására adományokat elfogadunk.

 

·        Az egyházmegyei Karitász jótékonysági hangversenyt rendez a Déván és környékén, a Szent Ferenc alapítvány gyermekotthonaiban élő gyermekek üdültetését támogató jótékonysági estre, mely június 16-án 19 órától kezdődik s nyíregyházi Társ-székesegyházban. A tájékoztató prospektust és a csekket az újságos asztalnál találják meg.

 

·        A hét liturgikus ünnepeiből: hétfőn Boldog Dominici János domonkos szerzetes, bíboros, kedden Szent Barnabás apostol, csütörtökön Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító, szombaton pedig Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja lesz.