Domonkos szentek és szent helyek - tudományos konferencia


A Domonkos-rend alapításának 800 esztendős évfordulóját ünnepelve tudományos konferenciát rendez a plébániánk és a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi BizottságánakVallástudományi és Teológiai Munkabizottsága, május 20-án, pénteken. A konferencia témája: domonkos szentek és szent helyek. Mindenkit szeretettel várunk! Részletes program:

Meghívó

Domonkos-szentek és szent helyek

Tudományos konferencia

a Domonkos-rend alapításának 800 esztendős évfordulója tiszteletére
 

2016. május 20.
 

MTA Debreceni Területi Bizottság székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.)

Holló László terem

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

PROGRAM

 

10.00. A konferencia megnyitója

Köszöntőbeszédek:

Hodossy-Takács Előd, az MTA Területi Bizottsága főtitkára

Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott megyéspüspöke

Górski Jacek OP, Debreceni Szent László Plébánia, plébános-házfőnök

A konferenciát megnyitja:Barna Máté OP, vikárius

 

1.ülés.

Elnök:Barta János (professor emeritus, DE Történelmi Intézet)

10.30. Orosz István (akadémikus, professor emeritus, DE Történelmi Intézet):
A bölcs és tudós Albertus, akit az emberek Magnusnak hívtak”

11.00. Maróth Miklós (akadémikus, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója):
Aquinói Szent Tamás műhelyében

11.30. Deák Viktória Hedvig OP (egyetemi tanár, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Budapest, Dogmatika Tanszék):
Árpád-házi Szent Margit, a Domonkos-rend szentje

12.00. Puskely Mária: „Árpádházi Boldog Erzsébet”. A könyvet bemutatja és a Domonkos-rendi szerzetes nővérről beszél Földvári Katalin (tudományos munkatárs, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza)

 

13.00–14.00. Ebédszünet

 

2. ülés.

Elnök: Orosz István (akadémikus, professor emeritus, DE Történelmi Intézet

14.00. Lupescu Makó Mária (adjunktus, Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, Magyar Történeti Intézet):
Domonkosok a középkori Erdélyben

14.30. Barna Gábor (professzor, SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport):
Szent Margit – a vezeklés, a haza szolgálatának és szeretetének szentje.20. századi értelmezések Szent Margitról

15.00. Slíz Mariann (adjunktus, ELTE BTK):
Szent Domonkos és Szent Margit a magyar személynévadásban

15.30. M. Nagy Ilona (ny. egyetemi docens, DE) – Boda István Károly (egyetemi docens, DE; főiskolai tanár, DRHE):
A Margit-legenda digitális honlapja a kutatás, oktatás és ismeretterjesztés szolgálatában

 

Zárszó: Szabadi István
(docens, DE; igazgató, Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára; az MTA Debreceni Területi Bizottsága Vallástudományi és Teológiai Munkabizottságának elnöke)

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

RENDEZŐ SZERVEK

Szent László Domonkos Plébánia, Debrecen

a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának

Vallástudományi és Teológiai Munkabizottsága

 

Támogató:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő