Pünkösdvasárnap


 

Hirdetések

2011. június 12. – Pünkösdvasárnap

 

 

 • Pünkösd vasárnapjával befejeződik a húsvéti idő. Kérjük, hogy aki még nem végezte el húsvéti szentgyónását és szentáldozását, tegye azt meg a jövő vasárnappal, Szentháromság vasárnapjával bezárólag. Buzdítsunk és kérjünk erre másokat is környezetünkben!
 • Pünkösdvasárnap bérmálkoznak fiataljaink a Szent Anna székesegyházban. Kísérjük őket imáinkkal!
 • A Pünkösd utáni hétfőn hétköznapi miserendet tartunk: szentmisék reggel 7 órakor és este 18 órakor. E napon, 13-án a havi szentségimádás a reggeli szentmise után kezdődik 17 óráig. Este -7-től pedig imavirrasztás lesz hajnali 5 óráig.
 • A katolikus orvosok 14-én, kedden az esti szentmise után találkoznak.
 • Egyházközségi csendes szentségimádást tartunk 16-án, csütörtökön este 7-8 óra között Szentatyánk, XVI. Benedek pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából, mellyel bekapcsolódunk az Egyházmegye 60 órás imádságába. Kérjük a testvéreket, hogy minél nagyobb számban vegyünk részt rajta.
 • A jövő vasárnap, 19-én du. 4 órakor tartja Felföldi László atya ezüstmiséjét a Megtestesülés-templomban.
 • Hirdetjük előre, hogy ebben az évben Úrnapja főünnepe június 26-ra, vasárnapra esik. A 9 órai szentmise után tartjuk az ünnepi körmenetet a templom udvarán. Ezen a napon kerül megrendezésre a családos juniális rendezvény is játszóházzal, kézműves tevékenységgel. E napon du. 4 órakor plébániánk gyermekeinek és fiataljainak hangversenyét hallgathatjuk meg. Kérjük, hogy jelentkezzenek bátran, akik szeretnének szerepelni hangszeres vagy énekes műsorszámmal.
 • Templomunk búcsúi szentmiséjét június 27-én, Szent László király főünnepén, hétfőn 18 órakor tartjuk.
 • Megjelent plébániánk Hírlevele, melynek előállítás költségeire adományt elfogadunk.
 • Scheffler János vértanút, egykori szatmári püspököt és nagyváradi apostoli kormányzót boldoggá avatása július 3-án lesz Szatmárnémetiben avatják boldoggá, melyre autóbuszos zarándoklatot szervezünk. A részvételi díj kb. 3000 Ft, mely a résztvevők létszámától is függ, s nem mindegy, hogy mekkora buszt rendelünk. Ezért kérjük, hogy minél hamarabb jelezzék részvételi szándékukat a sekrestyében vagy az irodában 1000 Ft előleg befizetésével június 15-ig. A végleges jelentkezés határideje június 26. A részletes programot hamarosan közöljük.
 • A hét liturgikus ünnepei: hétfőn Páduai Szent Antalra, szerdán Árpád-házi Szent Jolánra emlékezünk.