Hiredetések - Évközi 27. vasárnap


Hirdetések

2014. október 5. – Évközi 27. vasárnap

Képviselőtestületi ülés lesz 6-án, hétfőn, 18.30-tól.
 

Októberben minden nap ünnepélyes rózsafüzért imádkozunk az esti szentmise előtt 17.15-től. Bátorítjuk a híveket, hogy minél többen együtt imádkozzunk, különösen ezen a héten, hiszen kedden Rózsafüzér Királynője, szerdán pedig Magyarok Nagyasszonya főünnepe lesz. Hetente más-más imaszándékkal kérjük Szűz Mária közbenjárását ügyeinkben. Második héten hazánkért; harmadik héten a világbékéért és az egyházközségünkért, negyedik héten a magyar domonkos rendért.
 

Előre hirdetjük, hogy október 25-én, 16 órától tartja a Rózsafüzér Társulat októberi találkozóját.
 

Minden hónap első hétfőjén az urnatemetőben elhelyezett szeretteinkért ajánljuk fel az esti szentmisét.
 

A Szent László-búcsú alkalmából készült fénykép az egyházközségünkről megvásárolható 100 forintért a sekrestyében és az irodában.
 

Előre hirdetjük, hogy a 10. Nagy Magyar Domonkos Ifjúsági találkozó idén október 29 és 31 között Hódmezővásárhelyen, a domonkos nővérek új rendházában lesz. Bátorítjuk a fiatalokat a jelentkezésre, hogy megismerkedhessenek a Kárpát-medence területén élő többi domonkos közösséggel és a hozzájuk tartozó fiatalokkal! Részletek és jelentkezés Molnár Anitánál vagy az irodában.
 

 A Katolikus Önkéntesek Ökumenikus Beteglátogató Szolgálata harmadik alkalommal indít ingyenes önkéntes beteglátogató képzést októberben a Megtestesülés Plébánián.
 

Megjelent az Örömhír, egyházmegyénk lapja. A színes, igényes kivitelű, tartalmas újság megvásárolható a hátsó asztalon.
 

Az év vége közeledtével felhívjuk figyelmüket, hogy ne felejtsék el befizetni egyházadójukat. Ez úton is köszönjük a hívek hozzájárulását a plébánia fenntartásához!