Húsvétvasárnap


 

 

Hirdetések

 

2011. április 24. – Húsvétvasárnap

 

 

  • Köszönjük az énekkarnak, a ministránsoknak, a szent szolgálatban közreműködőknek, Pártos Lászlóné Katalin sekrestyésnek, a takarítást végzőknek és minden kedves testvérnek imáikat, segítségüket, jelenlétüket és közreműködésüket, mellyel hozzájárultak a szent három nap és a Húsvét méltó ünnepléséhez.
  • Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőnvasárnapi miserend lesz. Angol nyelvű szentmise mindkét napon lesz. Vasárnap a 11 órai szentmisében imádkozunk korábbi plébánosunk, Mészáros Domonkos atyáért 60. születésnapja alkalmából.
  • Húsvéthétfőn Emmausz járásra készülünk a Debrecen-Dombostanya útvonalon az Árpád-kori templomromhoz, közben az Öröm Útja stációit imádkozzuk. Részletes információk a külső hirdetőtáblán olvashatók. Mindenkit szeretettel várunk!
  • A katolikus orvosok körének április 26-án, kedden lesz a következő foglalkozása.
  • A Szent Mónika imaközösség imaórája 27-én, szerdán 5 órakor lesz.
  • II. János pápáról nyílik kiállítás intézetünk nagytermében április 30-án 19 órakor a szentatya boldoggá avatása kapcsán. Ehhez kapcsolódóan rövid imaórán is lehet majd imádkozni a szentatya közbenjárását kérve ügyeinkre.
  • Húsvét 2. vasárnapján, mely az Isteni Irgalmasság vasárnapja, délután 3 órakor imaóránk lesz az Isteni Irgalmasság tiszteletére. Az ünnepre kilenced imádkozásával készülünk, információkat a hirdetőtáblán lehet olvasni.

 

 

Mindenkinek áldott ünnepeket kívánnak a Domonkos atyák!