Hirdetések - Nagyböjt 2. vasárnapja


Hirdetések

2015. március 1. – Nagyböjt 2. vasárnapja

Március 2-án, hétfőn képviselőtestületi ülés lesz 18.30-tól.

A keresztúti ájtatosság péntekenként délután 5.20-kor kezdődik, március 6-án a katekumen csoport tagjai vezetik a keresztúti imát.

Március 7-én, szombaton 3 órától lesz a betegek és idősek szentmiséje, ekkor lehet majd felvenni a betegek szentségét is. A mise után közös ima és agapé lesz. Kérjük a hívek segítségét, hogy gondoljanak ismerőseikre, szeretteikre, segítsék eljutásukat a templomba.

Emmauszi tanítványok kurzus ???

A nagyböjti lelkigyakorlat március 20-21-22-én lesz, az esti szentmisékben. Tokodi László diakónusunk fogja tartani, Kostecki Andrzej atya kíséretével.

Templomunk kórusa megkezdte a felkészülést a nagyheti liturgiára. Várják azoknak a jelentkezését, akik szívesen hozzájárulnának hangjukkal az ünnep szebbé tételéhez. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

Örömmel hirdetjük, hogy ezentúl vasárnaponként este 8 órától ifjúsági misék lesznek templomunkban. Szeretettel hívjuk az egyetemista fiatalokat!

A 300 éves évforduló alkalmából a város katolikus emlékhelyeit mutatják be séta keretében a Szent József Gimnázium Idegenvezető növendékei. Részletek a plakáton.

A katolikus emlékév során az Egyházmegye szobrot kíván állítani Csáky Imre püspöknek, akinek köszönhető, hogy a reformáció után a katolikus hitélet újjászülethetett Debrecenben. A támogatás módjairól a hirdetőtáblán olvashatnak.

Szintén a jubileum alkalmából"Épüljetek lelki házzá..."  Mozaikok Debrecen katolikus múltjábólcímmel a Méliusz Juhász Péter Központi Könyvtár kiállítást rendez, amelyet Keresztesné dr. Várhelyi Ilona muzeológus nyit meg március 4-én, szerdán, a könyvtár II. emeleti termében. Templomunk történetét is megtekinthetik a kiállításon.

Plébániánk szeretné támogatni azokat a kezdeményezéseket, amelyek a családjukból kiemelt, gyermekvédelmi rendszerben nevelkedő gyermekeken segít. Ezek a gyermekek saját, veszélyeztető családjuktól távol, különböző otthonokban, nevelőcsaládoknál nevelkednek Hajdú-Bihar megyében.
Aki szeretne ebben a nemes feladatban aktív szolgálatot vállalni, kérjük, jelezze Jacek atyánál!