Hirdetések - Advent 2. vasárnapja


Hirdetések

2014. december 7. – Advent 2. vasárnapja

December 8-án, hétfőn, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepe lesz. Egy éve ünnepélyesen felajánlottuk az egyházközségünket Szűz Mária szeplőtelen szívének. Idén ezen a napon, hétfőn délután elzarándokolunk Máriapócsra, hogy egyházközségünkért és egyéni szándékainkért imádkozzunk. 14 órakor indulunk a plébániáról autókkal, aki szeretne csatlakozni, kérjük, jelentkezzen Pártosné Katinál a sekrestyében.

Ehhez kapcsolódóan a hátsó asztalon találnak felajánló imát szűz Mária szeplőtelen szívének. Kérjük, imádkozzák egyházközségünkért.

Piusz atya bibliaórája lesz 11-én, csütörtökön, 16 órától.

Az imádság és az evangelizációcímmel adventi lelkinapot tartunk december 13-án, szombaton. Vendégünk lesz Bartha Angéla szociális nővér. Az ebéd miatt kérjük jelentkezzeneka plakáton látható telefonszámon.

13-án, szombaton egész napos szentségimádás lesz.

December 14-én, vasárnap az esti 6-os mise Taizé énekekkel kísért lesz.

Kérjük a híveket, hogy szentgyónásukat ne hagyják az utolsó hetekre, hiszen ezzel is készíthetjük szívünket az adventi időben.

Előre hirdetjük, hogy a jubiláló házaspárok hálaadó szentmiséje lesz december 28-án, a Szent Család vasárnapján. Kérjük, hogy a kerek évfordulós házaspárok jelezzék minél hamarabb részvételi szándékukat. Részletek a plakáton.

Minden csütörtök este 7-től 8-ig énekes dicsőítésre várjuk a híveket.

Templomunk hátsó részében gyereksarkot alakítottunk ki a kisgyermekek részére. Kérjük, vigyázzunk a rendre.

Az egyházmegyei könyvtár téli könyvvásárt tart. Részletek a hirdetőtáblán.

A Karitász céljaira még néhány naptárat ajánlunk megvásárlásra. Egyéb 2015-ös naptárak a sekrestyében vásárolhatók.