Hirdetések


Hirdetések

2013. október 6. – Évközi 27. vasárnap

·        Köszönjük a szüreti mulatság szervezőinek, a feladatokban segítőknek a munkáját, a résztvevőknek a tevékeny részvételt.   

·        Októberben minden nap ünnepélyes rózsafüzért imádkozunk az esti szentmise előtt 17.15-től. Bátorítjuk a híveket, hogy minél többen együtt imádkozzunk, különösen ezen a héten, hiszen hétfőn Rózsafüzér Királynője, kedden pedig Magyarok Nagyasszonya ünnep lesz. 10 naponta más-más imaszándékkal kérjük Szűz Mária közbenjárását ügyeinkben. Első 10 nap egyházközségünkért; második 10 nap a magyar domonkos rendért; harmadik 10 nap hazánkért imádkozunk.

·        Október 6-án, vasárnap 19 órakor, a Zene Világnapja alkalmából hangverseny lesz templomunkban. Dr. Mohos Nagy Éva tanítványaithallgathatjuk, zongorán kísér Piusz atya. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, részleteket a hirdetőtáblán olvashatunk.

·        Templomunkban esperesi papi találkozó lesz szerdán. 9.30-kor szentmisével kezdődik, ezért a reggeli mise elmarad. A találkozó szentmiséjére várjuk a híveket is!

·        Az egyetemista fiatalok szentmiséje minden szerdán 19 órától kezdődik, a mise után foglalkozást tart Jacek atya.

·        Piusz atya bibliaórája csütörtökönként 16 órától kezdődik

·        Domonkos Ifjúsági Találkozó lesz plébániánkon október 11-től   13-ig. Részletek a plakáton olvashatók.

·        A jövő vasárnapi gyerekmise gitáros mise lesz. A szentmise után a gyerekek foglalkozáson vehetnek részt a domonkos nővérekkel és a fiatalokkal.

·        13-án, vasárnap imavirrasztás lesz templomunkban.

·        A Szent István plébánia szeretettel vár minden érdeklődőt Ferences hit és tanúságtétel című programjára október 12 – 13-án. Részletek a hirdetőtáblán.

·        Templomunk hangosítása, ill. a mikrofonok cseréjére eddig 65.000,- Ft gyűlt össze. Köszönjük, és további felajánlásokat várunk még. Az adományokat a sekrestyében, vagy az irodában lehet leadni. Minden segítséget köszönünk.

·        A templomi vetítés wifi rendszerű. Nyomatékosan kérjük, hogy mindenki  kikapcsolt mobillal jöjjön a templomba, mert a mobilkészülékek megzavarják  a vetítési rendszer működését.

·        Új lap indul gyerekeknek,CikCakk  című magazin, mely a Family családi  magazinhoz hasonlóan keresztény értékeket közvetít olvasói számára. A mutatványszámokat meg lehet nézni az újságoknál.