Szentháromság vasárnapja


 

Hirdetések

2011. június 19. – Szentháromság vasárnapja

 

  • Pünkösd vasárnapjával befejeződik a húsvéti idő. Szentháromság vasárnapjával bezárólag még elvégezhetjük húsvéti szentgyónásunkat és szentáldozásunkat. Kérjük, hogy aki még nem végezte el ezt, tegye meg a mai vasárnappal bezárólag. Buzdítsunk és kérjünk erre másokat is környezetünkben!
  • A mai vasárnap du. 4 órakor tartja Felföldi László atya ezüstmiséjét a Megtestesülés-templomban.
  • Hirdetjük előre, hogy ebben az évben Úrnapja főünnepe június 26-ra, vasárnapra esik. A 9 órai szentmise után tartjuk az ünnepi körmenetet a templom udvarán. Ezen a napon kerül megrendezésre a családos juniális rendezvény is 9 és 11 óra között, melynek programjában játszóház, kézműves tevékenység, bábszínház is szerepel. Hozzák bátran akár a kicsi gyermekeket is e foglalkozásra, hogy eközben nyugodtan tudjanak részt venni az ünnepi szentmisén és a körmeneten. A körmenet után fellép a Bányai Júlia Általános Iskola énekkara. Kérjük azokat a híveket, akik a 11 órai szentmisére jönnének, hogy érkezzenek hamarabb, s így részt tudnak majd venni a hangversenyen.
  • E napon du. 4 órakor plébániánk gyermekeinek és fiataljainak hangversenyét hallgathatjuk meg. Még lehet jelentkezni a szereplésre Foltin Ernő szervezőnél a 30/66 44 055-ös mobilszámon.
  • Templomunk búcsúi szentmiséjét június 27-én, Szent László király főünnepén, hétfőn 18 órakor tartjuk.
  • Megjelent plébániánk Hírlevele, melyből még maradt néhány példány. Kérjük, vigyék el, és olvassák híreinket.
  • Scheffler János vértanú, egykori szatmári püspök és nagyváradi apostoli kormányzó boldoggá avatása július 3-án lesz Szatmárnémetiben, amire autóbuszos zarándoklatot szervezünk. A részvételi díj kb. 3000 Ft, mely a résztvevők létszámától is függ, s nem mindegy, hogy mekkora buszt rendelünk. Még lehet jelentkezni, de kérjük, hogy minél hamarabb tegyék meg. A zarándoklat vezetője Tibor atya lesz. A végleges jelentkezés határideje június 26. A részletes program a hirdetőtáblán olvasható.
  • A Dévai Gyermekotthon támogatására és a gyermekek nyári táboroztatására adományokat gyűjt az egyházmegyei Karitász szervezet. Több formában segíthetjük őket: egyrészt a Nyíregyházán június 22-én rendezendő jótékonysági hangversenyen való részvéttel, másrészt pénzadománnyal, melyet az újságos asztalon elhelyezett Karitász feliratú dobozban helyezzenek el vagy az adományt a Karitász csekkjén fizessék be. A csekkre, mely szintén az asztalon található, írják rá, kérjük, a „Déva” megjelölést.
  • Az orgonaavató ünnepségünkre díszpalackozású bor készült. Még kapható belőle 1000 Ft-os árban a sekrestyében.
  • A héten pénteken Keresztelő Szent János születésének főünnepe lesz.