Hirdetések - Virágvasárnap


Hirdetések
2014. április 13. – Virágvasárnap

A mai napon kezdődik a Nagyhét, amikor az Egyházzal együtt lelkünkben átéljük Urunk szenvedését és feltámadását. A szent három nap az egész egyházi év tetőpontjaként tündököl. Kísérjük végig Jézust útján a liturgia segítségével, a szertartásokon való részvétellel mindhárom nap, mert így lesz teljes a húsvéti örömünk. Az ünnepi program részletezve megtalálható a hirdetőtáblákon és szórólapokon. Most nagy vonalakban ismertetjük a szertartások rendjét.

Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel nincsen szentmise. E napokon a szertartások alatt nem lesz gyóntatás. Kérjük, hogy aki még nem végezte el húsvéti szentgyónását, tegye meg azt lehetőleg a nagyhét első felében.

Nagycsütörtökön10 órakor a Szent Anna Székesegyházban lesz a krizmaszentelési szentmise püspök atya vezetésével és az egyházmegye papsága részvételével. Templomunkban este 6 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztás lesz éjfélig.

Nagypénteken8 órától ünnepi énekelt zsolozsma. Délután 3 órakor Keresztút, majd az Isteni Irgalmasság kilencedének megkezdése, 6 órakor nagypénteki szertartás. Utána virrasztás 21.00 óráig.

Nagyszombatona templomban reggel 6-tól ½ 8-ig csendes imavirrasztás, 8-tól énekelt zsolozsma. A feltámadási liturgia este 20 órakor kezdődik. Kérjük, hogy gyertyát hozzon lehetőleg mindenki magával. A szertartás után a nagyteremben agapé lesz, melyhez szerény hozzájárulást kérünk. Az ételek megáldása szombaton a szertartás végén, valamint vasárnap a 7.30-as és a fél 10-es szentmise után lesz.

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőnvasárnapi miserend lesz.
 

Piusz atya és barátai koncertje lesz II. János Pál pápatiszteletére, szentté avatása alkalmából 27-én vasárnap 19 órától.
 

Megjelent plébániánk legújabb hírlevele. Ajánljuk szeretetettel. Az előállítási költségekre adományt elfogadunk.

Lelkipásztori levelünk újabb példánya elvihető a kis asztalról és a honlapunkon is olvasható.