Hirdetések - Nagyböjt 5. vasárnapja


Hirdetések

2014. április 6. – Nagyböjt 5. vasárnapja

A mai vasárnap országos gyűjtés van a Szentföld javára. Adományaikat előre is köszönjük!
 

Köszönjük bőkezű adományaikat, amelyeket a Karitász tartós élelmiszer gyűjtése során adtak. Ezeket a plébániánkhoz tartozó rászoruló testvéreink között osztottuk szét.
 

Április 11-én, pénteken 17.20-tól családos csoportunk, gyermekeikkel együtt, fogják vezetni a keresztutat.
 

Április 12-én, szombaton délután a Jerikó zarándokcsoport érkezik plébániánkra.
16 órától imaórát tartanak hazánk lelki megújulásáért, utána a Nagyteremben előadást hallhatunk és tájékoztatást kapunk nyári zarándoklatukról. A nap szentmisével és imádsággal zárul. Kérjük, vegyenek részt minél többen ezen az eseményen.

Ugyanezen a napon, április 12-én, szombaton 15 órától lesz templomunkban az idősek és betegek szentmiséje, amelynek keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. Kérjük, hogy akinek segítségre van szüksége az eljutáshoz a templomba, jelezze ezt telefonon az irodában vagy a sekrestyében. Várjuk azok jelentkezését is, akik nagyböjti jócselekedetként segíteni tudnak a szállításban. 
Kérjük, hívják el beteg, idős hozzátartozóikat, ismerőseiket, hogy minél többen részesüljenek a betegek szentségében.
 

A jövő vasárnap Virágvasárnap, a Nagyhét kezdete. A barkaszentelés a fél 10-es szentmise kezdetén lesz. A misén a Passiót plébániánk kórusa fogja énekelni. Kérjük, hogy barkát hozzanak magukkal!

Ugyanezen a vasárnapon, április 13-án egész napos engesztelő szentségimádás lesz, a szentmisék idejére megszakítva.
 

Kérjük, hogy aki még nem végezte el húsvéti szentgyónását, tegye meg ezt minél előbb.

A Debreceni Ifjúsági Találkozó központja az idén plébániánkon lesz. Témája: összeegyeztethető-e a hit és a tudomány? Részletek a plakáton és a honlapunkon olvashatók. Szeretettel várjuk az ifjúság jelentkezését.
 

Plébániai táborunknak Mogyoróskán sikerült kedvezőbb helyet találni. Az időpont változatlan: július 24-től 27-ig.
 

A Forrás Lelki Segítők Egyesülete harmadik alakalommal szervezi meg a „Józanság napja” rendezvényt, április 11. és 12.-én. Részletek a plakáton találhatók.
 

Lelkipásztori levelünk újabb példánya elvihető a kis asztalról és a honlapunkon is olvasható.
 

Keresztény emberként lelkiismereti kötelességünk részt venni a mai szavazáson. Senki nem lehet közömbös hazánk sorsa iránt. A közömbösség, vagyis a távolmaradás a szavazástól bűn, mert a jó ügyre leadandó szavazatok elmaradása az ellenséges erőket segíti. Nem szavazhatunk ilyen módon, tartózkodás által sem a keresztény erkölcsök ellen.