Évközi 6. vasárnap


 

Hirdetések

 

 2011. február 13. – Évközi 6. vasárnap

 

 

  • A képviselő-testületi választásra szavazataikat még e hét végén leadhatják a kedves hívek. A kihelyezett dobozba dobják be azok nevét, akiket megválasztanak képviselőnek, és akik fel lesznek terjesztve püspök atyához jóváhagyás végett. A szavazás névtelenül történik a kihelyezett lapokon. Kérem, hogy egy fő csak egyszer szavazzon, és ne csak egy nevet jelöljön meg! A közösség ügyéről van szó, ezért tekintse mindenki lelkiismereti kötelességének a szavazást.

 

  • Az első lourdes-i jelenés napja, február 11-e egyben a betegek világnapja. Ehhez kapcsolódóan 13-án, vasárnap du. 3-4-ig imaóra lesz templomunkban a betegekért, a szenvedőkért és ápolóikért, gyógyítóikért. Pál atya elmélkedését fogjuk hallani a szenvedésről, majd közösen imádkozunk. Jöjjünk el minél többen e közös imára!

 

  • A szokásos 13-i szentségimádás vasárnap 12-15 óráig lesz, illetve éjszakai virrasztás lesz az esti szentmisét követően hajnali 5 óráig.

 

  • Pius atya bibliaórát tart 17-én, csütörtökön este 7 órától.

 

  • Pál atya hívja a katolikus orvosokat ismerkedés, kapcsolatteremtés, beszélgetés végett február 22-én, kedden ½ 7 órára a Társalgóba.

 

  • Templomunkban városi Taizéi imaóra lesz február 24-én, csütörtökön 19 órakor.

 

  • Farsangi hangverseny lesz Pius atya és zenész barátai közreműködésével február 27-én, vasárnap este 7 órakor a II. János Pál teremben.

 

  • Vezető és Továbbképző Akadémia címmel programot szervez egyházmegyénk. Az első év témája: „Feladatunk, lehetőségünk a családjainkban, közösségeinkben”. A részvétel ingyenes, ebédet biztosítanak. Az akolitusok és hitoktatók számára ez egyben továbbképzés, de minden érdeklődőt szeretettel várnak. 20-ig kérjük az előzetes jelentkezést a sekrestyében vagy az irodában. Információk a hirdetőtáblán találhatók.

 

  • A befizetett adónk kétszer 1%-ról rendelkezhetünk ebben az évben is. Javasoljuk, hogy 1 %-ot a Katolikus Egyház számára ajánlják fel, technikai száma: 0011. A másik szelvényen egy civil szervezetet kell megnevezni. Plébániánk kiemelten támogatja a II. János Pál Alapítványt, mely a plébániánkon működő II. János Pál Intézet működését szervezi. Ennek adatai a hirdetőtáblán olvashatók.

 

  • Plébániánk és a domonkos rendház honlapja elkészült, még fejlesztés alatt van, de már megtekinthető. Az internetes belépő a hirdetőtáblán olvasható. A szerkesztéssel és a tartalommal kapcsolatban szívesen vesszük megjegyzéseiket, javaslataikat.