Hirdetések - Virágvasárnap


Hirdetések

2016. március 20. – Virágvasárnap

Március 20-án, Virágvasárnap fél 4-től bibliai kort idéző felvonulás indul a Csapó utcáról az Emlékkertbe, ahol Laci atya fog barkát szentelni. A nap további gazdag programját a hirdetőtáblán olvashatják.

A mai napon kezdődik a Nagyhét, amikor az Egyházzal együtt lélekben átéljük Urunk szenvedését és feltámadását. Kísérjük végig Jézust útján a liturgia segítségével, így tehetjük teljessé húsvéti örömünk. Az ünnepi program részletezve megtalálható a hirdetőtáblákon és szórólapokon. Most nagy vonalakban ismertetjük a szertartások rendjét.

Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel nincsen szentmise. E napokon a szertartások alatt nem lesz gyóntatás. Kérjük, hogy aki még nem végezte el húsvéti szentgyónását, tegye meg azt lehetőleg a nagyhét első felében.

Nagycsütörtökön este 6 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére. Utána virrasztás lesz éjfélig.

Nagypénteken 8 órától ünnepi énekelt zsolozsma lesz Jeremiás siralmaival. Délután 3 órakor Keresztút, majd az Isteni Irgalmasság kilencedének megkezdése. 6 órakor nagypénteki szertartás. Utána egyéni virrasztás 21.00 óráig.

Nagyszombaton a templomban reggel 8-tól énekelt zsolozsma lesz, a szentsír délig lesz látogatható. A feltámadási liturgia este 20 órakor kezdődik. Kérjük, hogy gyertyát hozzon mindenki magával. A szertartás után a nagyteremben agapé lesz, amelyhez hozzájárulást kérünk, pl. süteményt, üdítőt. Az ókeresztény hagyomány szerint az agapé szeretetvendégséget, együttlétet jelent. Részvételünkkel tegyük teljessé a húsvéti virrasztást. Az ételek megáldása szombaton a szertartás végén, valamint vasárnap a 7.30-as és a fél 10-es szentmise után lesz.

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz. Vasárnap a fél 10-es szentmise után húsvéti tojás keresésre hívjuk a gyermekeket. Angol nyelvű szentmise Húsvéthétfőn nem lesz.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét idén április 4-én, hétfőn tartjuk. Az esti szentmise keretében tesznek ünnepélyes fogadalmat és imádkoznak 9 hónapon át egy veszélyeztetett magzat életéért, születendő gyermekért a lelki adoptálók. Jelentkezni a sekrestyében lehet vagy személyesen Nagy Enikőnél.

Az ünnepre Debrecenben maradó külföldi egyetemistákat szeretnénk húsvétra megajándékozni. Kérjük a híveket, felnőtteket és gyermekeket egyaránt, hogy saját kezűleg készítsenek egy-egy kis ajándékot, például hímes tojást. Az elkészült apróságokat leadhatják a sekrestyében vagy átadhatják személyesen a húsvéti angol mise után. Kérjük, hogy jelezzék a sekrestyében, ha vállalják ezt a nagyböjti jó cselekedetet.

A Szentföld javára 20.000 Ft adományt gyűjtöttünk a múlt héten. Köszönjük!

Laci atya a múlt vasárnap 62455 Ft és 5 dollárt gyűjtött össze! A krakkói Ifjúsági Világtalálkozóra utazó fiatalok nevében nagyon köszöni a hívek nagylelkűségét!