Virágvasárnap


 

Hirdetések

 

2011. április 17. – Virágvasárnap,

az Úr szenvedésének vasárnapja

 

 • Virágvasárnap a barkaszentelés a 9 órai és a 18 órai szentmise kezdetén van. Kérjük, hogy lehetőség szerint hozzanak a testvérek barkát!
 •  
 • A mai napon kezdődik a Nagyhét, amikor az Egyházzal együtt lelkünkben átéljük Urunk szenvedését és feltámadását. Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőülésének művét Krisztus főképpen az ő húsvéti titka által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és az életet feltámadásával újjászervezte. Ezért Krisztus szenvedésének és feltámadásának szent három napja az egész egyházi év tetőpontjaként tündököl. Kísérjük végig Jézust útján a liturgia segítségével, a szertartásokon való részvétellel, mert így lesz teljes a húsvéti örömünk. Az ünnepi program részletezve megtalálható a hirdetőtáblákon és szórólapokon, melyek az újságos asztalon találhatók. Most nagy vonalakban ismertetjük a szertartások rendjét.
 •  
 • Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel nincsen szentmise. E napokon a szertartások alatt nem lesz gyóntatás. Kérjük, hogy aki még nem végezte el húsvéti szentgyónását, tegye meg azt lehetőleg a nagyhét első felében.
 •  
 • Nagycsütörtökön 10 órakor a Szent Anna Székesegyházban lesz a krizmaszentelési szentmise püspök atya vezetésével és az egyházmegye papsága részvételével. Templomunkban este 6 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztás lesz 23 óráig. Eközben is lesz lehetőség gyónásra.
 •  
 • Nagypénteken 8 órától ünnepi énekelt zsolozsma. Délután 3 órakor Keresztút, majd az Isteni Irgalmasság kilencedének megkezdése, 6 órakor nagypénteki szertartás. Gyóntatás a zsolozsma valamint a Keresztút végzése után lesz.
 •  
 • Nagyszombaton a templomban reggel 6-tól ½ 8-ig csendes imavirrasztás, 8-tól énekelt zsolozsma. Ezt követően gyóntatás lesz. A feltámadási liturgia este 21 órakor kezdődik. Osztozzunk egyben katekumeneink örömében, akik ekkor részesülnek a beavatás szentségeiben, azaz keresztségben és elsőáldozásban. Kérjük, hogy gyertyát hozzon lehetőleg mindenki magával. A szertartás után a nagyteremben agapé lesz, melyhez szerény hozzájárulást kérünk. Az ételek megáldása szombaton a szertartás végén, valamint vasárnap a 7.30-as és a 9 órai szentmise után lesz.
 •  
 • Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz. Angol nyelvű szentmise mindkét napon lesz.
 •  
 • A héten nagyszerdán ministráns próba lesz 18.30-tól kezdődően.
 •  
 • Az elmúlt vasárnap templomunkban 74.600 Ft gyűlt össze a szentföldi keresztények és kegyhelyek segítésére. Köszönjük a nemes lelkű adományozást!
 •  
 • Mészáros Domonkos atya áprilisban ünnepli 60. születésnapját. Hálaadó szentmise lesz érte templomunkban Húsvétvasárnap 11 órakor.
 •  
 • Megjelent az Örömhír, egyházmegyénk lapja, benne sok fontos cikk és érdekes információk találhatók. Egy példány ára 200 Ft.
 •  
 • A katolikus orvosok körének április 26-án, kedden lesz a következő foglalkozása.
 •  
 • Egy kedvezményes árú csíksomlyói zarándoklatra április 20-ig lehet jelentkezni. Részletek a Hirdetőtáblán olvashatók.
 •  
 • A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, a jelenlegi igazgató- megbízásának lejárata, és nyugdíjba vonulása miatt, pályázatot hirdet a kisvárdai Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda igazgatói állásának betöltésére. Információk a hirdetőtáblán olvashatók.