Hirdetések - Virágvasárnap


Hirdetések

2015. március 29. – Virágvasárnap

Ökumenikus virágvasárnapi ünnepség lesz március 29-én, Virágvasárnap (ma) 15.30-kor. A Fórum elől indul a Jézus jeruzsálemi bevonulását felidéző menet, korhű jelmezekbe öltözött szereplők kíséretével az Emlékkertig. Az Emlékkertben, 16 órától szabadtéri áhítat, barkaszentelés és szeretetvendégség várja az ünneplőket. A barkaszentelés szertartását Jacek atya végzi. Az esemény szorosan kapcsolódik a virágvasárnapi liturgiához, mi is tegyünk tanúságot hitünkről bekapcsolódva ebbe a különleges rendezvénybe.

A mai napon kezdődik a Nagyhét, amikor az Egyházzal együtt lélekben átéljük Urunk szenvedését és feltámadását. Kísérjük végig Jézust útján a liturgia segítségével, a szertartásokon való részvétellel a hét mindhárom befejező napján, mert így lesz teljes a húsvéti örömünk. Az ünnepi program részletezve megtalálható a hirdetőtáblákon és szórólapokon. Most nagy vonalakban ismertetjük a szertartások rendjét.

Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel nincsen szentmise. E napokon a szertartások alatt nem lesz gyóntatás. Kérjük, hogy aki még nem végezte el húsvéti szentgyónását, tegye meg azt lehetőleg a nagyhét első felében.

Nagycsütörtökön 10 órakor a Szent Anna Székesegyházban lesz a krizmaszentelési szentmise püspök atya vezetésével és az egyházmegye papságának részvételével. Templomunkban este 6 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztás lesz éjfélig.

Nagypénteken 8 órától ünnepi énekelt zsolozsma lesz Jeremiás siralmaival. Délután 3 órakor Keresztút, majd az Isteni Irgalmasság kilencedének megkezdése. 6 órakor nagypénteki szertartás. Utána egyéni virrasztás 21.00 óráig.

Nagyszombaton a templomban reggel 6-tól ½ 8-ig csendes imavirrasztás, 8-tól énekelt zsolozsma. A feltámadási liturgia este 20 órakor kezdődik. Kérjük, hogy gyertyát hozzon lehetőleg mindenki magával. A szertartás után a nagyteremben agapé lesz, amelyhez hozzájárulást kérünk, pl. süteményt, üdítőt. Az ókeresztény hagyomány szerint az agapé szeretetvendégséget, együttlétet jelent. Részvételünkkel tegyük teljessé a húsvéti virrasztást. Az ételek megáldása szombaton a szertartás végén, valamint vasárnap a 7.30-as és a fél 10-es szentmise után lesz.

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz. (Délutáni angol nyelvű szentmise Húsvéthétfőn nem lesz.) 

A II. János Pál Intézet egy napos Jézusi gyaloglás nevű tréninget szervez május 16-án, szombaton. Részletek a plakáton. Bátorítunk mindenkit a részvételre! A korlátozott létszám miatt kérjük, mielőbb jelentkezzenek.

„Lángol-e a szíved, mikor a Szentírást olvasod?”Ezzel a mottóval rendeznek Emmausz kurzust a Megtestesülés Plébánián. Részletek a hátsó asztalon kitett szórólapokon.

Az ünnepre Debrecenben maradó külföldi egyetemistákat szeretnénk Húsvétra megajándékozni. Kérjük a híveket, felnőtteket és gyermekeket egyaránt, hogy saját kezűleg készítsenek egy-egy kis ajándékot, például hímes tojást. Az elkészült apróságokat minél hamarabb adják le a sekrestyében vagy átadhatják személyesen a húsvéti angol mise után. Kérjük, hogy jelezzék a sekrestyében, ha vállalják ezt a nagyböjti jó cselekedetet.

Idén is szervezünk plébániai tábort július 16-tól 19-ig Mogyoróskán. Ahogy tavaly, most is hívjuk a családokat, egyedülállókat, fiatalokat és gyerekeket egyaránt. Ez a közösen töltött négy nap jó lehetőség arra, hogy építsük és erősítsük egyházközségünket, testileg és lelkileg feltöltődjünk. Akik érdeklődnek, bátran kérdezzenek azoktól, akik tavaly is részt vettek a táborban. A szórólapon találják meg a pontos információkat. Jelentkezni az irodában és Foltin Ernőnél lehet.